Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

ÜLKELER ARASI ALIŞVERİŞ İHRACAT ve İTHALAT

İHRACAT (DIŞ SATIM): Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması. İTHALAT (DIŞ ALIM): Başka bir ülkeden mal getirme veya mal satın alma. Ülkeler kendi ülkelerinde üretilemeyen veya talebi karşılayamayan ürünleri başka ülkelerden alırlar. Kendi ürettikleri ürünleri de başka ülkelere satarlar. Yani ülkeler arasında alışveriş vardır. Örneğin, Belçika, kakaoyu Brezilya’dan, fındığı Türkiye’den alıp çikolata üretir ve sonra başta …

Daha Fazla Oku

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 7.ÜNİTE: BİR ÜLKE, BİR BAYRAK

7.ÜNİTE: BİR ÜLKE, BİR BAYRAK Toplumsal hayatta değişik kurallar vardır. Bu kurallara uymazsak toplumsa çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Bu kurallara uyacağımızı biliriz, uymazsak ceza alacağımızı biliriz, uymayan arkadaşlarımızı uyarırız. Kurallar ikiye ayrılır: A) YAZILI KURALLAR: Hukuk kurallarıdır. Yaptırım gücü daha fazladır. Yazılı kurallara uymak yasal bir zorunluluktur. Bu kurallar yasa yapma gücü elinde olan yöneticiler tarafından yapılır ve uygulanır. Örnekler: …

Daha Fazla Oku

Yürütme Kanunları Uygulama 5.Sınıf

YÜRÜTME——– KANUNLARI UYGULAMA Yürütme kanunları uygulama yetkisidir. Bu yetki ülkemizde anayasaya uygun olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Cumhurbaşkanı; devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet kurumlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bazı Görevleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak, Yasaları yayımlamak, Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri …

Daha Fazla Oku

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Merkezi Yönetim Birimlerimiz

MERKEZİ YÖNETİM BİRİMLERİMİZ A-MECLİSİMİZ Ülkemizde 4 yılda bir yapılan genel seçimlerde halkın oylarıyla seçilen milletvekilleri TBMM’de milleti temsil eder. Milletvekilleri meclis çalışmaları içerisinde yasalar çıkartırlar, değiştirirler veya kaldırırlar. Yürütme görevini üstlenen kurumların çalışmalarını takip eder ve denetlerler. B-CUMHURBAŞKANIMIZ Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. …

Daha Fazla Oku

5.sınıf Sosyal Bilgiler Dünyanın Hazineleri

DÜNYANIN HAZİNELERİ Dünya üzerinde çok sayıda doğal ve tarihi güzellik vardır. Dünyadaki tüm doğal ve tarihi güzellikler tüm insanlığa aittir. Bunlar geçmişin mirası, geleceğin mirasıdır. İnsanlığın bu ortak mirasını korumak hem geçmişe hem geleceğe sahip çıkmaktır. Birleşmiş Milletlere bağlı UNECSO ( Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı) insanlığın ortak mirasını korumak amacıyla bir sözleşme hazırlamıştır. Ülkemiz bu sözleşmeyi 1982 …

Daha Fazla Oku

TURİZM HANGİ KATKILARI SAĞLAR

TURİZM HANGİ KATKILARI SAĞLAR İnsanlar gezmek, yeni yerler görmek, tanımak, eğlenmek, dinlenmek gibi amaçlarla turizm etkinliklere katılırlar. Ortak miras öğelerinin tanıtılmasında ve tanınmasında turizmin önemi büyüktür. Turizm, dünyada barış ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunur. Hem insanlar hem ülkeler arasındaki huzurun temelinde ise barış vardır. Atatürk’e göre, dünya barışının sağlanması ancak bütün insanlara saygı duymak ve hoşgörü göstermekle gerçekleşir. Dünya barışına …

Daha Fazla Oku

5.Sınıf 1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

1.ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Grup: Görüşleri amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününe denir. Kurum: Belirli düşüncelerin, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu; genellikle devletle ilişkisi olan toplumsal örgütlenmelere denir. Toplumları oluşturan insanların her birine birey denir.   Grupların Özellikleri Ortak amaçları vardır. Birbirlerini tanırlar. Planlı olarak bir araya gelirler. Kurumların Özellikleri Yasaya uygun çalışırlar  Gönüllü veya maaş karşılığı çalışırlar. Belirli …

Daha Fazla Oku

Çağdaş Türkiye Yolunda Çalışma Soruları ve Cevapları

1-İzmir İktisat kongresinin toplanma amacını yazınız. Cevap:Milli ve bağımsız bir ekonomi oluşturmak,ekonomik kalkınmanın temellerini belirlemektir.   2-İzmir İktisat kongresinde kabul edilen kararların adını yazınız Cevap:Mısak-ı İktisadi kararları   3-İzmir İktisat kongresine çiftçi,tüccar,sanayici,işçi gibi her kesimden temsilcilerin katılmasının amacı nedir? Cevap:Her alanda kalkınma amaçlandı. 4-Ankara’nın başkent yapılmasının nedeni nedir? Cevap:1-Ankara’nın milli mücadelenin merkezliğini yapmış olması 2-Ankara’nın kıyılardan uzak güvenli bir bölgede …

Daha Fazla Oku

İpek Yolunda Türkler

SINIF ÜNİTE 3: İPEK YOLUNDA TÜRKLER İpek Yolu: Çinin  Şian kentinden  başlar yüksek dağların aralarından geçerek İran üzerinden Anadolu’ya buradan da Avrupa’ya giden ticaret yoludur.  Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir. İpek yanında değerli porselen, kağıt, baharat ve değerli taşlar da satılırdı Tarihte bu yolu ele geçiren devletler zenginleşmişler kaybedenler fakirleşip zayıflamışlardır. Bu bakımdan Orta …

Daha Fazla Oku

Halifeliğin Kaldırılması

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 Mart 1924) Nedenleri: Cumhuriyetin ilanı ve cumhurbaşkanının seçilmesi ile halifeliğin bir önemini kaybetmesi ve sembol haline gelmesi. Saltanatın kaldırılması ve Vahdettin’in ülkeyi terk etmesinden sonra TBMM, Abdülmecit Efendi’yi halife seçti. Çünkü kamuoyu henüz halifeliğin kaldırılmasına hazır değildi. Hâlbuki Cumhuriyetin ilânı ve devlet başkanının seçilmesi ile halifeliğin rolü kalmamıştı. Devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanı ile Halifenin birlikte bulunmasının sakıncalı …

Daha Fazla Oku