Toplam Kalite Yönetimi ve Okul Gelişimi Yönetim Ekibi

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
Toplam kalite yönetimi (TKY) her kademedeki paydaşın bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini, yönetimde katılımcılığın
sağlanmasını, personelin görev tanımlarına uygun olarak çalışmalarını, kurum içi koordinasyonun sağlanmasını,
çalışanlar arasında güvene dayalı bir ortamın oluşturulmasını hedeflemektedir. 1999 yılından bu yana MEB
teşkilatında uygulanmakta olan toplam kalite yönetimi anlayışı ile Okul Gelişimi ve yönetim ekipleri katılımcılığı sağlamaya
çalışırken her yıl düzenlenen Yılın Kaliteli Okulu ve Yılın Kaliteli Ekibi yarışması ile de bu alanda ülke genelindeki
iyi örnekler ödüllendirilmektedir.
TKY uygulamaları kapsamında okullarda kurulan iyileştirme ekipleri katılımcılığın en iyi örneklerini vermektedirler.
Diğer yandan okullarda Mükemmellik Modeli’nin araç olarak kullanıldığı, öz değerlendirme çalışmaları yapılarak verilere
bağlı ve daha çağdaş bir yönetim anlayışı uygulanmaya çalışılmaktadır. Okullar demokratik eğitim ortamında
diğer çalışanlarla birlikte okul müdürü tarafından yönetilirken TKY anlayışı gereği çalışanların karara katılımları sağlanmaktadır.
Okullarda yapılan TKY uygulamaları isteğe bağlı katılım esasına dayanmaktadır. Bu anlayış gereği öğretmenlerin
okulun iyileştirme çalışmalarına gönüllü katılmaları kurum kültürü oluşması açısından önem taşımaktadır.

Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE)
İlköğretim okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim öğretimin niteliğini ve öğrenci
başarısını artırmak, okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve
sürekli gelişim sağlamak için Okul Gelişimi ve Yönetim Ekibi (OGYE) kurulmaktadır. OGYE okul müdürünün liderliğinde
çalışarak Okul Gelişimini planlayan, planlanan çalışmaları uygulayan, yapılan çalışmalarda okul içi ve dışı koordinasyonu
sağlayan bir çalışma grubudur.
OGYE okulun kalbi gibidir. Okuldaki paydaşların tüm beklentilerinin toplandığı ve önemli kararların alındığı birimdir.
Bu birim, okulun mevcut durum ve çevre analizlerini yaparak, güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve gelecekte
karşılaşılabileceği tehditleri belirlemeye çalışır.
OGYE tarafından ortaya çıkan analiz sonuçları ve paydaş beklentileri dikkate alınarak okulun iyileştirmeye açık
alanları belirlenir. Bu alanlar önem derecesine göre sıralanır.
OGYE tarafından açık alanların iyileştirilmesine yönelik gönüllülük esasına dayalı çalışma grupları (iyileştirme ekipleri)
oluşturulur. Her çalışma grubu iyileştireceği alanla ilgili çalışma planlarını hazırlar ve bir nüshasını OGYE’ye verir.
OGYE ekiplerin çalışma planlarını dikkate alarak Yıllık Okul Gelişimi Planını hazırlar.
OGYE, zümrelerden gelen raporları birleştirip, yıllık Okul Gelişimi planına uygun olarak Yıl Sonu Raporunu hazırlar ve il/
ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir. Ayrıca OGYE okul-öğrenci-veli- sözleşmelerinde çevre şartlarına göre değişiklikler
yapabilir, okul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek kurum içi eğitim faaliyetleri düzenleyebilir.
Personel sayısının yetersizliğinden dolayı OGYE’nin oluşturulamadığı okullarda, okulun ve çevrenin olanakları ile
geliştirilebilecek iyileştirmeye açık alanlar belirlenerek hazırlanacak bir yıllık çalışma planı doğrultusunda bu alanların
iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmelidir.
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE) Üyeleri
• Okul Müdürü • TKY Sorumlu Müdür Yardımcısı
• Öğretmenler • Rehber Öğretmen
• En Az Bir Destek Personeli • Veli
• Öğrenci • Okul Aile Birliği Temsilcisi
• Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi* • Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen Bir Temsilci *
• Muhtar * • Okulun Bulunduğu Mahallede Bulunan Sanayi-Ticaret Odalarından
Birer Temsilci *
(*) Okul Gelişimi süreci çalışmalarının teknik kısımlarına katılmazlar ve çalışmalara gözlemci sıfatıyla katılarak
fikir belirtip kararların alınmasında oy kullanırlar

“Hosgeldin öğretmenim aday öğretmen kitabı” Kaynak

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

bursluluk sinavi

2023 Bursluluk Sınavı Başvurlarını Nasıl Yapabilirim

2023 BURSLULUK SINAVI 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir