İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET YÖNETİMİ

 • Devletin başında; sultan, han, hakan adı verilen hükümdarlar bulunurdu.
 • Selçuklularda hükümdardan sonra en yetkili kişi vezir’di.
 • Devlet işleri, Melikşah zamanında kurulan DİVAN’da görüşülürdü.
 • Hükümdar çocuklarına MELİK adı verilir, Melik’ler vilayetleri yönetirdi.
 • Melik’lere ATABEY denilen tecrübeli devlet adamları yardım ederler (Atabey; siyaset, askerlik, devlet yönetimi alanında Melik’leri eğiten öğretmen valilerdir).
 • Anadolu Selçukluları’nda devlet işleri Büyük Divan’da görüşülürdü.

ORTA ASYA VE YAKIN DOĞU’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET YÖNETİMİ

 • (Fatımi, Eyyübi, Memluk, Timur, Babür, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Harzemşah, Moğol, Altınorda Devletleri)Moğollarda hükümdarlık babadan oğula geçerdi. Ülke “Cengiz Yasaları”na göre yönetilirdi.
 • Moğollarda devlet işleri KURULTAY’DA görüşülürdü.
 • Timur (Timur Devleti’nin kurucusu) EMİR unvanını kullanırdı.
 • Babürlerde devletin başındaki kişiye PADİŞAH denirdi.
 • Memluklularda saltanat sistemi yoktu. Her komutan “sultan” olabilirdi.

OSMANLI DEVLETİ’NDE DEVLET YÖNETİMİ

 • Osmanlı Devleti monarşi ile yönetilirdi. Başta padişah bulunurdu, son söz padişaha aitti.
 • Hükümdarlık babadan oğula geçerdi. Osmanlı’da düzenli bir veraset sistemi yoktu. Bu nedenle sık sık taht kavgaları yaşanır, bu da Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasına neden olurdu.
 • Osmanlı hükümdarları; bey, han, hakan, sultan, hünkâr, gazi, hüdavendigar gibi unvanlar kullanılırdı. Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren “halife” unvanı da kullanılmaya başlandı.
 • Hükümdarlık alametleri; adına hutbe okutmak, para basmaktır.
 • Divan-ı Hümayun: Osmanlı Devleti’nde önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruma denir. Divan ilk kez Orhan Bey döneminde kuruldu. Kuruluş döneminde Divan’ın başkanlığını kuruluş döneminde padişah yaparken, Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren sadrazamlar (veziriazam) başkanlık yapmıştır. Divan bugünkü bakanlar kurulu gibi çalışırdı. Divan, 19. yüzyılda II. Mahmut tarafından kaldırılmış, yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur.
 • 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde ilk demokratikleşme adımı sayılır.
 • 1876’da I. Meşrutiyet’in ilanı ile Türk tarihinin ilk anayasası olan “Kanun-i Esasi” kabul edildi. Kanun-i Esasi’nin ilanı ile halk ilk kez yönetime katılma hakkı elde etti.

NOT: 23 Nisan 1920’de TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) açıldı. Böylece Milli Egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiş oldu. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Yeni Türk devletinin yönetim rejimi belirlenmiş oldu.
NOT: TC’nin ilk Cumhurbaşkanı M.Kemal, ilk başbakanı İsmet İnönü, ilk meclis başkanı Fethi Okyar’dır.

74 thoughts on “Türk Devletlerinde Yönetim Biçimleri ve Açıklamalar”
 1. ya çoooooooooooook uuuuuuuuuuuuzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuunnnn :(:(:(:(:(:(

 2. güzel ve başarılı saolun performans ödevime yardımcı oldunuz…teşekkürler.

 3. bi kere daha güzel ve açıklamalaı olsa sevinirim am bunu yazcam performansta umarm iyi bi not alırım şans dileyin:)

 4. ödev;: geçmişten günümüze türk devletlerinde yönetim kurumları nelerdir cevap veren varmı ?

 5. ya aradığım şeyden zaten bir şey anlamadım seninkinden hiç bir şey
  anlamadım ama yazdığın için sağol ar ol

 6. Allah razı olsun sizin sayenizde proje ödevimi yaptım.Allah tutuğunuzu altın etsin :))) <3 <3 <3 <3

 7. çok tşkrler çok lazm oldu
  emeğe saygı yhaniiii arkadaşlar…..çok ayıp

 8. İlk Türk devletlerinde devlet yönetimi

  Bu üçlü yönetim şekli Mete Han tarafından oluşturulmuştur. Bu ayrım yapılırken doğu tarafına daha çok önem verilir ve buraya hükümdarın büyük oğlu Şad unvanıyla atanırdı. Batı tarafına atanan Yabgu unvanını alır ve bunlar genellikle kağanın kardeşi olurdu.
  Devletin başında bulunan hükümdara hakan, kağan veya han denir. İnanca göre hükümdarlara devleti yönetme görevi Gök Tanrı tarafından verilirdi. Bu yetkiye Kut denirdi.
  Kut hakkının kan yoluyla hükümdarın çocuklarına geçtiğine inanıldığından erkek çocuklar arasında taht kavgaları yaşanırdı. Bu durum Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarına neden olmuştur.
  Hakan, ordu komutanı, kurultay başkanı olup töre dışına çıkmazdı.
  Ülke yönetiminde hakana danışmanlık yapan, boy beylerinden oluşan meclise kurultay, toy veya kengeş denirdi.
  Hakanın eşine hatun (katun) denirdi. Hatun gerektiğinde hakan adına devleti yönetir, elçileri kabul ederdi.

 9. bence berbat olmuş.hiçbir işe yaramadı….(XD)….!!!….

 10. emege saygi arkadaslar bence cok guzel olmus ellerine saglik

 11. hiç gzl bilgiler yok yha türk devletlerinin yönetim şekillerinin yapsanız yhaa

 12. güzel olmusta biraz daha bilgi olsaymıs daha güzel olurdu yine de tesekkür ederim

 13. merhaba ugün nasılsın canım iyi gidiyordur işler güçler nasılsın herneyse varmı çıktığın kişi
  canım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir