Tarımı Geliştirme Yöntemleri

turkiyeTarımı Geliştirme Yöntemleri

     Türkiye’de tarım arazileri oranında yüksek tarımsal üretim gerçekleşememiştir. Bu durumun nedeni tarımda kullanılan tekniklerin yetersizliğidir. Bu nedenle tarımı geliştirmek, birim alandan alınan verimi artırmak için uygulanan başlıca teknikler şunlardır:

Sulama

 • Yağış azlığı olan yerlerde uygulandığında verim artar.
 • İklimden dolayı yaşanan üretim dengesizlikleri ortadan kalkar.
 • Nadas alanları azalır.
 • Tarım ürünü çeşidi ve verimi artar.
 • Çiftçi gelirleri artar.
 • Sebze üretim alanları artar.
 • Ekilen alanlar genişler.

Tarımı Geliştirme Yöntemleri

Gübreleme

 • Toprağın yapısına uygun gübre kullanımı verimi %50’ye kadar artırır.
 • Türkiye’de karasallıktan dolayı yaşanan yağış azlığı gübre kullanma ihtiyacının yüksek olmasının temel nedenidir.
 • Doğal gübre olan tezek, çoğu yörede yakıt olarak kullanıldığından yapay gübre bağımlılığı yüksektir.
 • Türkiye’nin gübre üretiminde kullanılan kaynakları sınırlı olduğundan dış bağımlılığı fazladır.

Tohum Islahı ve Toprak Bakımı

 • Toprağın yapısının analiz edilerek uygun tohumun seçilip kullanılması gerekir.
 • Yüksek verim elde edilebilen kaliteli cins tohumlar kullanılmalıdır.
 • Toprağın havalandırılması ve çapalanması yapılmalıdır.

Makineleşme

Tarımı Geliştirme Yöntemleri

 • Ekilen alanlar genişler.
 • Verim ve üretim artar.
 • Hasat süresi kısalır.
 • Ürün kayıpları azalır.

NOT! Makineleşmeyle birlikte Türkiye’de sürülemeyen araziler sürülmeye başlamıştır. Bu durum geçmişten günümüze tarım arazilerinin artmasının en önemli nedenidir.

Tarımı Geliştirme Yöntemleri

UYARI! Bazı yörelerde makine kullanımının 1950’lerden itibaren artması kırdan kente göçe neden olmuştur. Ancak bazı yörelerde makine kullanımı günümüzde de sınırlıdır. Bu yerlere örnek olarak;

 • Doğu Karadeniz
 • Batı Karadeniz
 • Hakkari
 • Menteşe
 • Yıldız Dağları
 • Teke ve Taşeli yöreleri verilebilir.

Tarımı Geliştirme Yöntemleri

Zirai Mücadele

 • Tohumlara ve fidanlara zarar veren zararlılarla mücadelede ilaçlama yapılır.
 • Bağcılıkta san hastalığı için kükürt, buğdaydaki kımıl zararlıları için ise ilaç kullanılması örnektir.

Arazi Toplulaştırması

 • Bu proje kapsamındaki Türkiye’deki miras yoluyla veya başka nedenlerle ayrılmış toprakların birleştirilmesi ön görülmektedir.
 • Ancak engebeli yerlerde uygulanması zordur.
 • Toplulaştırma, zaman kaybını, sulama giderlerini ve gereksiz toprak boş bırakılmalarını engeller.

Destekleme Alımları

 • Devletin önceden duyurduğu taban fiyattan ürün alma garantisi vermesine ne denir.
 • Ülke için aynı ürünün aynı fiyattan satılması sağlanır. Böylece üretici zarar etmez, tüketici korunur.
 • Üretimdeki dalgalanmaların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
 • Destekleme alımı yapılan ürünlerin halkın temel tüketim maddesi olması, ihracata dayalı olması veya ilaçlanıp uzun süre saklanabilir olması gerekir.

Tarımı Geliştirme Yöntemleri

NOT! Destekleme alımı yapılmayan ürünler temel olarak sebzeler ve meyvelerdir. Ayrıca tütün yasa ise öz

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir