Türkiye Ücretsiz Online İlkokul Deneme Sınavları
Türkiye Ücretsiz Online İlkokul Deneme Sınavları

Online 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1. Pandemi Sınavı Test

Sevr Barış Antlaşması’nın hukuki bakımdan geçersiz olduğunu söyleyen Mustafa Öğretmen, bunun gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir?

Correct! Wrong!

B) Mebusan Meclisi’nce onaylanmaması

2- Sivas Kongresi’nin hangi özelliği kongrenin demokratik bir özelliğe sahip olduğunu gösterir?

Correct! Wrong!

C) Delegelerin seçimle belirlenmesi

3-İngiltere, Fransa ve sömürge askerleri, Çanakkale Savaşı sırasında boğazı geçemeyince Gelibolu’ya asker çıkararak karadan saldırı başlattılar. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal “Askerler! Ben size bulunduğunuz mevzileri bırakmamanızı, gerekirse ölmenizi emrediyorum” diyerek savunma planını belirtmiştir. Bu coşku ve heyecan karşısında İtilaf devletleri tutunamayıp Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda bozguna uğramıştır. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Correct! Wrong!

D)Kritik bir anda Mustafa Kemal'in askeri dehası orta çıkmıştır

4-Osmanlı Devleti’nin tüm çabalarına rağmen son yüzyılda devlet sürekli gerilemiş ve eski gücünü tamamen kaybetmiştir. Avrupalı devletler bu durumu fırsat bilip Osmanlı topraklarına göz dikmiştir. Yukarda verilen bilgiyi destekleyen gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A)İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması

I Dünya Savaşı sona erdikten sonra ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı ilkelere göre “Hiçbir millet, başka milletlerin egemenliğinde kalmamalı ve bağımsız olmaları sağlamalıdır.” Sömürgeci Avrupa ülkeleri ise yeni bir fikir ortaya atarak “kendi kendini yönetemeyecek toplumların koruma altına alınması gerektiğini” ifade etmişlerdir. Avrupalıların önerdiği bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

6- Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının hemen ardından İtilaf Devletleri, topraklarımızı yer yer işgale başlamışlardır. Bunun üzerine yurdun çeşitli bölgelerinde milli cemiyetler kurulmuştır. Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

A) Basın ve yayını kullanarak mücadele etmişlerdir

I. Dünya Savaşı devam ederken yapılan gizli antlaşmalarla Batı Anadolu toprakları İtalyanlara vaat edilmişti. İtalyanlar bu nedenle taraf değiştirmişti. Ancak Paris Barış Konferansı'nda İngilizlerin etkisi ile bu bölgenin Yunanistan'a verilmesi kararı alındı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

8- Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, Anadolu topraklarının her an işgal edilebileceği şeklinde yorumlanabilir?

Correct! Wrong!

C)İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda stratejik noktaları işgal edebilecektir

9- Erzurum Kongresi’nde ve Sivas Kongresi’nde alınan en önemli kararlardan biri de manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

B) Tam bağımsızlıktan yana karar alındığı

10- Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan ilk mecliste (BMM), yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin meclis bünyesinde toplanarak güçler birliği ilkesi uygulanmıştır.Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Correct! Wrong!

Online 8.Sınıf İnkılap Tarihi 1. Pandemi Sınavı Test

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Türkiye Ücretsiz Online İlkokul Deneme Sınavları

Türkiye Ücretsiz 5 Online İlkokul Deneme Sınavları

Online Deneme Sınavı Türkiye Ücretsiz 5 Online İlkokul Deneme Sınavları. Okulların kapalı olduğu bu dönemler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir