Banka promosyanları her zaman için sorun olmuştur.Milli eğitimler promosyonlara yön vermekteydi.Bazı milli eğitim müdürlükleri promosyonun büyük bir kısmına öğretmene verirken bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri paranın çok az bir kısmını öğretmene veriyorlardı.

Bu konuda çelişkilere ve şikayetlere  bir son vermek amacıyla bakanlık bir genelge yayınladı.Genelgede banka promosyonlarının tamamının memura verilmesini ihtyaç gibi özel hallerde promosyonun 3/1 kesinti olabileceğini belirtmiş.

Sizler için genelgeyi pfd formatından word formatına çevirdim.Çeviri esnasında hatalar oluştu kusura bakmayınız.Genelgenin word formatı aşağıdadır.

GENELGE 2010/..

20 Teinimiz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Geneigesi’nde; Banka promosyonlarının Kamu görevlilerine ne şekilde dağılacağı konusunda düzenleme yapılmıştır.

Başbakanlık: genelgesinin 4 üncü maddesinde ‘”banka tarafından verilecek promosyon miktaruun tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir”, şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, banka promosyon miktarının tamamının kamu görevlisine dağıtılması esas, olup, t/3’ünü geçmeyecek şekilde ihtiyaçlarda kullanılması istisnadır. Nitekim, genelge maddesinde “ayrılabilecektir”, ifadesi kullanılarak bu konuda idarelere takdir hakk; tanınmıştır.

Bu sebeple, 01.02.2010 Tarihinden itibaren Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların, bankalarla yapacağı **Maaş ödeme protokollerine” bağlı olarak edinilecek parasal kaynakların tamamının çalışan personele dağıtılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir