Destek Eğitim Odalarının Açılmasında Yapılmasında Yapılması Gerekenler Maddeler Halinde

OKULLARDA DESTEK EĞİTİM ODASI AÇILMASI İŞLEM BASAMAKLARI
Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarında, destek eğitim odası açılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılması gereken işlemler ‘Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ ve ‘2008–60 No’lu Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi’ dikkate alınarak aşağıda sıralanmıştır.
1. Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda BEP geliştirme birimi oluşturulur. BEP geliştirme biriminde müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında, bir rehber öğretmen, kaynaştırma öğrencisinin sınıf öğretmeni, ilgili alan öğretmenleri, öğrenci velisi, öğrenci yer alır.
2. Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunda (RHYK) destek eğitim odası açılması için karar alınır. (Ek-1)
3. Okul müdürlüğü, alınan RHYK kararı ilgi tutularak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile destek eğitim odası açma onayı almak üzere yazışma yapar (Ek-2).
4. Destek eğitim odası, İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun önerisi doğrultusunda İl/İlçe Milli Eği- tim Müdürlüğü tarafından açılır (Ek 3-a;Ek 3-b).
5. Okulda uygun bir bölüm destek eğitim odası olarak belirlenir (bkz. Destek Eğitim Hizmeti Nerelerde Verilir?). Destek eğitim için ayrılan mekânların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, sağlığa uygunluk, vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Eğitim ve öğretim açısından el- verişsiz ortamlarda destek eğitim odası düzenlemesi yapılmamalıdır.
6. Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlanması okul yönetimince yapılır. Des- tek eğitimi odası resmi olarak açıldıktan sonra bu saatlerde görevlendirilecek öğretmenler belirlenir (Ek-4).
7. Okul BEP geliştirme birimince, destek eğitim odasında eğitim alacak öğrencinin hangi derslerden veya becerilerden yararlanacağı ve haftada kaç ders saati ders alacağı tespit edilir, öneri olarak okul RHYK’ya sunulur (Ek-5). Öneriler görüşülerek okul RHYK’ca karara bağlanır (Ek-6).
8. Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır.
9. Kaynaştırma öğrencilerinin yararlanacağı saatler belirlenir. Öğrencinin destek eğitim odasından ya- rarlanacağı saatler; haftalık ders saatleri içerisinde yer alır. Planlama; Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler vb. dersleri dışında yapılır (Ek-7).
10.Öğretmenler ve haftalık verecekleri ders saatlerini belirtir tablo eklenerek, ek ders ücret onayı (Ek-8
) İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınır. Destek eğitim odası açma onayının bir örneği ve haftalık ders programı da eklenir.
11.Öğrencinin destek eğitim odasından yararlanacağı saatler; sınıf öğretmeni, destek eğitimi verecek öğretmen ve veliye yazılı olarak bildirilir (Ek-9).
12. Destek eğitim odası programı işleyişi okul yönetimince izlenir, kontrol edilir (Ek-10) (Ek11). 13.Destek eğitim odasında yapılacak çalışmalar ile ilgili planlama her eğitim öğretim yılı başında ya-
pılır. Eğitim öğretim yılı içerisinde de destek eğitim odasından kaynaştırma öğrencilerinin yararlan- masına karar verilebilir.

14.Destek eğitim odasında birebir eğitim verilmektedir, bazı durumlarda öğrenci sayısı iki, en fazla altı öğrencidir.
15.Destek eğitim odalarında Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve becerilerde BEP hazırlanarak uygulanabilir.
16.Hazırlanan BEP sınıf öğretmeni ile destek eğitim odası öğretmeninin işbirliği içinde uygulanır.
17.Öğrenci kendi sınıfında BEP’ine göre değerlendirilir.
18.Destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinden, yeterli seviyeye ulaşanlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gönderilir ve kaynaştırma eğitiminden çıkartılırlar.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

meb

2021 Bursluluk Sınavı Başvuru Bilgileri

BAŞVURU BİLGİLERİ Veliler ön başvuruyu https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir