Ailenin İletişim Tavırları

590005.TIFAilenin İletişim Tavırları

İletişim , insan davranışlarını değiştirmek amacıyla her türlü kavram ve sembolün iletilme sürecidir. Eğitim sürecinde iletişim ilkeleri aileler tarafından yerine getirilmelidir, insanlar arası iletişim, kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu, düşünce ve davranışlarının aktarıldığı bir süreçtir. Bu sürecin başarılı olması ferdin hayatındaki mutluluğun temelini de oluşturur.

Anne, baba ve ailenin diğer fertlerinin iletişim tavırları oldukça önemlidir. Ortak tavır ve kararların alınması, çocukların bu konuyu istismar etmemesi için uyanık olmak lazım. Yanlış rol ve görev üstlenmiş, farklı anne ve baba davranışları iletişimde sıkıntılar oluşturur. Çocukla kurulan sağlıklı bir iletişim onun söylediklerini anlamayı, onu bir fert olarak kabul etmeyi ve iletişim becerilerine sahip olmayı gerektirmektedir.

İletişimde unutulmaması gereken önemli bir özellik de, çocukların doğru yaptıkları davranışların temel alınmasıdır. Ailenin çocuğa olumlu yaklaşımı ile oluşturulan diyaloglar oldukça önemlidir. Olumsuz diyalogların egemen olduğu aile ortamında sağlıklı bir iletişim eğitiminden söz edilemez.

Çocuklar, anaokulları ve ilköğretim yıllarında karşılaştıkları güçlüklerden ve bir ömür yaşayacakları olaylardan olumsuz etkileşimi azaltan aile rehberliğine ve aile içindeki iletişime her zaman ihtiyaç duyarlar. Kişiliğini kazanmada ona önemli bir değeri veren ve anahtar görevi üstlenen aile fertlerine ihtiyaç vardır. Bu nedenle aile içi iletişim tavırları önemsenmelidir.

Hakkımızda Kızıl Elma

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Öğrenci Hakkında Öğretmen Görüşleri

BU DÖNEM OLDUKÇA İYİYDİN. KARALILIĞIN VE KENDİNE GÜVENİN ÇOK GÜZEL.SENİ TEBRİK EDERİM. YİNE GÜZEL BİR …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir