ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI

Osmanlı Devleti zayıflamaya başlayıp, hemen her konuda Avrupa’nın müdahalesine maruz kalınca, Türk – Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır. Batılı ülkeler Osmanlı Devleti’ni bölerek bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için Ermenileri Türk toplumundan koparmayı hedeflemişlerdir. Özellikle Avrupa’nın bazı büyük devletleri “ıslahat” adı altında bir yandan Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışırken, bir yandan da Ermenileri, Osmanlı yönetimine karşı teşkilatlandırmışlardır. Böylece ülke içinde ve dışında teşkilatlanan ve silahlanan Ermeni komiteleri ile Ermeni Kiliseleri’nin kışkırtıcı faaliyetleri sonucunda, Ermeni toplumu yavaş yavaş Türklerden uzaklaşmaya başlamıştır.

Türklerin iyi tutumuna karşın, yabancı devletlerle ittifak etmek suretiyle Türklerle mücadeleye başlayan Ermeniler, Batının desteğini alabilmek için kendilerini “ezilen bir toplum” olarak göstermeye ve “Anadolu üzerindeki egemenlik haklarını Türklerin gasp ettiği” iddiasını dile getirmeye başlamışlardır.

Islahat Fermanı ile Müslümanlar ve Gayr-i Müslimler eşit statüye getirilince ayrıcalıklarını kaybeden Ermeniler, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda, Rusya’dan “işgal ettiği Doğu Anadolu topraklarından çekilmemesini, bölgeye özerklik verilmesini veya Ermeniler lehine ıslahat yapılmasını” talep etmişlerdir. Bu isteklerle birlikte Ermeni sorunu ilk kez ortaya çıkmaya ve uluslararası bir şekil almaya başlamıştır.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından imzalanan Ayastefanos Anlaşması’nın Osmanlı Devleti’nce kabullenilmek zorunda kalınan 16. maddesi şöyledir:
“Ermenistan’dan Rusya askerinin istilası altında bulunup Osmanlı Devleti‘ne verilmesi gereken yerlerin boşaltılması oralarda iki devletin dostane ilişkilerinde zararlı karışıklıklara yol açabileceğinden, Osmanlı Devleti Ermenilerin barındığı eyaletlerde mahalli menfaatlerin gerektirdiği ıslahat ve düzenlemeyi vakit kaybetmeksizin yapmayı ve Ermenilerin Kürtlere ve Çerkezlere karşı güvenliklerini sağlamayı garanti eder”.

Anlaşmanın bu hükmü, esas itibariyle bağımsızlık kazanmak isteyen Ermenileri tam anlamıyla tatmin etmemiş olsa dahi “Ermeni Sorunu“nun tarihte ilk kez bir uluslararası belgeye yansıması ve “Ermenistan” diye bir bölgenin varlığından söz edilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır.

1878 yılında toplanan Berlin Kongresi sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi de Ayastefanos Anlaşması’nın 16. maddesi yerine şu hükmü getirmiştir:

“Osmanlı Hükümeti, halkı Ermeni olan eyaletlerde mahalli ihtiyaçların gerektirdiği ıslahatı yapmayı ve Ermenilerin Çerkez ve Kürtlere karşı huzur ve güvenliklerini garanti etmeyi taahhüt eder ve bu konuda alınacak tedbirleri devletlere bildireceğinden, bu devletler söz konusu tedbirlerin uygulanmasını gözeteceklerdir”.

Berlin Antlaşması’nın bu hükmü ile Türk-Ermeni ilişkilerine yabancı güçlerin müdahale edebilmesi hakkı tanınmış olmaktadır.

Böylece Ermeniler, Ruslar ve İngilizler tarafından kullanılmaya başlanmış ve İngiltere’nin elinde Rus yayılmacılığına karşı bir ileri karakol vazifesi görmüşlerdir. İngiltere ve Rusya tarafından tarih sahnesine sunulan Ermeni Sorunu, aslında emperyalizmin Osmanlı Devleti’ni yıkma ve paylaşma politikasının bir uzantısıdır. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları ve yalanları da işte bu politikanın propaganda ürünüdür!..

Ermeni sorunu Nasıl Ortaya Çıktı

Asılsız iddiaya karşı sesinizi duyurabileceğimiz,tepki vereceğimiz adresler burada
Birlik olacağımız günlerden birisi daha arkadaşlar.Bu asılsız iddialara karşı Türk Milletinin sesi buradan yükselmeye başlasın.Kayıtsız kalmadığımızı duyuralım!İsviçre Konsolosluğu
1.Levent Plaza, A-Blok Kat: 3
Büyükdere Cad. No. 173
34394 Levent / Istanbul
Tel: (212) 283 12 82, 283 12 98
Faks: (212) 283 12 97
E-posta:

 

vertretung@ist.rep.admin.ch

İsviçre Büyükelçiliği
Atatürk Bulvarı No: 247 Kavaklıdere – Ankara
Tel: (312) 467 55 55/6
Faks: (312) 467 11 99
E-posta:
vertretung@ank.rep.admin.ch

İsviçre Konsolosluğu – Antalya
c/o Pamfilya Tourism Inc.
Işıklar Caddesi No. 57
07100 Antalya
Tel: (242) 243 15 00 / 10
Faks: (242) 242 14 00 / 01
E-posta:
antalya@pamfilya.com.tr

Mission Genf UNOG / Genova Misyonu UNOG
Mission suisse auprès de l’ONUG
9-11 Rue de Varembé
1202 Genève / Switzerland
Tel: 0041 22 749 24 24
Faks: 0041 22 749 24 37
E-posta:
mission-geneve-oi@eda.admin.ch

İsviçre Büyükelçiliği – Tiflis (Ermenistan büyükelçiliği Tiflis’te!?!)
Krtsanisi 11
380014 Tbilisi / Georgia
Tel: 00995 32 75 30 01 / 02
Faks: 00995 32 75 30 06
E-posta:
vertretung@tif.rep.admin.ch

İsviçre Uluslararası İlişkiler Federal Kurumu / İnsan Hakları Departmanı
DFA – Political Affairs Division IV – Human security
Bundesgasse 32
CH-3003 Berne
Tel: 0041 031 322 30 50
Faks: 0041 031 323 89 22
E-posta:
PA4@eda.admin.ch

İsviçre Uluslararası İlişkiler Federal Kurumu / Politik İlişkiler-Avrupa Bölümü
DFA – Political Affairs Division I – Europe, Council of Europe, OSCE
Bundeshaus West
CH-3003 Berne
Tel: 0041 031 322 36 12
Faks: 0041 031 324 95 55
E-posta:
PA1@eda.admin.ch

İsviçre Federal Kurum – Basın ve Bilgi Servisi
DFA – Press and Information Service
Bundeshaus West
CH-3003 Berne
Tel: 0041 031 322 31 53
Faks: 0041 031 324 90 47 / 48
E-posta:
info@eda.admin.ch

İsviçre Federal Kurumu – Genel Sekreterlik
FDA – General Secretariat
Bundeshaus West
CH-3003 Berne
Tel: 0041 031 322 30 03
Faks: 0041 031 322 59 94
E-posta:
generalsekretaer@eda.admin.ch

İsviçre Hükümet Sekreterliği
Office of the State Secretary
Mr. Michael AMBUHL
Bundeshaus West
CH-3003 Berne
Tel: 0041 031 322 30 24
Faks: 0041 031 322 49 69İsviçre Federal Şanyölyesi
FCh Federal Chancellery
Ms.Annemarie Huber-Hotz
Information Service
Parliament Building West, 3003 Berne
Tel: 0041 031 322 21 11
Faks: 0041 031 322 37 06
E-posta:

webmaster@admin.ch

webmaster@admin.ch

 

3 thoughts on “ERMENİ SORUNUNUN NASIL ORTAYA ÇIKTI”
  1. NE YAPALIM YAPMADIGIMIZ BİR SOYKIRIMIMI KABUL EDELİM SEN ONU MU İSTİYON

  2. toplum olarak eger bizden oncekiler bir hata yapmissa sahiplenmenin bir anlami yok yanlsa yanlis dersek kuculmeyiz aksine yuceliriz . bence sizde boyle yapin selamlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir