Anasayfa / Ders Notları / ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜNİTESİ HIZLI NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLAR

ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜNİTESİ HIZLI NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLAR

 

Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmenleri grubundan Nazan Tunay Arat Hocamızın paylaşımıdır.Kendisine teşekkür ederiz

HIZLI NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLAR
1. Kırsal Kesimden Kentlere Yoğun Göç
Kırsal Nüfus: Nüfusu 10.000’den az olan yerleşim yerleri kırsal yerleşmeler, bu yerleşmelerin nüfusu da kırsal nüfus olarak tanımlanır.
Kentsel Nüfus: Nüfusu 10.000’den fazla olan yerleşmeler kent yerleşmeleri, buralarda yaşayan nüfus ise kentsel nüfus olarak ifade edilir.
Kırsal kesimdeki doğurganlık oranı kentlere göre daha yüksek olmasına rağmen, kentlerdeki nüfus artışı kırsal bölgelere göre daha fazladır. Çünkü Türkiye’de kırsaldan kente doğru akan hızlı bir göç vardır.

Aslında gelişen sanayinin işgücü ihtiyacı açısından göç normal ve hatta faydalıdır. Ancak göçlerin gelişmişlik düzeyine oranla daha hızlı olması çok ciddi sorunlara yo! açan sosyal bir sorun olmaktadır. Yoğun göçlerin yol açtığı başlıca sorunlar aşağıda belirtilmiştir.
a. Alt yapı yetersizliği: Yol, su, elektrik, kanalizasyon
gibi altyapı tesislerinin yetersizliği
b. Ulaşım sisteminin tıkanması
c. Polisiye olaylardaki artış
d. Çevre kirliliği
e. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
2. Konut yetersizliği: Konut sayısındaki artış, nüfus
artışına yetişememektedir. Konut yetersizliği beraberinde
gecekondulaşma, çarpık kentleşme, devlet arazisinin
yağmalanması gibi sorunlara yol açmaktadır.
3. Tarım alanlarının azalması: Meskenler, fabrikalar
ve yolların verimli topraklar üzerine yapılması, ekonomisi
tarıma dayalı olan ülkemiz için çok ciddi bir tehlike
oluşturmaktadır.
4. Çevre sorunları: Nüfusun hızlı artması, kentlere
olan yoğun göç, denetimlerin yetersizliği gibi bir çok
faktörün etkileşiminin sonucu olarak, hava-su-toprak ve
su kirliliği ortaya çıkmaktadır. Çevre kirliliği beraberinde
orman-su-toprak-maden gibi doğal kaynakların
azalmasını ve ayrıca ruh sağlığının bozulmasını da
getirmektedir.
5. İşsizlik
İşsizlik, bir çok sosyal problemi beraberinde getiren önemli bir sorundur. Ülkemizde artma eğiliminde olan yüksek bir işsizlik oranı vardır.

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...