Alan Sınavı Coğrafya Yaprak Test

1.   jeomorfologlar yeryüzünün şekillenmesinde bazıları yapının,bazıları  süreçlerin bazılarının ise zamanın etkili olduğu düşüncesini savunmuşlardır.

      Bu yaklaşımlar doğrultusunda aşağıdaki ekollerden  hangisinin doğrudan yapı ile ilişkili olduğu söyleneblir i?

A)    Davis Ekolü

B)    Aktualism Ekolü

C)   Plutonizm Ekolü

D)   Klimatik Jeomorfoloji Ekolü

E)    Kataklizim Görüşü (Ekolü)

2.   Bir coğrafi alanda arazi çalışması yapmaya hazırlanan bilim insanı çalışma öncesi çalışma planı kağıdına şu bilgieri not etmiştir ‘ Başladığım noktadan 3km kuzey yönünde devam ederek her yükselti basamağında kayaç örneği alacağım daha sonra Gürgen Dere depresyonunun da bulunan diskordant tabakalar arasında midye kabuklarını bulup haritamda işaretleyeciğim en son olarakta eski bazalt akıntılarının bulunduğu Nusretiye Köyünün fotoğraflarını çekeceğim ‘ notunu düşmütür.

Yukarıda verilen çalışma planına göre hareket eden blim insanı arazi çalışması sonrası elde ettiği verileri değerlendiriken aşağıdaki  blimlerden hangilerinden yardım talebinde bulunmaz ?

A)    Petrografi

B)    Paleontoloji

C)   Sedimentaloji

D)   Statigrafi

E)    Potamaloji

3.   Akarsular akış özelikleine göre , kaynağını aldığı bölgeye göre farklı olarak sınıflandırılmaktadırlar ,Bu bilgiye göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi  Anadolu Yarımadasında Allojen Akarsu olma özelliğine sahiptir.

A)  Çoruh Nehri

B)  Asi Irmağı

C)  Kızılırmak Nehri

D)  Karamenderres Çayı

E)  Manavgat Çayı

6.        Jeolojik dönemler yeryüzünün şekillenmesindeki önemli  olayların başlangıc ve bitiş dönemleri ile,,belli başlı hayvan ve bitki topluluklarının  yeryüzünde görülmeye başladığı  ve yeryüzünden silindiği dönemler ve bunlara ait fosillerin yaşlarının tespit edilmesi gibi uzun araştırmalar sonucunda belirlenmiştir.

Buna göre Mezozik devrinden Tersiyere geçişte aşağıdaki olaylardan hangisi temel alınmıştır ?

 

A)   Nümmülitlerin yeryüzüzünden çekilmeleri

B)   Sığır ,At ve filerin ortaya çıkışı

C)  Würm buzul devrinin başlaması

D)  Dinazorların yok olması

E)   Paleotik yerleşmlerin yeryüzüzünde görülmeye başlaması.

 

7.   Son jeolojik dönem olarak kabul edilen Kuaternerde dünya da etkili olan glasyal dönemler ve interglasyal dönemler yeryüzünün bugünkü halini almasında çok önemli bir yer e sahiptir.

Buna göre aşağıda verilen glasyal dönem sıralamasından hangisi doğru olarak verilmiştir ?

A)       Mindel-Günz-Riss-Würm

B)       Würm-Mindel-Günz-Riss

C)      Günz-Mindel-Riss-Würm

D)      Mindel-Würm-Günz-Riss

E)       Mindel-Riss-Würm-Günz

 

 

8.  Metamorfizma olayına bağlı olarak yeryüzünün farklı derinliklerindeki kayaçlar bu olaydan etkilenerek kimyasal değişikliğe uğrayarak metamorfk kayaçları meydana getiriler. Önek

KALKER→→→→→ MERMER

KİL→→→→→ŞİST

KUMTAŞI→→→→KUVARSİT

GRANİT→→→→GNAYS

PERİDOTİT→→→ □

 

Yukarda  verilen eşleştirmelrden boş kalan sütüna hangi kayaç gelmelidir ?

A)       Gabro

B)       Serpantin

C)      Grovak

D)      Antrasit

E)       Mofet

 

 

9. Kayaçların yapı taşı olan mineraller ,Sertlik derecelerine göre  Alman bilim adamı MOHS tarafından

ortaya konulmuş. Mohs ölçeği denilen bir ölçek ile sınıflanmıştır . Bu ölçeğe göre sertlik derecesi 1 olan mineraller en yumuşak, sertlik derecesi 10 olan mineral ise en sert minerali teşkil eder.Sertliği bir öncekinden fazla olan mineral kendinden önce gelen minerali çizer.

Mohs ölçeğine göre doğadaki sertlik dercesi 10 olan mineral hangisidir ?

A)       Talk

B)       Grafit

C)      Kaolin

D)      Elmas

E)       Ortoklas

 

11. Volkanik faliyet sırasında ortaya çıkan gazlar içerlerinde barındırmış oldukları bileşiklerle yeryüzündeki önemli maden yatakalrının oluşumu meydana getirmişlerdir bu yüzden aktif yada sönmüş volkanik sahalar maden oluşumu için uygun alanlardır.

      Yukarıdaki  bilgiler ile aşağıda verilen maden yatakalrı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.?

 

A)  Lapilli→→→→Kükürt

B)  Mofetler→→→→Bakır

C)  Fümeroller→→→→Demir

D)  Tüf→→→Maden suları

E)  Volkan bombası→→→ Antrasit

 

12. Bu kıyı tiplerinin oluşumunda litolojinin etkisinin daha belirgindir böyle bir kıyıda  gözlem yapan bir araştırmacı kıyının irili ufaklı koy ve körfezlerden oluştuğunu bölgedeki hakim kayaç türü içinde kalkerler sarımtrak marnların ve dolomitlerin daha fazla yer tutuğunu söylemektedir.

Yukarıda bir coğrafi peyzaj içinde tanımlanmaya çalışılan kıyı tipi aşağıdakinlerden hangisidir?

A)       Ria kıyı tipi

B)       Klanklı kıyı tipi

C)      Atlantik kıyı tipi

D)      Fiyortlu kıyı tipi

E)       Fyerdli kıyı tipi

 

13. Jeopolitik kuramlar geçmişten günümüze dünya siyasetini belirleyen güçlerin dış siyasetinin temel belirleyici olmuş bir  birinci ve ikinci dünya savaşlarınında bölge ve alanlarını da belirlemşitir.

Bu açıklama, ve temel jeopolitik yaklaşımlar düşünelecek olursa bugün ortadoğudaki çatışmaların aşağıdaki  yaklaşımlardan hangisi tarafından ön görmüş olduğu söyleneblir

A)    Mahan Deniz Hakimiyeti Teorisi

B)    Mackinder Kara Hakimiyeti Teorisi

C)   Spykman Kenar Kuşak Teorisi

D)   Haushofer Hayat Alanı Teorisi

E)    Fukuyama Tarihin sonu – Son insan Teorisi

 

 

Hazırlayan Uzm.SERKAN.ARSLAN

İLETİŞİM arslan.serkan@okan.edu.tr

Hakkımızda Kızıl Elma

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Kültür Ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 1.Yazılı

1- Milli kültür nedir? Kısaca yazınız. Cevap: Milli kültür, Kısaca ‘‘Bir millete ait maddi ve …

3 Yorumlarınız

  1. Антон Из

    sosyal bilgiler dersine yorum yap test çöz başarılı olursunuz

  2. SERKAN ARSLAN HOCAYA TEŞEKÜREDİYORUZ SORULAR ÇOK KALİTELİ DEVAMINI BEKLİYORUZ

  3. SORULAR GERÇEKTEN İYİ SERKAN ARSLANA TEŞEKÜR EDİYORUZ ANCAK DEVAMINI BEKLİYORUZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir