KARŞIYAKA ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ADAY ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SÜRECİ

OKUL İÇİ UYGULAMALARI PROGRAMIDIR

Yapılacak Çalışma Süre İlgili Kişi/Birim
 

Okul Müdürünün Çalışmalarını İzler

 

·         Okul Müdürünün görevlerini bilir.

·         Eğitim Öğretim ve Yönetim görevleri hakkında bilgi sahibi olur.

·         Kurumda tertip, düzen, temizlik ve disiplin ile ilgili görevleri hakkında bilgi edinir.

·         Kurum içi işleyiş hakkında gelen yazılar, mailler, personel ya da kurumdan yazılan yazılarla ilgili iş ve işlemleri gözlemler.

·         Personelin iş bölümü ve izleme, rehberlik ve denetim görevi hakkında bilgi edinir.

·         Kurum Müdüründe bulunan dosya ve evraklar hakkında bilgi edinir.

 

Mart Ayının 2.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Okul Müdürü ve Danışman Öğretmen
 

Okul Yerleşkesi

·         Okul yerleşkesinde yer alan bölümleri tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. (Kütüphane, laboratuar, arşiv, spor odaları, kantin v.b.)

E-okul işlemlerini öğrenir

·         Öğrenci kayıt ve nakil iş ve işlemleri

·         Not işlemleri ( not giriş ve raporlama iş ve işlemleri)

·         Devam ve devamsızlık işlemleri

·         Ders işlemleri ( seçmeli ders tanımlama vb.)

·         ŞÖK iş ve işlemleri

·         Öğrenci işleri

·         Yönetici modülü

·         Sınav işlemleri modülü

MEBBİS Modülü İçeriği ve Kullanımı

·         E-personel modülü

·         E-burs modülü

·         Hizmetiçi modülü

·         Kişisel şifre modülü

·         Kitap seçim modülü

·         Kurum Standartları modülü

·         Meis ve Norm işlemleri modülü

·         E-talep modülü

·         Ödenek takip modülü

·         Sınav işlemleri modülü

 

Mart Ayının 3.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Danışman Öğretmen ve İlgili Müdür Yardımcısı

 

Fatih Projesi

·         Etkileşimli Tahta kullanımı

·         Fatih Projesi etkileşimli sınıf yönetimi uygulamaları

EBA ve E-KURS modülü

·         EBA üyelik, öğrenci üyelik şifresi tanımlama ve içerik hakkında bilgi edinir.

·         E-kurs kapsamında, destekleme ve yetiştirme kursu öğretmen ve öğrenci başvuru işlemleri, sınıf tanımlama, öğretmen ve öğrenci atama, ders programı oluşturma işlemleri;

·         DYK kapsamında tutulacak dosya ve defterler ile yapılacak işlemler hakkında bilgi edinir.

Mart Ayının 4.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Danışman Öğretmen ve İlgili Müdür Yardımcısı
Büro Hizmetleri

·         Burs ve bursluluk işlemleri

·         Gelen –Giden evrak kayıt ve havale iş ve işlemleri

·         Büroda tutulan defter ve dosyalar

·         Arşiv iş ve işlemleri

Mart Ayının 5.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Danışman Öğretmen ve Okul Memuru
             Rehberlik Servisi Çalışmaları

·         Okul Rehberlik Çerçeve Planı ve Sınıf düzeyi rehberlik planları hakkında bilgi edinir.

·         Okul Rehberlik Hizmetleri yürütme kurulu ve çalışmaları hakkında bilgi edinir.

·         Rehberlik Servisi tarafından kullanılan formlar hakkında bilgi edinir.

·         Bireysel, Eğitsel ve Mesleki faaliyetleri ile ilgili her türlü görüşme, görüşme kayıt formları hakkında gözlemler yapar ve bilgilenir.

Nisan Ayının 1.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Okul Rehberlik Öğretmenleri
Özel Eğitim Sınıfı ve Destek Odası İş ve

İşlemleri

·         Özel eğitim sınıfı uygulamaları, öğrencileri iş ve işlemleri, eğitimleri hakkında gözlemlerde bulunur.

·         Destek odası iş ve işlemleri hakkında gözlemlerde bulunur.

·         BEP uygulamaları, planları iş ve işlemleri hakkında gözlemlerde bulunur.

Nisan Ayının 2.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Okul Rehberlik Öğretmenleri ve Özel Eğitim Öğretmenleri
Okulda Oluşturulan Kurullar Hakkında

Bilgi Edinme

·         Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulunun gündemlerini hazırlaması ve bu kurulların tutanaklarını ve kararlarını hazırlar.

·         Kurumda bulunan bu kurullarla ilgili önceki tutanakları inceler ve karşılaştırır.

 

Nisan Ayının 3.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Danışman Öğretmen ve İlgili Müdür Yardımcısı

 

Kurumda Kullanılan Paket Programlar

·         Ek ders programı

·         Ders Dağıtım Programı

ÖSYM ve Açık Öğretim Sınav İşlemleri

·         ÖSYM SMİS ve GİS kayıt ve görevli işlemleri

( görevli ekleme ve başvuru)

·         Açık Öğretim BİS ve AUGİS işlemleri ( görevli ekleme ve başvuru)

Okul web sayfası ve e-posta İşlemleri

·         Okul web sayfası oluşturma ve güncelleme iş ve işlemleri

·         Okul e-posta alma ve gönderme, arşivleme işlemleri

Nisan Ayının 4.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Danışman Öğretmen ve İlgili Müdür Yardımcısı

 

 

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim

Sistemi

·         Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi

·         Harcama Yönetim Sistemi

·         Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi

 

Mayıs Ayının 1.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Danışman Öğretmen ve İlgili Müdür Yardımcısı

Okul Memuru

 

Okul Aile Birliği İş ve İşlemleri

·         Okul Aile Birliği Kurulları iş ve işlemleri

·         Tutulan Defterler

·         Kantin ve kira işleri

·         Birliğe bağlı banka hesabı ve harcama işleri

 

Mayıs Ayının 2.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Danışman Öğretmen, İlgili Müdür Yardımcısı  Okul Aile Birliği Başkanı
 

Okul öncesi Eğitim ve İlköğretim

Kurumları Yönetmeliği/Ortaöğretim

Kurumları Yönetmeliği incelenmesi

·         Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarının İşleyişi

·         Okul Tespiti, Kayıt Kabul ve Devam

·         Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

·         Kurullar ve Mesleki Çalışmalar

·         Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

·         Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi

·         Komisyonlar ve Mali Hükümler

·         Belgeler, Defter ve Dosyaların Düzenlenmesi

·         Sınıf  Geçme

 

Mayıs Ayının 3.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Danışman Öğretmen ve İlgili Müdür Yardımcısı

 

 

Pansiyonlu Okul Uygulamaları

·         Öğrenci alım esasları iş ve işlemleri

·         Ambar, nöbet ve etüt iş ve işlemleri

·         Dinlenme odaları, yatakhane, yemekhane gibi birimler hakkında bilgi edinir ve gözlem yapar.

 

Mayıs Ayının 4.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı
 

Okulda Kurulan Komisyon ve Kurullar

Hakkında İş ve İşlemler

·         Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu/disiplin kurulu iş ve süreçler hakkında gözlem yapar, belge ve yazı örneklerini inceler

·         Okulla ilgili bütün kurul ve komisyonları öğrenir ve işleyişleri hakkında gözlemlerde bulunur.

 

 

Haziran Ayının 1.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Danışman Öğretmen ve İlgili Müdür Yardımcısı

 

 

Okulda Yapılan Ders Dışı Faaliyetler

·         Ders dışı eğitim çalışmaları,

·         Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları,

·         Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalar hakkında bilgi edinir, gözlem yapar ve gerektiğinden görev alır.

·         Okul öğrenci meclisi oluşturma ve çalışma süreçleri hakkında bilgi edinir.

TEOG, YGS, LYS sınavlarının tercih ve

yerleştirme iş ve işlemleri

·         8.Sınıf öğrencilerinin TEOG sınav ve tercih süreçleri,

·         12.sınıf öğrencilerinin YGS ve LYS sınav ve tercih süreçleri hakkında bilgi edinir.

 

Haziran Ayının 2.Haftası

 

1 Gün 6 Saat

Danışman Öğretmen ve İlgili Müdür Yardımcısı

 

 

14 Haftalık Yetiştirme Süreci Sonunda Yapılacak İş ve İşlemler:

  • Yukarda yetiştirme süreci kapsamındaki tüm görevlerle ilgili dönem sonu iş-işlem ve raporlama süreçlerini izler, gerektiğinde süreçte aktif görev alır.
  • Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.

 

NOT: Okul içi gözlem ve uygulamaları değerlendirmek üzere aynı ilçede veya eğitim bölgesinde görev yapan aday öğretmenler komisyon çalışması ile bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşırlar. (Bu komisyonlara danışman öğretmenler sırasıyla başkanlık eder. İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordine eder.)

Nevzat GENCER

Karşıyaka Ortaokulu Müdürü

 

Not: Okul içi uygulamalara yönelik yapılabilecek çalışmaları gösteren bu program, adayın görev yaptığı okul türüne göre güncellenebilir, haftalık çalışmaların yeri ve sırası değiştirilebilir.

Kaynak:egitimhane

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir