Kişisel Gelişim

Gestalt Psikolojisi

Gestalt psikolojisinde temelde algılama ve algılamayı örgütleme üzerine durmuştur.Gestalt psikolojisi bilişsel kuramın içinde yer alsa da insan odaklı olması ve insana yaklaştığı için insancıl yaklaşımın içinde de sayılmaktadır. Gestalt psikolojisinde algı ilkelerinden yararlanmaktadır.Öğrenmeyi benlik kavramı ve bazı kişisel özelliklere bağladır. Gestaltcılar algı üzerinde durmuşlar ve problem çözmeyi, belleği algıya bağlamıştır. Temsilcileri davranışçı kurama karşı bir araya gelmişlerdir.Kendilerine getaltçılar olarak tabir …

Daha Fazla Oku

Zeka Kuramlarından Standart Görüş

Zeka soyut bir kavramdır bu yüzden üzerinden uzun yıllar araştırmalar yapılmıştır. Farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bunlardan bilinenlerden biride standart görüş olarak tabir edilmektedir. Bu görüşün temsilcisi Charles Edwards Spearman’dır. Bu görüşe göre bireyin zekası doğuştan ve genlerden kaynaklamaktadır Zekayı sonradan değiştirmek mümkün değildir. Spearman’a göre insanın sahip olduğu özellik bir çok yetenekten saha ziyade g etmeni ve s faktörlerinden oluşmaktadır. …

Daha Fazla Oku

Eğitimin Kavramı ve Kapsamı Nedir

Özellikle teknolojik gelişmenin baş döndürücü bir hızla yaşandığı günümüz koşulları göz önüne alındığında, hem örgütlerin hem de bireylerin bilgiye erişiminin, bilgiyi kullanabilmelerinin, sonuçları izleyebilme ve alınan geribildirimlere göre önlem alabilmenin çok daha kolay bir hale geldiği söylenebilir. – Bilgi yoğunluğunun hızla artması sonucu, hem örgütsel hem de bireysel düzeyde sürekli değişim ve yenilenme gerekliliği artmakta, -Yaşanan yenilik ve gelişmelerin gerisinde …

Daha Fazla Oku

Görüşme Tekniği

Öğrenciyle teke tek yapılan ve onun belli bir konuda nasıl düşündüğünü, nasıl bir süreç izlediğini ve nasıl yaklaşımları ve inançları olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacak bir yöntemdir. Önceden planlama yaptığınız bir görüşme ancak 5-10 dakika kadar sürebilir. Pek çok öğretmen zaman problemi nedeniyle görüşme yapmaktan çekinir. Fakat görüşme yöntemi diğer hiçbir yöntemin sağlayamayacağı bilgileri sağlar. Bu yöntemi sınıftaki bütün öğrencilerle değil …

Daha Fazla Oku

Anlatım Yöntemi

Anlatım • Bilginin sunulması, örneklerin verilmesinde kullanılır. • Bilginin organize edilerek öğrencinin zihin şeması oluşturmasını sağlar. • Öğretmenin yeterli bilgiye sahip olması düz anlatım yönteminin temel şartıdır. Özellikle anlatılan tarihî dönemde farklı yerlerde yaşayan insanlara dair farklı alanlarda ilginç bilgiler sunmak, öğrencinin ilgisini derse çekerek öğretmenin bilgisine itimadını arttıracak ve öğrenmesini kolaylaştırabilecektir. • Anlatımda, konu ile alakalı genel kültür ile …

Daha Fazla Oku

Grupla Öğretim Teknikleri

I. Grupla Öğretim Teknikleri Beyin fırtınası Gösteri Soru-cevap Rol yapma Drama Yaratıcı drama Benzetim (Simülasyon) İkili ve grup çalışmaları Mikro öğretim Eğitsel oyunlar Altı şapkalı düşünme tekniği Deney Balık kılçığı (neden-sonuç diyagramı) V-diyagramı Kavram haritası Zihin haritası Kart oyunları Akrostiş tekniği

Daha Fazla Oku

İNKILAP TARİHİ DERSİNİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMENE ÖNERİLER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMENE ÖNERİLER Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi (8. sınıf) Öğretim Programı, 8. sınıfta haftada ikişer ders saati olmak üzere öğretim yılı boyunca 72 saatlik bir ders süresi ön görülerek hazırlanmıştır. 7 ve 8. sınıftaki insan hakları ve vatandaşlık dersi ilköğretim 1. sınıftan itibaren (2005-2006 eğitim ve öğretim yılı) …

Daha Fazla Oku

Zihin Haritası Nedir

Zihin haritası organize edilmiş bir beyin fırtınası olarak düşünülebilir. Bu haritalar zihnin inanılmayacak kadar büyük olan potansiyeline kolaylıkla ulaşabilmeyi ve bu potansiyeli kolaylıkla kullanabilmeyi sağlayan araçlardır. Kavramları hareketlendirme ve bunları bir arada yeni kümeler hâlinde sentezleme, çoğunlukla yeni düşünceleri ortaya çıkarır. Leonardo, Einstein, Van Gogh gibi dehaların çok sık kullandıkları bir çalışma aracıdır. Zihin haritası yaparken büyük bir kâğıt üzerine …

Daha Fazla Oku

Öğretmenlik Mesleğinde Başarılı Nasıl Olunur

Her şeyden önce öğretmen mesleğini sevmeli ve kendi sahasında söz sahibi olmalıdır. İlk intiba çok önemlidir. Ders yılına nasıl başlanırsa öyle devam edilir, bu yüzden sınıfiçerisindeki hal ve davranışlarımızı çok iyi ayarlamamız gerekir. Öğrencilerin “Bu dersi neden görüyoruz? “, “Bize ne faydası var? ” sorularına cevap verilmeli ve konular günlük hayattan örnekler verilerek somutlaştırılmalı. Dersi anlatırken kısa ve öz konuşmalı, …

Daha Fazla Oku