Ana Sayfa / Rehberlik (sayfa 4)

Rehberlik

rehberlik evraklarına, planlara, etkinliklere burada

Öğrencilere Rehberlik

Öğrencilere Rehberlik Genelde her insanın mizacında paylaşma, yardımlaşma vardır. Tüm güzelliklerle donatılmış olsak bile bazı konularda bizlere rehberlik edenlere ihtiyaç duyarız. Öğrenciler eğitim yıllarında daima öğretmenlerin, anne ve babaların rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Eğitimciler de genelde rehbere ihtiyaç duyarlar. iyi yönlendirilen, iyi motive edilen insanların çalışmalarını daha da ileri düzeye götürmemeleri için hiçbir sebep yoktur. Öğrencilere rehberlik edenler; öğrencilerin yaşlarını, ilgilerini, …

Devamını Oku »

Okulların Sorumlulukları

Okulların Sorumlulukları iyiliğin ve kötülüğün kaynağı okuldur. Okullar, eğitim sistemimizin önemli parçalarıdır, iyiliğe yönelmiş bir eğitim ve öğretim anlayışında okullar aktif görev üstlenir. Bu görevlen gereği, toplumu oluşturacak öğrencileri, iyiliğe, imana, fazilete yöneltirler. Hayırlı ve bilgili insanlar yetiştirirler. Böylelikle toplum maddi ve manevi huzur bulur. Bu nedenle okullar toplumların oluşumunda önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Okullara bu sorumluluğu yükleyen anlayışın tesirleri …

Devamını Oku »

Kötü Arkadaşlığın Zararları

Kötü Arkadaşlığın Zararları İmam ı Gazâli Hazretleri Terbiyenin asıl ve esası çocukları kötü arkadaşlardan korumaktır der. Çocuklar okul öncesi ve okulda arkadaşlıklar kurar ve bu arkadaşlıklarla yaşantısını sürdürür. Okul çağında kurallar ve sosyal roller giderek önemli hale gelir. Sosyal etkinliklerde cinsiyet farklılıkları belirginleşir. Uyum sağlama, sosyal becerilere sahip olma, yüksek benlik saygısına ulaşmada arkadaş ilişkileri çocuğun sosyal tavırlarının oluşmasında etkiler …

Devamını Oku »

İyi Ödev Nasıl Olmalıdır

İyi Ödev Nasıl Olmalıdır İnsan, başıboş bırakılmamış, ağır sorumluluk yüklenmiş ve sınav için yaratılmıştır. Eğitimcilerin, öğrencilere verdikleri ödevler oldukça ciddi bir etkinliktir. Ödev, aslında güçlü bir öğretim vasıtasıdır, iyi bir ödev, öğretmenin özelliğini yansıtır, ev ödevini zevkli hale getirir, iyi bir ödev ferdi farklılıklar göz önüne alınarak verilmelidir. Öğrenciler kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda ödevlerini yapabilmelidirler. Verilen ödevler öğrencileri okumaya, …

Devamını Oku »

İyi Bir Öğrenci Nasıl Olmalıdır

İyi Bir Öğrenci Nasıl Olmalıdır İlme saygısı olan, gelecekte ilim adamı olmayı arzulayan ve toplumda sahip olduğu güzel fikirleri ile yer edinmek isteyen öğrencilerin her şeyden önce okudukları derslere, öğretmenlere karşı saygılı olmaları şarttır. Kötü davranış ve alışkanlıklardan sakınan iyi bir öğrenci, elbette sevilecek ve başarılı olacaktır. İyi bir öğrencinin diğer insanlar tarafından iyi denilebilme- si için şu özelliklere sahip …

Devamını Oku »

Güzel Arkadaşlıklar

Güzel Arkadaşlıklar Arkadaşlık, çocukları farklı özellikleri ile etkiler. Arkadaşlığın beraberinde getirdiği güzellikleri bir ömür yaşamak mümkündür. Çocuklar için arkadaşlık çok boyutlu ve karışık bir kavramdır. Oyun oynarlarken ya da sınıf içinde yaşadıkları sosyal iletişimlerde ve gelecekteki başarılarının temelinde çocukların arkadaş ilişkileri önemlidir. Çocuğunuzun arkadaşlık kurduğu kimselerin huyunu bilmekte fayda var. Arkadaşlık ve dostluklar evde başlar. Bir çocuğun ilk ve en …

Devamını Oku »

Okul ile Ailenin Uyumu

Okul ile Ailenin Uyumu Okuma çağına gelen bir çocuğun velisi olmak oldukça önemli ve zor bir görevdir. Çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi açısından uygun bir okul tercih etmek ailenin önemli bir görevidir. Okul ile ailenin uyumu başarıyı artırır. Öğrenci okuldan aldıklarını eve, evden aldıklarını okula taşıyan bir aynadır. Okul ile aile çok iyi geçinen ve yardımlaşan ve birbirlerinden …

Devamını Oku »

Davranışta Rehberlik

Davranışta Rehberlik Eğitimde davranış rehberliği önemlidir. Bu destek sürecinin sonuçları, öğrenciye dönük olup seçenekler sunarak bilimsel bir hizmete katkıda bulunmayı amaçlar. Böylece öğrencinin kendisini tanımasına, sorun çözebilme-sine önem vererek uyumlu yaşamasına zemin hazırlamaya çalışır. Okullarda rehberlik öğretmenlerinin temel görevlerinden sayılabilir. Sorumlu bir veya birkaç uzman rehber öğretmenlerin katılım destekleriyle verimli ve başarılı sonuçlar alınır.

Devamını Oku »

Çocukların Anne ve Babalarına Yönelik Eleştirileri

Çocukların Anne ve Babalarına Yönelik Eleştirileri Genelde anne ve babalar çocuklarıyla ilgili güzellikleri gündeme getir-meyi, onları övmeyi, onların güzel yanlarını anlatmayı değil de, çocukların olumsuzluklarını, yaramazlıklarını ve onlarla ilgili şikâyetleri gündeme getir-meyi alışkanlık edinmişlerdir. Sağlıklı ve akıllı bir çocuğa sahip olmanın ne büyük bir lütuf olduğunun farkında değildirler. Anne ve babalar bu davranışlarını sürdürürler de çocuklar boş durur mu Çocuklar …

Devamını Oku »

Çocukların Anne ve Babaları Hakkında Söyledikleri

Çocukların Anne ve Babaları Hakkında Söyledikleri Çocuklar, bazen aile ortamında, bazen farklı zeminlerde anne ve babaları hakkında gerçek duygularını sözcüklerle dile getirmekten çekinmezler. Çocukların anne ve babaları hakkında olumlu ve olumsuz söyledikleri pek çok ifadeleri vardır. Genelde çocuklar anne ve babaları için şöyle derler –              Ders, ders, ders… –              Bırakın kendi hayatımı yaşayayım. –              Paramı istediğim gibi harcarım. –              Ne …

Devamını Oku »