Ana Sayfa / Ders Notları (sayfa 30)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

TBMM’ye Karşı Çıkan Bütün Ayaklanmalar

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İSYANLARA KARŞI KAZANIM: Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. *TBMM’nin açılış hazırlıklarının yapıldığı dönemde Damat Ferit Paşa İtilaf Devletleri tarafından tekrar sadrazamlığa getirildi. Damat Ferit Paşa, Anadolu’daki Milli Mücadele’yi durdurmak için İngilizlerin de desteğini alarak harekete geçti. Şeyhülislam’dan Mustafa Kemal’i ve Milli Mücadele’ye katılanları padişaha karşı gösteren bir fetva aldı. Bu fetva Anadolu’nun her …

Devamını Oku »

İNKILAP TARİHİ ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 1954 yılında kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  (TPAO) petrol ve doğalgaz arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini yapmaktadır. Camdan elektroniğe, sağlıktan uzay teknolojisine kadar bir çok alanda kullanılan Bor rezervinin %63’e yakını ülkemizde çıkarılmaktadır Ayrıca ülkemiz boraks,  krom, toryum, linyit, taş kömürü gibi madenler ile günden güne hayati önem kazanan su kaynakları bakımından da zengin kaynaklara sahiptir.(Etibank ve MTA) …

Devamını Oku »

İzmir’in işgali neden ve sonuçları

Paris Barış Konferansı’nda alınan bir karar gereğince daha önce İtalya’ya vaat edilen Batı Anadolu toprakları ,İngiltere’nin burada güçlü bir İtalya istememesinden dolayı daha zayıf olan Yunanlılara verilecekti. İtilaf Devletleri arasındaki ilk ayrılıklar burada ortaya çıktı. Bunun üzerine Yunanlılar 15 Mayıs 1919 da İzmir’i işgal etti.   Halk İzmir’in işgalinden sonra ayaklanmaya başladılar. Türk Milleti bu işgallere tepkileri şu şekilde olmuştur: …

Devamını Oku »

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ Osmanlı İmparatorluğu 1911’den 1922’ye kadar savaş halindeydi Bu nedenle ekonomik durum şöyleydi Savaşlar üretimi durdurmuş tüketim artmıştır,Modern tarım yapılmamaktadır,Ülkede fabrika sayısı yok denecek kadar azdır,Ulaşım yabancıların elindedir,Kapitülasyonlar ekonomik kalkınmayı engellemektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir.     ***Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı dönemde 17 Şubat 1923 de İzmir İktisat Kongresini toplamıştır.Yeni Türk devletinin …

Devamını Oku »

Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz

HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ(GÖREVLERİMİZ) Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz HAK: İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir. ÖZGÜRLÜK: İnsanların hiçbir insana zarar vermeden dilediği her şeyi yapabilmesine özgürlük denir. SORUMLULUK:Kişilerinin davranışlarını değerlendirerek sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk denir. Bireyler karşılaştıkları sorunların çözümünde hak,özgürlük ve sorumlulukları göz önünde bulundurmalıdır. Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz

Devamını Oku »

Bilimsel araştırma basamakları örnekleri 6 sınıf

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI 1.Araştırma konusunun belirlenmesi 2.Konu ile ilgili hipotezlerin(varsayımların) belirlenmesi HİPOTEZ (VARSAYIM):Doğruluğu tespit edilmemiş ancak araştırma sonucunda tespit edilecek  , sorunun çözümüne yönelik  bilgilerdir. Diğer bir ifadeyle üzerinde henüz bilimsel çalışmalar yapılarak doğruluğu kanıtlanmamış ama bilimsel çalışmalar yapıldığında doğru çıkacağı umulan düşüncelere varsayım(hipotez) denir. 3.Kaynak taraması yapma(Bilgi-verilerin toplanması): Sözlü Kaynaklar: İnsanlar          Yazılı Kaynaklar: Kitap, dergi, gazete, internet çıktısı …

Devamını Oku »

Olay, Kavram, Olgu, Görüş ve Genelleme

 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM OLAY: Meydana gelen ya da ortaya çıkan hal, iş veya duruma olay denilir. Yaşamımız boyunca her gün birçok olaya ta­nık oluruz. Bazı olayları televizyon, gazete, dergi, internet gibi iletişim araçlarından öğre­niriz, Bazı olaylara ise doğrudan tanık oluruz. Otobüste, okulda, mahallede gördüğümüz olaylardan bazılarının içinde kendimiz de yer alırız. Bazı olaylar doğrudan bizimle alakalı olup ve ilgimizi çekerken …

Devamını Oku »

SSCB Dağılması ve Türkiye’ye Etkileri

SSCB DAĞILDIKTAN SONRA*** Dünya savaşından sonra başlayan Soğuk Savaş Dönemi bitmiştir. ABD tek süper güç olarak kalmış ve dünya politikasını tek başına yönetmeye başlamıştır. Dünya savaşından sonra Doğu ve Batı diye ayrılan Almanya birleşmiştir Sovyetler Birliğinin dağılması ile yeni devletler kuruldu. Sovyetler Birliğinin dağılması ile yeni devletler kuruldu. Bu devletlerin bazıları 1991 yılında Bağımsız Devletler Topluluğunu kurdu. Varşova Paktı dağıldı …

Devamını Oku »

MİSAK-I MİLLİ KARARLARI

MİSAK-I MİLLİ KARARLARI(MİLLİ YEMİN): (28 Ocak 1920) 1. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür. [Yorum: Milli sınırlar çizilerek ülke bütünlüğü vurgulanmıştır.] 2. Osmanlı Devletinin yalnızca Arap çoğunluğu bulunan ve Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanması sırasında İtilaf Devletleri ordularının işgalinde olan Arap memleketlerinin durumu, halkın serbestçe verecekleri oya göre tespit edilmesi gereklidir. 3. Batı Trakya’nın …

Devamını Oku »

Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

LAİKLİK Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, dar anlamda din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır Laiklikte devlet, dini inançlar karşısında tarafsızdır. Devletin görevi din ve inanç özgürlüğünü sağlamak, halkın inancını yaşamasına fırsat vermektir Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir.Bütün yurttaşların vicdan,ibadet ve din hürriyeti demektir. laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar Anahtar …

Devamını Oku »