İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ (BELGELER) :
– Günümüzdeki insan haklarının oluşması kolay olmamıştır. İlk çağlarda insanların çoğu hakları yoktu. Krallar ve diğer yöneticiler istediği gibi davrana biliyor ve insanlar köle olarak satılabiliyordu. Zamanla demokrasi ve insan hakları gelişti ve günümüzdeki insan hakları oluştu.
1. Hammurabi Yasaları(MÖ .1795-1750) : Tarihte bilinen ilk yasalar Babil kralı Hammurabi tarafından
hazırlanmıştır. “Dişe diş (kısasa kısas)” ilkelerine dayanır.
2. Veda Hutbesi(632) : Hz. Muhammed’in vefatından önce yaptığı insan hakları ile ilgili konuşmadır.
3. Manga Carta Libertatum (Büyük Şart)-(1215) : Orta Çağ’da insan hakları için önemli bir adım olmuştur.
4. Kanunnameler(1520-1566) : Osmanlı devletinde Kanuni Sultan Süleyman kanunlar hazırlayarak
insan haklarını korumaya çalışmıştır.
5. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (1789) : Fransız ihtilalinden sonra yayınlanan bu bildirge ile
özgürlük , eşitlik, adalet, ulusçuluk gibi kavramlar tüm dünyaya yayıldı.
6. Kanun-i Esasi(1876) : Osmanlı devletindeki ilk anayasa ile insan haklarında önemli gelişmeler olmuş ve
halk ilk defa yönetime katıldı. (1876)
7. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralık 1948) : Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bu
bildirge ile dünyadaki tüm insanların haklarının korunması ve yaygınlaşması amaçlanmıştır.
8. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ( 1950 ) : Avrupa devletlerin kendi ülkelerinde yaşayan insan hakve
özgürlükleri için imzaladıkları sözleşmedir.
NOT : Türkiye 1949’da İHEB’i ,1954’de ise AİHS ’yi imzalayarak kabul etmiştir.
* İnsan haklarını ülkelerde anayasalar koruma altına alır. Ayrıca uluslar arası kuruluşların ortak hareketiyle insan haklarını koruyacak belgeler de yayınlanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi… Bu belgeleri imzalayan ülkeler oradaki şartlara uymak zorundadır.
Anayasalarımız: 1) 1921 Anayasası 2) 1924 Anayasası, 3)1961 Anayasası, 4)1982 Anayasası
* Anayasamızın ilk üç maddesi değiştirilemez,değiştirilmesi dahi teklif edilemez.(1-Yönetimin cumhuriyet olduğu, 2-Laik,sosyal bir hukuk devleti olduğu, Atatürk milliyetçiliğine dayanması, 3-Bayrak,milli marş,başkent,dil)

Alıntı

2 thoughts on “BELGELERLE İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir