yazilisorucevap e1484576333348

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Son Sınav – Cevap Anahtarlı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1 Bir haritada aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Ölçek                                       B) Düzleme aktarım

C)Kabataslak çizim                    D) Kuşbakışı

2 ilk Türk ismiyle kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kök Türkler                 B) Uygurlar

C) Hunlar                         D) Osmanlı

3 Ormanlar ülkemizin önemli  zenginlik kaynaklarındandır.Ülkemizin  orman bakımından en zengin bölgesi hangisidir?

A)Marmara                      B)Doğu Anadolu

C)Akdeniz                         D)Karadeniz

4 Aşağıdakilerden hangisinden Bor çıkarılmaz ?

A)Kütahya                                   B)Edirne

C)Eskişehir                                 D)Balıkesir

5 Anadolu Selçukluları ve beyliklerinde sultanın ya da beyin ölümünden sonra yerlerine aileden birinin geçmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Halkın yönetime katıldığının

B)Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayıldığının

C) Orta Asya Türk devlet geleneğinin terkedildiğinin

D)Taht kavgalarının sona erdiğinin

6 Türk ordu teşkilatının temeli olan “onluk sistem”, hangi hükümdar tarafından kurulmuştur?

 1. A) Metehan                                 B) Teoman
 2. C) Atilla                                        D)Bilge Kağan

7 Çinliler Hun idarecilerini birbirlerine düşürerek Asya Hun devletinin yıkılmasına neden oldular

Bu bilgiye dayanarak Hun devletini yıkılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)Sınırların genişlemesi

B)Ülke ekonomisinin bozulması

C)Ülke yönetiminde bilgili kağanların bulunmaması

D)Milli birlik ve beraberliğin bozulması

8  Çin Seddi’ni aşarak Çin’e girdim ama bu ülkeyi topraklarıma katmadan ülkeme geri döndüm. Çünkü bunun sonuncunda…..

Mete Han’ın böyle yapmaktaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kalabalık Çin halkı içinde, Türk halkının erimesinden çekinmesi.

B)Çin İmparatorundan çekinmesi

C)Çinlilerle yapılan antlaşma gereği

D)Çin iklimin Türk halkına uygun bulmaması

9  Kök Türkler, Gök Tanrı dinini benimsedikleri halde, başka dinlere inanan topluluklara karşı son derece iyi davranmışlardır.

Bu durum Kök Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?

A)   Ekonomiye önem vermesinin

B)   Göçebe şekilde yaşamasının

C)   Çin’le mücadele halinde olmasının

D)   Hoşgörülü bir topluluk olmasının

10  Orta Asya da Türkler çadırlarda yaşamış,ev yapmamışlardır bu durumun sebebi nedir?

A)Hayvancılık yapmaları

B)Tarımla uğraşmaları

C)Konargöçer olmaları

D)Savaşçı olmaları

11  İlk Çağın kapanıp Orta Çağın başlamasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?

A)Yazının bulunması                            B)Kavimler Göçü

C)İstanbul un Fethi                               D) Fransız İhtilali

 

12

Yukarıdaki taralı alanın matematik konumu hangisi olamaz?

 1. a) 10 batı meridyeni
 2. b) 20 doğu meridyeni
 3. c) 30 kuzey paraleli
 4. d) 30 güney paraleli

 

13 Aynı enlemlerde bulunan Doğu Anadolu Bölgesi’ nin, Ege ve İç Anadolu bölgelerinden daha soğuk olmasının sebebi……………………………tir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Boylam

B)Yükseklik

C)Ekvatora uzaklıklarının farklılığı

D)Dağların uzanış şekli

14  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde en çok etkili olmuştur?

A)Türklerin hiçbir dönemde putlara tapmamış olmaları

B)Türklerin savaşçı bir millet olması

C)Türklerdeki Gök Tanrı inancının İslam Dinindeki  Tek  Tanrı inancına benziyor olması

D) Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları

15 – ‘’ Ben Frigli bir çiftçiyim. Topraklarımı sabanla işliyorum. Sabanımı dikkatli kullanmalıyım. Çünkü benim ülkemin kanunlarında ekili araziye zarar verene ve sabanı kırana çok ağır cezalar verilir’’

Frigli çiftçinin konuşmasında aşağıdakilerden hangileri arasındaki etkileşim vurgulanmıştır?

 1. A) Sanat – Edebiyat                    B) Tarım – Mimari
 2. C) Tarım – Hukuk                        D) Edebiyat – Hukuk

 

16   ’’Tarih yazmak,tarih yapmak kadar mühimdir,yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat (bilgi yelpazesi. com) insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.’’

Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda 1931 yılında kurulan,kurum aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Türk Dil Kurumu                    B) Türk Tarih Kurumu

C)Tarih Vakfı                              D) Kuvayı Milliye 

17   Türkiye’nin toprakları aşağıdaki hangi  iki kıta üzerinde yer alır?

 1. A) Asya – Avrupa
 2. B) Amerika – Asya
 3. C) Asya – Afrika
 4. D) Avrupa – Afrika

18   Aşağıdaki paralel dairelerinden hangisinin uzunluğu diğerlerinden daha  fazladır?

 1. A) 60° Güney Paraleli
 2. B) 30° Kuzey paraleli
 3. C) 20° Güney paraleli
 4. D) 1° Kuzey paraleli

19  Aşağıdakilerden hangisi bir olgudur?

A)Ankara Türkiye’nin Başkentidir.

B)İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.

C)Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır.

D)Çok gezen çok okuyandan daha iyi bilir.

20

I- İstanbul’un fethi ve sonuçları

II- Paralel ve meridyenlerin özellikleri

III- Sindirim sistemi ve özellikleri

Yukarıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha çok ilgilendirir?

 1. A) Yalnız I                                    B)Yalnız II

C)I ve III                                        D) I ve II

 

21 Cümlelere uygun kelimenin harflerini yazınız

….. Eski Türklerde hakanın eşine verilen isim        a)    Kaşgarlı Mahmut

….. Tarihte bilinen ilk Türk devleti                              b)   Asya Hunları

….. Hazırladığım kanunlarla dünya

tarihinde bir ilke imza attım.                                         c)    Hz. Ebubekir

….. İlk Türk İslam devleti                                              d)   Hatun

….. İlk Halife                                                                   e)    Hammurabi

….. İslamiyete geçmeye başladığımız savaş            f)    Karahanlılar

….. Divânu Lügati’t-Türk                                              g)    Balbal

….. Orta Asya Türk devletlerinde ölen kişinin

yaşarken öldürdüğü insan sayısı kadar

dikilen taş                                                                       h)   Hıdrellez

….. Bilim Eğitim ve Kültür Teşkilatı                            ı)     UNESCO

….. 6 Mayıs tarihinde kutlanır                                     j)    Talas

 

22 Dogru olan cümlelere D,yanlış olanlara Y harfi yazınız

…..     Son Halife Hz. Ali dir

…..     Kur’an-ı Kerim Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır

…..     Adaleti ile ünlü Halife Hz. Ömer dir

…..     Yılbaşı Türk Kültürüne örnek verilebilir

…..     Keskin sirke küpüne zarar verir atasözü yardımlaşma özelliğimizi anlatır

…..     Kervansaraylar ticari faaliyetleri yavaşlaştırmıştır

…..     Orhun Yazıtları Türk tarihinin ilk ebedi ürünleridir.

…..     Ergenekon destanı  Karahanlılara aittir

…..     Pazırık halısı dünyanın ilk halısıdır ve Hunlara aittir

…..     Eskimoların yaptıkları buzdan evlere İglo denir

 

NOT: TEST SORULARI 4 ER PUAN,EŞLEŞTİRME SORULARI 10 AR PUANDIR

BAŞARILAR DİLERİM…

CEVAP ANAHTARI

TEST SORULARI

1c   2a    3d   4b  5b  6a  7d  8a  9d   10c  11b  12d  13b  14c   15c  16b

17a  18d  19a  20d

EŞLEŞTİRMELER

1d 2b  3e  4f  5c  6j  7a  8g  9ı  10 h

DOĞRU – YANLIŞ

d-d-d-y-y-y-d-y-d-d

Kaynak:egitimhane

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.