thales
Thales ve Öğrencileri

THALES VE ÖĞRENCİLERİ

THALES VE ÖĞRENCİLERİ

İlk Yunan matematikçisi olan Thalestir. Thales’in bu düşünceleri “materyalist felsefe”nin doğmasına yol açmıştır.

Thales kendi adıyla anılan teoremin dışında, aşağıdaki teoremleri de geometriye kazandırmıştır:

 • İkizkenar bir üçgenin tabanına komşu olan açılar birbirine eşittir
 • Bir dairenin çevresindeki bir noktayı, çapın uçlarına birleştiren doğru parçaları arasındaki açı diktir.
 • Yarıçap, bir daireyi iki eşit parçaya böler.
 • İki açısı ve bir kenarı eşit olan üçgenler birbirine eşittir.
 • İki doğru birbiriyle kesiştiğinde karşıt açılar birbirine eşittir.
 • m.ö 624-m.ö 546 yılları arasında yaşadığı bilinen ilk yunan filozofu thales “her şeyin kaynağı sudur” düşüncesini savunmuştur.
 • Thales Mısır’da bir süre kalmış ve oradan  astronomi ve geometriyi öğrendiği düşünülmektedir.
 • Thales için nereli olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Milet şehrine sonradan mı geldi yoksa doğma büyüme oralı mı tam olarak bilinmiyor.
 • Thales in yazdığı yada daha doğrusu günümüze ulaşan bir eseri yok. Fakat yaptığı çalışmaları Aristotales, Platon, Heredotos, Diogenes den öğreniyoruz.

Özet olarak, Thales’in bilime olan katkıları şunlardır:

 • Evrende olan bitenleri, doğaüstü mitolojik güçlere dayandırarak açıklamaya son vermiştir.
 • Geometriye ispat kavramını sokarak, matematik düşünceyi amprik işlemlerle sınırlamaktan kurtarmıştır.
 • Evrendeki nesneleri tek bir maddeye indirgeyerek, olup bitenleri evrensel bir ilkeye dayanarak açıklamak yolunu açmıştır
thales
Thales ve Öğrencileri

Anaximander

Anaximander’e göre, evrenin temel yapı taşı, “sınırsız” ya da “sonsuz” adını verdiği soyut yani maddesel olmayan bir kavramdır. Anaximander’in, evrenin yapı taşını sınırsız adını verdiği soyut bir kavram olarak tanımlaması, “metafizik” yani “fizik ötesi düşünce”yi benimsediğini göstermektedir

Anaximanes

hava veya buharı evrenin temel yapı taşı olarak önermiştir. (hava→ rüzgar →bulut→su→toprak ya da taş) şeklinde ifade edilmiştir. Thales’in materyalist görüşünü benimser

Hekataeos

İlk Yunanca coğrafya kitabı olan “Dünya Turu”nun yazarıdır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir