Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

KÜLTÜRÜMÜZÜN YAŞAYAN DEĞERLERİ KUTLAMALAR

KONU 6: KÜLTÜRÜMÜZÜN YAŞAYAN DEĞERLERİ KUTLAMALAR KAVRAMLAR Değer: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün nitelik, meziyet, kıymet Değişim: Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü Kültürel Öğe: Milli Kültür: Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Tören: Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya …

Daha Fazla Oku

BOZKIRIN SANATKARLARI

BOZKIRIN SANATKARLARI KAVRAMLAR Estetik:  Güzellik duygusu ile ilgili olan. Sanat:  Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.  Bir şey yapmada gösterilen ustalık   Orta Asya’da yapılan kazılarda Türklere ait pek çok esere rastlanmıştır. At koşum takımları, arabalar,elbiseler,süs eşyaları,müzik aletleri,kumaşlar Ve “Pazırık halısı” olarak tanınan halı ve bu eserlerden bazılarıdır. Bu halı dünyanın en eski …

Daha Fazla Oku

Osmanlı Köylüsü ile Sipahi İlişkisi

Osmanlı devletinde köylü bulunduğu mirri toprağı terkedemezdi. Sipahi toprağını terkederek kaçan köylüyü bulup cezalandırma yetkisine sahipti. Fakat bu yukarıdaki cümleden köylünün özgür olmadığını düşünmemek gereklidir. Zira köylü toprağını bir başkasına devletin onayı çerçevesinde devrederek toprağını bırakıp gidebilirdi. Tımarlı sipahi hiç bir zaman köylüyü ezemezdi. Köylü mahkemeye verebilirdi. Köylünün evinde 3 günden fazla kalamaz köylünün çıkardığı yemek haricinde başka bir yemek …

Daha Fazla Oku

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Selçuklu Devleti Padişahları

TUĞRUL BEY Büyük Selçuklu devleti,tarihte Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden sonra kurdukları en büyük devletlerden biridir. Türkiye Selçuklular zamanında fethedilmiş,Türk yurdu haline gelmiştir. Devlet adını SELÇUK BEY’den almıştır. Onun yönetiminde HORASAN bölgesine gelinir. Ancak Gazneliler oraya yerleşmelerine izin vermezler. TUĞRUL BEY önderliğinde, Gaznelilerle DANDANAKAN Savaşı yapılır. Ve Gazneliler yenilir. ( 1040 )

Daha Fazla Oku

Atatürk Düşünce Sistemin Oluşumu

Fransız İhtilali 1789 yılında meydana gelen Fransız ihtilali, eşitlik, özgürlük, milliyetçilik ve demokrasi gibi fikirlerin bütün Avrupa’da etkili olmasını sağlamıştır. Bu fikirlerin etkisiyle imparatorluklar yıkılmış, milli devletler kurulmuştur. Meşruti yönetimler ortaya çıkmış, krallar egemenliklerini halk ile paylaşmak zorunda kalmışlardır. Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler Mustafa Kemal’i de etkilemiştir. Atatürk, 8 Mart 1928 tarihinde yaptığı bir konuşmada Türk inkılabının özgürlük ve demokrasi …

Daha Fazla Oku

ÜLKEMİZDE BAŞLICA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ÜLKEMİZDE BAŞLICA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: A – Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Milli Eğitim Vakfı (MEV) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Darüşşafaka (şefkat yuvası) cemiyeti B – Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar: Kızılay Yeşilay Türk Kalp Vakfı Türk Böbrek Vakfı Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

Daha Fazla Oku

Toplum İçin Çalışanlar – Toplumun Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kurulan Resmi Kurumlar

Toplumun Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kurulan Resmi Kurumlar: EĞİTİM KURUMLARI: (Tevhid-i tedrisat kanunu) Toplumumuzun eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş kurumlarımızdır. Milli Eğitim Bakanlığı; Eğitim sisteminin belirlenmesinde, Okullarda okutulacak derslerin müfredatının hazırlanmasını ve uygulanmasını, Okul ihtiyacı olan yerleşim yerlerini tespit ederek okul yapılmasını, Okulu olmayan köylerdeki çocukları da en yakın okula taşıyarak toplumun eğitim ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Ülkemizdeki eğitim …

Daha Fazla Oku

Karadeniz iklimi özellikleri ve bitki örtüsü

KARADENİZ İKLİMİ: Karadeniz kıyıları boyunca görülür.(Karadeniz ve Marmara Bölgelerinin Karadeniz kıyılarında görülür) Her mevsim yağışlı ve ılıman geçer. Yazları serin, kışlar ılık geçer. İklimin özelliği bölgenin batısından doğuya doğru gidildikçe daha belirginleşmesidir Her mevsim yağışlı olup, en çok sonbaharda en az ilkbaharda yağışlar görülür. Rize ve çevresi yurdumuzun en yağışlı yöresidir.

Daha Fazla Oku

ÜLKELER ARASI ALIŞVERİŞ İHRACAT ve İTHALAT

İHRACAT (DIŞ SATIM): Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması. İTHALAT (DIŞ ALIM): Başka bir ülkeden mal getirme veya mal satın alma. Ülkeler kendi ülkelerinde üretilemeyen veya talebi karşılayamayan ürünleri başka ülkelerden alırlar. Kendi ürettikleri ürünleri de başka ülkelere satarlar. Yani ülkeler arasında alışveriş vardır. Örneğin, Belçika, kakaoyu Brezilya’dan, fındığı Türkiye’den alıp çikolata üretir ve sonra başta …

Daha Fazla Oku