Ana Sayfa / Ders Notları (sayfa 30)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ VE MİSAK-I MİLLİ

SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ VE MİSAK-I MİLLİ (MİLLİ ANT) İstanbul’da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de Misak-ı Milli  kararlarını yayınlamıştır.    Misak-ı Milli , Osmanlı Mebusan Meclisinin onayından geçen son belgedir. Misak-ı Milli kararları şunlardır: 1.Mondros A:A. İmzalandığı sırada İtilaf Devletlerinin işgalinde kalan Arap memleketlerinde ( Arapların yoğun yaşadığı yerlerde) halk oylaması yapılacak Kars,Ardahan,Batum’da ve Batı Trakya’da halk …

Devamını Oku »

Cumhuriyetin ilanı ile ilgili bilgiler

CUMHURİYETİN İLANI 29 EKİM 1923 Saltanatın kaldırılması ve Lozan Antlaşmasından sonra toplumda M.Kemal’in konumu,rejimin niteliği konusunda trtışmalar başlamıştı.Meclis hükümeti sistemi uygulandığından devlet işleri sağlıklı bir şekilde yürütülemiyordu.Zaten TBMM’nin açılışından itibaren adı söylenmese de cumhuriyet yönetimi uygulanıyordu.Bu tartışmaları ortadan kaldırmak için 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet İlan edilmiştir. Cumhuriyetin İlanı  ile şu sorunlara çözümler getirilmiştir. **Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür. M.Kemal ‘in konumu …

Devamını Oku »

Erzurum Kongresi Özet

ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) Mustafa Kemal, Amasya Genelgesinin arkasından Kazım Karabekir ile buluşmak üzere Erzurum’a geldi. Askerlikten istifası da bu Şehirdeyken oldu. Sivil olmasına ve hiçbir yetkisi olmamasına rağmen Kazım Karabekir’in “Emrinizdeyim Komutanım!” sözü Milli Mücadelenin tartışılmaz lideri olduğunu gösterdi. Bu söz Milli Mücadelenin kaderini etkiledi. Mondros’un 24. maddesi gereğince Doğu Anadolu’da kurulması düşünülen bir Ermeni Devletine karşı …

Devamını Oku »

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

A.ZARARLI CEMİYETLER: İkiye ayrılır:   1.Azınlıkların kurdukları cemiyetler: ►Hınçak ve Taşnak Sütyun Cemiyetleri:Ermeniler tarafından kurulan cemiyetin amacı Doğu Anadolu’da  bir Ermeni devleti kurmaktı. ►Pontus-Rum Cemiyeti: Rumlar tarafından kurulan cemiyetin amacı Doğu Karadeniz’de   bir Rum devleti kurmaktı. ►Mavri Mira Cemiyeti:İstanbul’da Rum patrikhanesi tarafından desteklenen cemiyetin amacı Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmaktı. ►Etnik-i Eterya Cemiyeti:Rumlar tarafından kurulmuştur. ►Ermeni İntikam Alayı

Devamını Oku »

KUVAY-İ MİLLİYE NEDİR

KUVAY-İ MİLLİYE (MİLLİ KUVVETLER) Mondros’tan sonra başlayan işgallere karşı Türk vatanını korumak,bağımsızlığımızın yeniden kazanılmasını sağlamak amacıyla kurulan direniş örgütüdür. Özellikleri şunlardır: 1.Bölgesel nitelik taşır.Topyekun(hep birlikte) kurtuluş fikrinden yoksundurlar. 2.Toplumun her kesiminden her meslek grubundan eli silah tutan insanlar vardır. 3.Belirli bir merkezden komuta edilmedikleri için düzenli ordu özelliği göstermezler. 4.İhtiyaçları halk tarafından karşılanırdı.

Devamını Oku »

Öğretmen Rotasyonu Yönetmelik Ekim 2014

a) Aynı eğitim kurumunda en fazla toplam 8 yıl görev alanlar rotasyona tabi tutulacak. b) Rotasyon il içi ile sınırlı olacak.İl dışından bahsedilmiyor. c) 8 yılını dolduran öğretmenler 8 yılı doldurdukları ders yılı sonunda en fazla 2 ay içinde tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacak. ç) Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en …

Devamını Oku »

Amasya Genelgesi Özet

AMASYA GENELGESİ 12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelen Mustafa Kemal burada halk tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Buraya arkadaşları Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa’yı da davet eden Mustafa Kemal onlarla Milli Mücadele’nin planlamasını yaptı. Mustafa Kemal’in hazırladığı metin Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa ve Kazım Karabekir’in de telgrafla onayı alındıktan sonra genelge olarak telgraf yoluyla tüm yurda duyuruldu. …

Devamını Oku »

KUVA-İ MİLLİYE

KUVA-İ MİLLİYE’NİN ÖZELLİKLERİ  Bölgesel amaçlıdır. Kendi bölgelerini korumak amacıyla kurulmuştur.  Disiplinli ve düzenli birlikler değillerdir. İşgallere karşı vatanı korumak amacıyla kurulan birliklerdir. Milliyetçilik duygusu hâkimdir.  Askerlik bilgi ve teknik bakımından eksik birliklerdir.  Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamışlar, TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları başarıyla bastırmışlardır.  Kuvay-i Milliye‘de İlk Silahlı Direniş Olayı: Kuvayi …

Devamını Oku »

Ülkemizde Nüfus

SOSYAL BİLGİLER 7 ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜNİTESİ DERS NOTLARI NÜFUS: Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısı. NÜFUS YOĞUNLUĞU: ’ye düşen insan sayısıdır. Nüfusun o yerleşim yerinin alanına bölünmesiyle elde edilir. Örneğin; Hoşgörü şehrinin nüfusu 1.000.000 kişi olsun,bu şehrin alanı da 2000 km olsun. 1.000.000’u 2000 km ’ye böleriz. 500 sonucunu buluruz yani Hoşgörü şehrinin nüfus yoğunluğu 500 kişiymiş. Yerleşim yerleri …

Devamını Oku »

LİSE ve ÖNLİSANS KPSS SON TEKRAR VE ÖNERİLER

İBRAHİM BEYTER FARKLI TARİH 2014 LİSE ve ÖNLİSANS KPSS SON TEKRAR VE ÖNERİLER 1-İSLAMİYET ÖNCESİ’nde 1 soru gelmektedir. -Uygurların özelliklerine dikkat ederek Kut ve Kurultay özeliklerini göz önünde bulundurunuz. – Attila(Etzel), Mete(Oğuz Kağan), Alp Er Tunga(Afrasyab), Bayan Han, Baga Tarkan, Bögü Kağan, Moyençur, Bilge Kağan, Tonyukuk, Kutluk, Teoman(Tuman) gibi Türk hükümdarlarının faaliyetlerini birer cümle ile göz önüne alınız. 2- TÜRK-İSLAM …

Devamını Oku »