………………………………………OKULU  SOSYAL BİLGİLER 5. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1)…………………..,ortak bir amacı olan insanların bir araya gelmesiyle oluşan,aralarında işbirliği

Ve görev paylaşımı olan topluluktur.         Verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)topluluk         B)grup              C) sorumluluk         D)Rol

2)Aslı  5. Sınıf öğrencisidir.Okulun voleybol takımında oynamaktadır.Hafta sonları kardeşi Ali ve teyzesinin kızı Sema ile keman kursuna gitmektedir.Bu paragrafta Aslı’nın hangi rolünden söz edilmemiştir?

A)     Torun       B)öğrenci        C)abla        D)kuzen

3)     Sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman başvurduğumuz kurumdur.  Doğuştan itibaren üyesi olduğumuz kurumdur.

Yukarıda sözü edilen kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Okul                    Aile

B)Hastane                Aile

C)Sınıf                       Market

D)Hastane               Okul

4)      Alışveriş merkezine gezen insanlar    (1)                        Aynı takımda oynayan sporcular (2)

Çocuk korosunun üyeleri                  (3)                    Durakta otobüs bekleyen yolcular (4)

Yukarıdakilerden hangileri bir grup oluşturmaktadır?

A)     1 ve 2              B) 3 ve 4         C) 2ve 3      D) 1 ve 4

5)     I.   Eğitim hakkı        II.  Sağlık hakkı        III.  Çalışma hakkı      IV.  Yaşama hakkı

Yukarıda verilenlerden hangisi çocuk hakları arasında sayılamaz?

A)      I               B) II              C)  III          D) IV

6)    Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine    …………………………. Denir?

A) rol           B) hak              C) statü         D) sorumluluk

7) Aşağıdakilerden hangisi okul içinde katılabileceğimiz gruplardan biri değildir?

  A) Kızılay kulübü     B) okul  basketbol takımı       C) meslek grupları     D) okul korosu

8)  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) sınıf başkanlığı—rol         B) hastane—kurum        C) okul—kurum      D) aile—rol

9)   Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendine karşı olan sorumluluğudur?

A) Çevreyi korumak        B) ders çalışmak       C) dengeli beslenmek   D) arkadaşına yardım etmek

10)   Aşağıdakilerden hangisi çocuklara tanınan haklardan değildir?

A) çalışma hakkı       B) yaşama hakkı        C) eğitim hakkı       D) sağlık hakkı

 

11)   Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan kaç yaşına kadar çocuk sayılır?

A) 21        B) 19          C) 18             D) 20

12)   Evde anne, okulda öğretmen olan bir bireyin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Roller ve sorumluluklar iç içedir.                          B)Birey olarak farklı roller üstlenebilir.

C)Roller en iyi şekilde yerine getirilmelidir.            D)Aldığımız roller ömür boyu sürer.

13)   Takım çalışmaları, bireylerin tek başlarına yapamayacakları işleri daha kısa sürede  etkin bir biçimde yapmaları için uygulanır.

Buna göre,aşağıdakilerden hangisi takım çalışmalarının temelini oluşturur?

A)     Bireysellik           B) rekabet           C)çıkarcılık          D)iş birliği

14)    Ayşe annesini ve babasını bir trafik kazasında kaybetti.Akrabaları onu …………………………………… yerleştirdiler.       Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?

A)Çocuk Esirgeme Kurumuna    B) Türk Hava Kurumuna       C)Kızılaya      D) Huzurevine

15)    Ayşe 11 yaşında işitme engelli bir çocuk.Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için onu okutamıyor.Günlerini genelde evde geçiriyor.             Verilen örnekte Ayşe hangi haklarını kullanamamaktadır?

  A) Beslenme ve barınma hakkı                           B) Yaşama ve sağlık hakkı

C)Oyun ve eğitim hakkı                                         D)çalışma ve oyun hakkı

16)   Aşağıdaki seçenekte bazı roller verilmiştir. Hangisi aynı kişinin rolleri olamaz?

    A) kuzen—öğrenci          B) kardeş—evlat        C)baba—abla      D)anne—torun

17)   Aşağıdaki haklarımızdan hangisi olmazsa diğer haklarımızı kullanamayız?

     A) seyahat hakkı       B) eğitim hakkı         C)yaşama hakkı      D)yerleşme hakkı

18)  Toplumda en küçük sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) cemiyet        B) okul       C) birey          D) aile

19)  ‘’Yeşili korumak topluma ve çevreye karşı  …………………..’’ tümcesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A)sorumluluktur      B)davranıştır         C)haklarımızdandır         D)isteğimizdir

20)     Yaşamımız boyunca çeşitli gruplar içinde yer alırız. Bu gruplardan bazılarında zorunlu olarak bulunurken bazı grupları kendimiz seçeriz.

         Aşağıdaki gruplardan hangisini kendimiz seçebiliriz?

A)sınıf        B)oyun        C)akraba       D)Aile                        NOT: her soru 5 puandır

15 thoughts on “5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Yazılı”
 1. Мало беспокоиться о состоянии здоровья своего ребенка – следует предпринимать уверенные действия для его защиты. Притом поручить данный вопрос нужно лишь опытным проверенным педиатрам.
  На сегодняшний день консультации личного доктора по карману далеко не всем гражданам РФ. А ходить по всякому вопросу в поликлинику, отстаивать долгие очереди и подвергать ребенка риску заразиться вирусами от иных детей – тоже не вариант.
  К счастью, разные частные клиники дают оформить программу Детского Добровольного Медицинского Обслуживания (ДМО), которая помогает за небольшую сумму денег купить полис на годовое обслуживание у педиатров.
  К сожалению, не многие люди знают о подобной услуге и не перестают лечить детей народными методами, выжидают часами в очередях и переплачивают за приемы частных педиатров.
  А программа Добровольного Медицинского Обслуживания для детей позволяет:
  ” Бесплатно получить больничный лист по уходу за ребенком;
  ” Бесплатно проходить обследование у личных врачей педиатров;
  ” Бесплатно или со скидкой проходить лечебные процедуры и диагностические процедуры;
  ” Лечить малыша сразу, качественно и без очередей.
  Чтобы ознакомиться со списком клиник и условиями предоставления лечения достаточно написать в поиск Яндекса или Google ключевое выражение: “Добровольное Медицинское Обслуживание”. После этого нужно найти приглянувшуюся клинику и оформить договор.

  34j5c6h87

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir