ataturk ogretmen 81
10 Kasım Anma Programı

Mustafa Kemal’in Öğrenim Gördüğü Okullar

Mustafa Kemal’in Öğrenim Gördüğü Okullar

 • Mahalle Mektebi
 • Mustafa Kemal’in öğrenim hayatına başladığı okuldur.
 • Annesinin isteği ile kaydolmuştur.
 • Geleneksel eğitim yöntemleri uygulayan bir okuldur. Burada kısa bir süre eğitim almıştır.
 • Şemsi Efendi Mektebi
 • Modern eğitim yöntemleri uygulayan bir okuldur.
 • Babasının isteği ile kaydolmuştur.
 • Mustafa Kemal bu okulda okurken babasını kaybetmiştir.
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi
 • Sivil ortaokuldur. Mustafa Kemal bu okulda kısa bir süre öğrenim görmüştür.
 • Askerliğe ilgi duyduğu için bu okuldan ayrılmıştır.
 • Selanik Askeri Rüştiyesi
 • Mustafa Kemal, annesinden izinsiz olarak bu okulun sınavlarına girdi ve başarılı oldu.
 • Mustafa Kemal’in askerliğe ilk adımını attığı okuldur.
 • Bu okulda iken matematik öğretmeni ona “Kemal” adını vermiştir.

Uyarı: Mustafa Kemal’in kendi iradesi ile Askeri Rüştiye sınavlarına girip başarılı olması karar alma ve uygulama yeteneğine sahip olduğunu kanıtlar.

ataturk ogretmen 81

 • Manastır Askeri İdadisi (lisesi)
 • Mustafa Kemal’in lise öğrenimine başladığı okuldur. Bu okulda edebiyat, tarih ve hitabete ilgi duymuştur.
 • Yaz tatillerinde Fransızca öğrendi.
 • Mustafa Kemal burada Fransız yazarları okuyarak eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları gibi fikirleri öğrenmiştir.
 • Türk yazarları okuyarak Türk milliyetçiliği fikirlerini öğrenmiştir.
 • Ülke sorunlarının rahatça tartışıldığı Manastır ortamı Mustafa Kemal’e ülke sorunlarını daha yakında öğrenme fırsatı kazandırmış.
 • Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey sayesinde Türk tarihine büyük ilgi duymaya başlamıştı.
 • Bu okulda iken Türk- Yunan Savaşı’na katılmak için okuldan kaçması vatanseverliğinin göstergesidir.
 • İstanbul Harp Okulu
 • Mustafa Kemal’in arkadaşlarıyla birlikte ülke meseleleri hakkında el yazısıyla dergi çıkarmaya başladıkları okuldur.
 • Gazete çıkarılmasına öncülük etmesi onun liderlik ve örgütleyicilik (teşkilatçılık) özelliğini kanıtlar.
 • Bu okuldan 1902 yılında teğmen rütbesi ile mezun olmuştur
 • İstanbul Harp Akademisi
 • Mustafa Kemal bu okuldan “Kurmay yüzbaşı” rütbesiyle mezun olmuş ve ilk görev yeri olan Şam’a atanmıştır.

Uyarı: Selanik Askeri Rüştiyesindeki Fransızca öğretmeni olan Yüzbaşı Nakiyüddin, Mustafa Kemal’e Fransızcanın ilk bilgilerini öğretmekle yetinmeyip ülkenin ve toplumun geleceği hakkında ilk düşünceleri de aşılamıştır.

Uyarı:  Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi yıllarında arkadaşı Naci Bey’den etkilenerek şiire, öğretmeni Mehmet Tevfik Bey sayesinde tarihe daha fazla yönelmiştir. Ayrıca Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul gibi yazarların eserlerini okuması onun milliyetçilik fikirleri üzerinde etkili olmuştur.

Mehmet ÇELİK

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

egitim1

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

İçindekiler1 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar1.1 Tevhid-i Tedrisat Kanunu: (3 Mart 1924) Eğitim ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.