ANASAYFA / Ders Notları (sayfa 30)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Körfez Savaşları ve Türkiye’ye Etkisi – 8.sınıf

KÖRFEZ SAVAŞLARI I.KÖRFEZ SAVAŞI Irak, fazla petrol üretiyor ve petrol fiyatlarını düşürüyor gerekçesi ile Kuveyt’i 2 Ağustos 1990’da işgal etmesi üzerine I. Körfez Savaşı çıkmıştır. Kuveyt’in işgal edilmesi üzerine Birleşmiş Milletler toplanmış ve Irak’ı haksız bularak Irak’a ambargo uygulaması başlatmıştır. Ambargo uygulanmasına rağmen Kuveyt’ten çekilmeyen Irak’a Birleşmiş Milletlerin onayı ile ABD öncülüğünde uluslar arası güçler askeri müdahale ederek Kuveyt’i işgalden …

Daha Fazla Oku

Tevhidi tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu ve önemi

TEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİM BİRLİĞİ )KANUNU  3 MART 1924 19.yy.da Osmanlı İmp.’nda  klasik medreselerin yanı sıra batılı tarzda eğitim veren okullar,azınlık okulları ve yabancı okullar bulunmaktaydı.Bu okulların her biri farklı dünya görüşüne sahip olan,farklı bilgilerle donatılmış bireyler yetiştiriyordu.Bun durum Osmanlıda kültür çatışmalarına yol açıyordu.Kısaca Osmanlıda öğretim birliği yoktu. 3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-İ Tedrisat (Öğretim Birliği )Kanunu  ile **Eğitim alanındaki ikilik …

Daha Fazla Oku

Saltanatın kaldırılması ne zaman oldu

SALTANATIN KALDIRILMASI 1  KASIM 1922 Nedenleri: -İtilaf Devletleri Lozan görüşmelerine İstanbul ve Ankara (TBMM) Hükümetlerini birlikte çağırmışlardı.Amaçları iki hükümet arasındaki görüş ayrığından yararlanıp Sevr B.A.nı kabul ettirmekti.Bu durumu ortadan kaldırmak için 1 Kasım 1922’de saltanat halifelikten ayrılarak kaldırılmıştır.Böylece: **Yönetim alanındaki ikilik(iki başlılık )sona ermiştir. **Milli Egemenlik ilkesini gerçekleştirmek için en önemli adım atılmıştır. **Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış,laikliğin ilk …

Daha Fazla Oku

Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Amasya Görüşmeleri Soru Cevap

HAVZA GENELGESİ S.1-Kurtuluş Savaşının ilk genelgesi  (bildirisi) hangisidir? Havza Genelgesidir-28 Mayıs 1919 S.2–Havza genelgesinin amacı nedir? Halkı işgallere karşı bilinçlendirmek, uyarmak ve bu sayede Milli bilinci uyandırarak ,Milli heyecanın tüm yurda yayılmasını amaçlamak. S.3-Havza Genelgesinde alınan kararlar nelerdir? –Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı çıkılmalı ve yurdun her tarafında işgalleri kınamak için gösteriler ,protesto mitingleri  düzenlenmeli -Türk Milletinde düşman işgaline karşı  milli …

Daha Fazla Oku

Lozan bariş antlaşmasi özeti

  LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI 24 TEMMUZ 1923 Anlaşma İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanmıştır.İtilaf Devletleri Lozan görüşmelerine İstanbul ve TBMM Hükümetlerini birlikte çağırmışlardır.Yönetimdeki bu ikiliğe son vermek ve milli egemenlik ilkesini pekiştirmek için 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılmıştır.Böylece Lozan görüşmelerine sadece TBMM Hükümeti katılmıştır.Antlaşmaya katılan devletler. -İngiltere          -Yugoslavya                    -Karadeniz ve Boğazlar konusunda Rusya ve Bulgaristan -Fransa             -Yunanistan                     -ABD gözlemci olarak katılmıştır. -İtalya               …

Daha Fazla Oku

Harita çeşitleri, kullanım alanları ve özellikleri nelerdir

HARİTA VE ÖZELLİKLERİ HARİTA NEDİR: Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görüntüsünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına harita denir. Harita bilimine kartoğrafya denir. Herhangi bir çizimin harita olabilmesi için; Kuş bakışı görünümü yansıtması, Belli bir oran dâhilinde küçültülmesi (ölçeklendirilmesi), Düzlem üzerine aktarılması gerekir. Her Çizim Harita mıdır? Bir çizim kabataslak çizilmiş ise (ölçeksiz) kroki, Yandan görünümü yansıtıyorsa …

Daha Fazla Oku

TBMM ye karşı çıkan isyanların nedenleri ve sonuçları

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE KARŞI İSYANLAR:Ayaklanmaların Nedenleri:1) İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin kışkırtmaları.2) Bazı Kuva-i Milliyecilerin düzenli orduya katılmak istememeleri ve TBMM otoritesini tanımamaları (Çerkez Ethem ve Ali Yörük Efe)3) Azınlıkların bağımsızlık düşünceleri ile ayaklanmaları. TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler 1) Ankara Müftüsü milli mücadeleyi destekleyen bir fetva yayımladı.2) istanbul ile her türlü haberleşme kesildi.3) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla …

Daha Fazla Oku

sakarya meydan muharebesi hakkında kısa bilgi

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI(MUHAREBESİ): Savaş öncesinde şu hazırlıklar yapılmıştır. —M.Kemal’e başkomutanlık yetkisi verilmiştir. —Tekalif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) Emirleri yayınlanmıştır.Amaç ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanmasının sağlamaktı. Bu emirlerin yayınlanmasından sonra toplanan malzemeler en çok Büyük Taarruz’un kazanılmasında etkili olmuştur. Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanması Türk milletinin milli birlik,beraberlik ve dayanışmasının bir ifadesidir. “Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.O satıh.bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın …

Daha Fazla Oku

1 inönü savaşı sonuçları nelerdir

1.İNÖNÜ ZAFERİ(SAVAŞI): Düzenli ordu ile kazanılan ilk zaferdir. Albay İsmet Bey’in rütbesi generalliğe yükseltilmiştir. 1.İnönü Zaferinden sonra şu olaylar meydana gelmiştir: **Londra Konferansı toplanmıştır.İtilaf devletleri Sevr Antlaşmasın maddelerini değiştirerek Türklere kabul ettirebilmek için bu konferansı toplamışlardır.Konferansa İstanbul Hükümeti ile birlikte TBMM Hükümeti de çağırılmıştır.Amaçları iki hükümet arasındaki anlaşmazlıktan yararlanıp Sevri kabul ettirmekti.Ancak İtilaf devletlerinin bu düşünceleri gerçekleşmemiştir. TBMM Hükümet bu …

Daha Fazla Oku

Serv Barış Antlaşması

   SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI 10 AĞUSTOS 1920 Sevr B.A. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri arasında  imzalanmıştır.1.Dünya Savaşından yenik ayrılan bütün devletlerle barış antlaşmaları hemen imzalanırken Osmanlıyla imzalanacak barış antlaşması gecikmiştir.Bunun nedeni İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı paylaşma konusunda anlaşamamalarıdır.Antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır: 1.İstanbul Osmanlının başkenti olarak kalacak ,ancak antlaşma şartlarına uyulmadığında Türklerin elinden alınacaktı. 2.Mondros’un 7. ve 24. maddeleri,ulaşım,haberleşme,askerlikle ilgili maddeleri aynen …

Daha Fazla Oku