Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

ÜLKEMİZDE BAŞLICA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ÜLKEMİZDE BAŞLICA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: A – Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Milli Eğitim Vakfı (MEV) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Darüşşafaka (şefkat yuvası) cemiyeti B – Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar: Kızılay Yeşilay Türk Kalp Vakfı Türk Böbrek Vakfı Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

Daha Fazla Oku

Toplum İçin Çalışanlar – Toplumun Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kurulan Resmi Kurumlar

Toplumun Temel İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kurulan Resmi Kurumlar: EĞİTİM KURUMLARI: (Tevhid-i tedrisat kanunu) Toplumumuzun eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş kurumlarımızdır. Milli Eğitim Bakanlığı; Eğitim sisteminin belirlenmesinde, Okullarda okutulacak derslerin müfredatının hazırlanmasını ve uygulanmasını, Okul ihtiyacı olan yerleşim yerlerini tespit ederek okul yapılmasını, Okulu olmayan köylerdeki çocukları da en yakın okula taşıyarak toplumun eğitim ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Ülkemizdeki eğitim …

Daha Fazla Oku

Karadeniz iklimi özellikleri ve bitki örtüsü

KARADENİZ İKLİMİ: Karadeniz kıyıları boyunca görülür.(Karadeniz ve Marmara Bölgelerinin Karadeniz kıyılarında görülür) Her mevsim yağışlı ve ılıman geçer. Yazları serin, kışlar ılık geçer. İklimin özelliği bölgenin batısından doğuya doğru gidildikçe daha belirginleşmesidir Her mevsim yağışlı olup, en çok sonbaharda en az ilkbaharda yağışlar görülür. Rize ve çevresi yurdumuzun en yağışlı yöresidir.

Daha Fazla Oku

ÜLKELER ARASI ALIŞVERİŞ İHRACAT ve İTHALAT

İHRACAT (DIŞ SATIM): Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması. İTHALAT (DIŞ ALIM): Başka bir ülkeden mal getirme veya mal satın alma. Ülkeler kendi ülkelerinde üretilemeyen veya talebi karşılayamayan ürünleri başka ülkelerden alırlar. Kendi ürettikleri ürünleri de başka ülkelere satarlar. Yani ülkeler arasında alışveriş vardır. Örneğin, Belçika, kakaoyu Brezilya’dan, fındığı Türkiye’den alıp çikolata üretir ve sonra başta …

Daha Fazla Oku

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 7.ÜNİTE: BİR ÜLKE, BİR BAYRAK

7.ÜNİTE: BİR ÜLKE, BİR BAYRAK Toplumsal hayatta değişik kurallar vardır. Bu kurallara uymazsak toplumsa çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Bu kurallara uyacağımızı biliriz, uymazsak ceza alacağımızı biliriz, uymayan arkadaşlarımızı uyarırız. Kurallar ikiye ayrılır: A) YAZILI KURALLAR: Hukuk kurallarıdır. Yaptırım gücü daha fazladır. Yazılı kurallara uymak yasal bir zorunluluktur. Bu kurallar yasa yapma gücü elinde olan yöneticiler tarafından yapılır ve uygulanır. Örnekler: …

Daha Fazla Oku

Yürütme Kanunları Uygulama 5.Sınıf

YÜRÜTME——– KANUNLARI UYGULAMA Yürütme kanunları uygulama yetkisidir. Bu yetki ülkemizde anayasaya uygun olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Cumhurbaşkanı; devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet kurumlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bazı Görevleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak, Yasaları yayımlamak, Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri …

Daha Fazla Oku

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Merkezi Yönetim Birimlerimiz

MERKEZİ YÖNETİM BİRİMLERİMİZ A-MECLİSİMİZ Ülkemizde 4 yılda bir yapılan genel seçimlerde halkın oylarıyla seçilen milletvekilleri TBMM’de milleti temsil eder. Milletvekilleri meclis çalışmaları içerisinde yasalar çıkartırlar, değiştirirler veya kaldırırlar. Yürütme görevini üstlenen kurumların çalışmalarını takip eder ve denetlerler. B-CUMHURBAŞKANIMIZ Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. …

Daha Fazla Oku

5.sınıf Sosyal Bilgiler Dünyanın Hazineleri

DÜNYANIN HAZİNELERİ Dünya üzerinde çok sayıda doğal ve tarihi güzellik vardır. Dünyadaki tüm doğal ve tarihi güzellikler tüm insanlığa aittir. Bunlar geçmişin mirası, geleceğin mirasıdır. İnsanlığın bu ortak mirasını korumak hem geçmişe hem geleceğe sahip çıkmaktır. Birleşmiş Milletlere bağlı UNECSO ( Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı) insanlığın ortak mirasını korumak amacıyla bir sözleşme hazırlamıştır. Ülkemiz bu sözleşmeyi 1982 …

Daha Fazla Oku

TURİZM HANGİ KATKILARI SAĞLAR

TURİZM HANGİ KATKILARI SAĞLAR İnsanlar gezmek, yeni yerler görmek, tanımak, eğlenmek, dinlenmek gibi amaçlarla turizm etkinliklere katılırlar. Ortak miras öğelerinin tanıtılmasında ve tanınmasında turizmin önemi büyüktür. Turizm, dünyada barış ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunur. Hem insanlar hem ülkeler arasındaki huzurun temelinde ise barış vardır. Atatürk’e göre, dünya barışının sağlanması ancak bütün insanlara saygı duymak ve hoşgörü göstermekle gerçekleşir. Dünya barışına …

Daha Fazla Oku

5.Sınıf 1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

1.ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Grup: Görüşleri amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününe denir. Kurum: Belirli düşüncelerin, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu; genellikle devletle ilişkisi olan toplumsal örgütlenmelere denir. Toplumları oluşturan insanların her birine birey denir.   Grupların Özellikleri Ortak amaçları vardır. Birbirlerini tanırlar. Planlı olarak bir araya gelirler. Kurumların Özellikleri Yasaya uygun çalışırlar  Gönüllü veya maaş karşılığı çalışırlar. Belirli …

Daha Fazla Oku