2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇUKURYURT TÜRK YTONG İ.Ö.O 6. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

AD:                         SOYAD:                             SINIF:                          NO:

SORULAR

 1. Aşağıdaki kavramları açıklamaları ile eşleştiriniz(20 puan)

a) Hicret        b)İpek Ticaret Yolu       c) Kağan                   d) Kurultay      e) Malazgirt

f) Nevruz       g) Orhun Yazıtları         h) Veda Hutbesi        ı) Halıcılık        i) Cirit

(     ) İlk Türk Devletlerinde ülkeyi yönete kişinin kararlarını danıştığı meclisin adıdır

(     ) Türklerin ata sporudur.

(     ) Orta Asya Türk Devletlerinde ülkeyi yöneten kişiye verilen addır.

(     ) Türklerde baharın gelişini müjdeleyen bayramdır.

(     ) Anadolu’nun kapılarını Türklere açan zaferin adıdır.

(     ) Göktürkler zamanında yapılan Türklerin ilk yazılı belgesi sayılan eserdir.

(     ) Geleneksel Türk Sanatlarından biridir.

(     ) Hz. Muhammed  ve Müslümanların 622 de Mekke’den Medine’ye göç etmesine denir.

(     ) Asya’yı Avrupa’ya bağlayan ticaret yolunun adıdır.

(     ) Hz.Muhammed’in 632 de ölmeden önce Müslümanlara dile getirdiği belgedir.

 1. Aşagıdaki cümlelerden doğru olana ‘D’ yanlış olana ‘Y’ harfini koyunuz.(16 puan)

a) Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserin yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.(         )

b) Karahanlılar Türkçe’yi Resmi Dil olarak ilan etmiştirler.(        )

c) Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar Sultan Mesut’tur.(         )

d) Hudeybiye Barış Antlaşması Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında yapılmıştır.(          )

e) Kuran-ı Kerim’i kitap haline getiren Hz. Ali’dir.(        )

f) Türklerin anayurdu Mezopotamya’dır.(         )

g) Geleneksel Türk sanatlarından biri Çiniciliktir(          ).

h) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti Gaznelilerdir.(         )

 1. Aşağıda verilen yazarları eserleri ile eşleştiriniz(10 puan)

a) Kaşgarlı Mahmut         (       )     Divan-ı Hikmet

b) Ahmet Yesevi              (       )     Atabetül Hakayık

c) Edip Ahmet                  (       )     Siyasetname

d) Nizamül Mülk              (       )     Divan-ı Lügatıt Türk

e) Yusuf Has Hacip          (       )      Kutadgu Bilig

 1. Dört Halife dönemini sırasıyla yazınız.(12 puan)

a)

b)

c)

d)

5.   Aşağıda verilen islamiyetin doğuşuyla başlayan dönemleri ve kurulan devletleri sırasıyla yazınız.(12 puan)

Emevi Devleti        Hz. Muhammed Dönemi    Abbasi Dev.      Dört Halife Dönemi

a)

b)

c)

d)

6.Aşağıda verilen Türkleri Müslüman olduktan sonra kurdukları Devletleri sırasıyla yazınız  (9 puan)

Gazneliler          Büyük Selçuklu Dev.     Karahanlılar

a)

b)

c)

7. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.(20 puan)

 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam Medeniyetlerinde yer alan sanatlardan biri değildir.

a) Ebru Sanatı

b) Heykel Sanatı

c) Çini Sanatı

d) Halı Sanatı

 1. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti zamanında olmuş savaşın adı nedir?

a) Dandanakan Savaşı

b) Malazgirt Savaşı

c) Uhud Savaşı

d) Pasinler Savaşı

 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan savaşlardan biri değildir.

a) Bedir Savaşı

b) Uhud Savaşı

c) Hendek Savaşı

d) Pasinler Savaşı

 1. Aşağıda verilen savaşlardan hangisinden sonra Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır.

a) Talas Savaşı

b) Uhud Savaşı

c) Pasinler Savaşı

d) Hendek Savaşı

 1. Eski Türk toplumları coğrafi şartlara bağlı olarak göçebe bir hayat tarzını benimsemişlerdir.Türk toplumlarında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

a) Devlet meselelerinin görüşüldüğü bir meclisin olması

b) Mezarlara kişisel eşyaların koyulması

c) Gök Tanrı inancını benimsemeleri

d) Taşınabilir malzemeden eşyalar yapılması

6.Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti ……………………..dir.(1 puan)

Esin ERGÜÇ

Süreniz 40 dakikadır Sosyal Bilgiler Öğretmeni

alıntı

11 thoughts on “6.sınıf sosyal 1.dönem 3.yazılı”
 1. Ama keşke çoktan seçmeli sorun ve aşağırda cevapları verin de kontrol edelim .

 2. ßizim hoca çok zor soruyo bu sorular yanında bebek oyuncağı kalıo ve nesi zor.

 3. çok güzel ve dikkat gerektirici sorular ne çokk zor nede çok kolay tamseviyemiz için TEŞŞEKKÜRLER

 4. bu sınav bence çok zor olmuş…bizim hoca hiç bişey anlatmıyor.çok kötü yaaaaaaa

 5. siteniz çok güzel ve çok kolay ma keşke birazda çoktan seçmeli koysaydınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir