TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR

1. Kılık-kıyafette Değişiklik ( 25 Kasım 1925)

UYARI: Çıkarılan bu kanunla günlük hayatta laikliğe aykırı görüntüler silinmiş oldu.

2. Tekke- Zaviye ve Türbelerin Kapatılması ( 30 Kasım 1925)

UYARI: Tekke ve zaviyelerin kapatılması toplumda laiklik ve çağdaşlık ilkesi ile ilgilidir.

3. Soyadı Kanunu’nun Kabulü( 21 Haziran 1934)

UYARI:

Soyadı kanunu ile toplumsal hayatta görülen karışıklıklara son verilmiş, ayrıcalığa eden olan unvanlar yasaklanmış, kanun önünde herkesin eşit olduğu vurgulanmıştır.

Soyadı Kanunu’nun kabulü halkçılık, laiklik ve milliyetçilik ilkeleri ile ilgilidir.

4. Takvim, Saat e Ölçülerde Değişiklik

UYARI:

Ölçü birimlerinde, takvim, saat düzenlemelerindeki temel amaç batıyla olan ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesidir.

Bu düzenlemeler Atatürk’ün inkılâpçılık ilkesi ile ilgilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir