Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

İyonyalılar hakkında bilgi maddeler halinde

. İyonyalılar * Iyonya, İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan kıyı bölgesine Eski Çağ’da verilen isimdir. Yunanistan’da yaşayan Akalar göçler sonunda bu bölgeye yerleşip Efes, Milet, Foça ve İzmir gibi şehir devletleri kurmuşlardır. ♦ Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının olmaması demokratik bir yapının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu durum da özgür düşünce ortamının oluşmasını sağlamış, İyonyalıların bilim ve felsefe alanında …

Daha Fazla Oku

Hitit uygarlığı maddeler halinde

Hititler ♦ Kafkaslar’dan Anadolu’ya M.Ö. 2000’in başlarında geldikleri tahmin edilen Hititler, Orta Anadolu’da Kapadokya (Kızılırmak yayı) içerisine yerleşmişlerdir. ♦ Merkezleri Hattuşaş’tır. (Çorum – Boğazköy) ♦ Önceleri feodal beylikler halinde yaşayan Hititler, zamanla güçlü bir krallık ve merkezi devlet kurarak Anadolu’nun büyük bir kısmını ele geçirmişlerdir. * Kral; ordu komutanı (başkomutan), dinî lider (başrahip) ve yargıç (başhakim) görevlerini yürütmekteydi. Ancak kralın …

Daha Fazla Oku

Frigyalılar Uygarlığı

Frigyalılar Sakarya nehri civarına yerleşen Friglerin merkezi Ankara Polatlı yakınlarındaki Gordion’dur. Kral Midas döneminde bütün Orta ve Güneydoğu Anadolu’ya egemen oldular. Frig ordusu genellikle yaya askerlerden oluşurdu. Ziraatçi bir topluluk olduklarından dini inanışlarında bunun etkisi görülür. En büyük tanrıları toprak ve bereket tanrısı Kibele’dir. Tanrıların ilkbaharda doğup sonbaharda öldüğüne inanılması doğa – din ilişkisine örnek olarak gösterilebilir. Frig kralları tarımı …

Daha Fazla Oku

Özel Alt Sınıflardaki Öğretmenler Hakkında Ek Ders Ücreti Görüş Yazısı

Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176’ncı maddesinde; ek ders ücretlerinin, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan ilgi (b) Genelge’nin 22’nci sırasında; “Bu hüküm kapsamında fazla ödemeden yararlanacaklar; aralarında rehberlik …

Daha Fazla Oku

Tarihteki Önemli Savaşlar ve Seferler

Tarihteki Önemli Savaşlar ve Seferler Talas Savaşı 751: Türkler islamiyetle tanıştılar. Haçlı Savaşları: Kutsal yerleri fetih, Doğunun zenginlikleri, Avrupa’daki ekonominin zayıflaması, Anadolu Selçuklu ilerleyişinin durdurulmak istenmesi gibi… Dandanakan Savaşı 1040: Bu savaştan sonra Büyük Selçuklu Devleti kurulurken, Gazne Devleti yıkılış sürecine girmiştir. Pasinler savaşı 1048: İlk Bizans- Selçuklu savaşı ve Bizansa karşı ilk zafer. Malazgirt Savaşı 1071: Anadolu’nun kapıları Türklere …

Daha Fazla Oku

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite Türk Tarihine Yolculuk Çalışma

Türkler Oğuzlardandır. Türklere Anadolunun Kapısının Açıldığı Savaş Malazgrit Savaşıdır.1071 yılında yapılmıştır. Süleyman Şah Orta Anadolu ve İzniği 1075 yılında fethetti. Böylece Türkiye Selçuklu Devleti Kuruldu. Türkler fethettikleri yerlere Türkmenleri yerleştirerek Anadolunuın Türkleşmesini sağladılar. Yeni yerleşim yerleri kurarak buralara Türkçe İsimler verdiler. Anadolu’nun Türkleşmesi sürecine katkısı olan diğer önemli eserler kervansaraylardır. İlk Haçlı Seferi 1096 yılında başlamıştır.İznik,Çukurova,Antakya ve Küdüs’ü aldılar.Burada bir …

Daha Fazla Oku

Halkçılık İlkesi ve Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

HALKÇILIK; Kazanım; Milli egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir. Amaç; Türk toplumunu oluşturan her bireyin, her alanda eşit kabul edildiğinin ve devletin hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarının yararına çalıştığının kavratılması Anahtar Kelimeler Eşitlik Sosyal adalet Sosyal dayanışma Topluma hizmet Halkçılık ilkesinin dayandığı temel esaslar; Halkçılık İlkesi ve Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1. Halk yönetimi ve …

Daha Fazla Oku

Kısaca Laiklik İlkesi ve Aşamaları

Laiklik; Devlet işleyişinin ve toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, Mantığa, bilime dayandırılması ve kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasına laiklik denir. Laiklik ilkesi, kişi hak ve özgürlüklerine Cumhuriyetimizin eşitlik ilkesine, geniş anlamda din ve vicdan özgürlüğüne dayanmaktadır. Bu ilke, din ve vicdan özgürlüğünün bir gereği olup, anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Laiklikte din düşmanlığı değil, her dine karşı tarafsız davranış söz …

Daha Fazla Oku
kuvayi nilliye

KUVAY-I MİLLİYE OLUMLU YÖNLERİ ve OLUMSUZ YÖNLERİ

KUVAY-I MİLLİYE OLUMLU YÖNLERİ OLUMSUZ YÖNLERİ Kuvay-ı milli bildiğiniz gibi yurdumuz düşman işgaline uğraması sonucu halkın vatan savunması iç güdüsü ile silahlanarak dağa çıkması sonucu düşman ile mücadele etmesine denir. Silahlı bu direniş örgütleri bir birinden bağımsız gruplar halinde savaşırken tüm ihtiyaçlarını düşman ve yöre halkından karşılardı. 1.Düşmanın ilerleyişini tam olarak durduramasalar bile yavaşlattılar. Kuvayi milli bu açıdan son derece …

Daha Fazla Oku

İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar Kısa Özet

İLK MÜSLÜMAN-TÜRK DEVLETLERİ KARAHANLILAR (840-1212) Kurucusu :    Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinin birleşmesiyle :Bilge Kül Kadir Han Müslümanlığı kimin zamanında kabul ettiler: Satuk Buğra Han.      Başkent: Balasagun En güçlü dönem: Yusuf Kadir Han Orta Asya’da Uygurların yaşadığı bölgede Doğu Türkistan’da kuruldu.                                Önemli şehirleri :Kaşgar,Semerkant , …

Daha Fazla Oku