Ana Sayfa / Ders Notları / Sosyal bilgiler 7.sınıf 1.yazılı

Sosyal bilgiler 7.sınıf 1.yazılı

2000 Nüfus Sayımı

Bölgeler ve Toplam

Şehir Nüfusu Köy Nüfusu Toplam Nüfus
Marmara Bölgesi 13 730 000 3 634 000 17 364 000
İç Anadolu Bölgesi 8 039 000 3 570 000 11 609 000
Ege Bölgesi 5 495 000 3 443 000 8 938 000
Akdeniz Bölgesi 5 204 000 3 502 000 8 706 000
Karadeniz Bölgesi 4 137 000 4 301 000 8 438 000
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 4 143 000 2 465 000 6 608 000
Doğu Anadolu Bölgesi 3 255 000 2 881 000 6 136 000

1)(15 puan)

Yukarıda 2000 yılında yapılan nüfus sayımı ile ilgili bir tablo verilmiştir.Bu tabloya göre ilk üç soruyu   cevaplandırınız.

S-1) Sadece bu tabloya bakarak  aşağıdakilerden hangisini bulamayız?

A) Karadeniz Bölgesinde yaşayan insan sayısı

B) Şehir ve köy nüfusu birbirine en yakın olan bölge

C) İç Anadolu Bölgesinin nüfus yoğunluğu

D) En az nüfusa sahip olan bölge

S-2) Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ege Bölgesinde şehir nüfusu köy nüfusundan azdır.

B) Nüfusu en az olan bölge Karadeniz bölgesidir.

C) Ege bölgesindeki köy nüfusu Akdeniz bölgesinden fazladır.

D) Karadeniz bölgesinde köy nüfusu şehir nüfusundan fazladır.

S-3) Sadece bu tablodaki bilgilere göre neyi bulamayız?

A)Ülkemizdeki kadınların sayısı

B) Ülkemizde toplam nüfus

C) Ülkemizdeki köy nüfusu

D)  Ülkemizdeki şehir nüfusunun toplan nüfusa oranı

S-4) Tekzip nedir ?(5puan)

A) Yalanlama yazısı      B) Telgraf alfabesi

C) Tartışma türü          D) Osm. Dev.de bir gazete

S-5) Aşağıdaki ifadelerin hangi hakla ilgili olduğunu bulun ve yanına ilgili olan harfi yazın.(10 puan)

Düşünceyi açıklama özgürlüğü  ( A  )

Kitle iletişim özgürlüğü            (  B  )

Özel hayatın gizliliği                (  C  )

Konut dokunulmazlığı                (  D  )

I)  Çok sayıda insana aynı iletiyi aynı anda ulaştırabilmeyi sağlar.  (    )

II) Hiçbir kimse düşünce ve kanaatini açıklamak zorunda değildir.  (    )

III) Hiç kimseyle paylaşamayacağımız önemli anılar, bilgiler devlet tarafından güvence altına alınmıştır (    )

IV) Herkesin haber almak, vermek, yazılı ve görsel basın yoluyla düşüncelerini ifade etmek hakkı vardır.  (     )

V) Bireyin içinde oturduğu, özgürce davrandığı, eşi ve çocukları ile yaşadığı alan yasalarca korunmaktadır. (    )

S-6) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?(5puan)

A) Anadolu Ajansını kurması                                    B) İrade-i milliye gazetesini kurması

C) Hakimiyet-i milliye gazetesini kurması                D) Cumhuriyet gazetesini kurması

S-7)

Aşağıdakilerden hangisi verilen sözü destekler niteliktedir?(5 puan)

A)İnsanlar düşündüklerini doğru ifade etmelidir.

B) İnsanlar arası ilişkilerde düşünceler önemli yer tutar.

C) İnsanlar çok konuşarak düşüncelerini ifade edebilirler.

D) İnsanlar her bildiklerini söylemelidirler.

S-8). Aşağıda verilen illerimizden hangisinde;

 • Verimli tarım alanlarının geniş yer kaplaması
 • Sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmiş olması
 • İklim özelliklerinin yerleşmeye elverişli olması

Özelliklerinin görülmesi nüfus fazlalığının nedeni olmuştur?(5puan)

A) Sinop                           B) İzmir

C) Muğla                          D) Iğdır

S-9)Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalara örnek gösterilemez? (5puan)

A) Yargılayıcı konuşmak           B) Alay etmek

C) Kendi fikrini söylemek         D) Konuyu saptırmak

S-10)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10 puan)

A) Etkili bir iletişim kurmak için konuşmalarımızı _________dili ile desteklemek gerekir.

B)________kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak anlayabilme becerisidir.

C)__________   _____________ Milli Mücadele’nin sesini ve haklılığını halka ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur.

D) İnsanların izni olmadan telefonlarının dinlenmesi ve mektuplarının okunması gibi durumlar ______________    __________________    _________________ hakkına aykırıdır.

S-11) Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden dikkat etmek zorunda değildir? (5puan)

a- Gerçek olmasına

b- Popüler olmasına

c- Toplumu ilgilendirmesine

d- Kamu yararı bulunmasına

S-12) Marmara Bölgesi, nüfus miktarı ve yoğunluğu bakımından ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Bölge 2000 yılı nüfus sayımına göre 17 milyonu aşan nüfusa sahiptir. Buna göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4′ ü bu bölgede yaşamaktadır.

Bu bölgemizin nüfus miktarı ve yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?(5puan)

A) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik göstermesi

B) İklim çeşitliliğinin fazla olması

C) Verimli tarım alanlarına sahip olması

D) Kapladığı alan bakımından küçük olması

S-13)

Türkiye’de iç göç hareketlerinin bir kısmını, tarım işçilerinin yer değiştirmesi şeklinde gerçekleşen mevsimlik iş gücü göçleri oluşturur. İnsan emeğinin, makineden daha çok kullanıldığı böyle yerlerde tarımsal iş gücü ihtiyacı artmaktadır.

Bu bilgilere göre, haritada numaralandırılmış taralı alan-lardan hangisinde mevsimlik iş gücü ihtiyacı daha fazladır?(5puan)

A) 4                        B) 3                        C) 2                        D) 1

S-14) Aşağıdaki tabloda 2000 yılı nüfus sayımına göre Artvin ve Sinop illerinin nüfus yoğunlukları ile Türkiye’nin nüfus yoğunluğu gösterilmiştir.

il

Nüfus yoğunlukları (kişi/ km²

Artvin

26

Sinop

39

Türkiye

83,2

Buna göre, Artvin ve Sinop’un nüfus yoğunluklarının Türkiye ortalamasının altında olmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisigösterilemez?(5 puan)

A) Yer şekillerinin engebelice dağlık olması

B) İklim şartlarının yerleşmeye elverişli olmaması

C) Ulaşım faaliyetlerinin güçlükle yapılması

D) Sanayi faaliyetlerinin gelişmemiş olması

S-15)

Yukarda RTÜK’ün oluşturduğu “Akıllı İşaretlerden bazı örnekler verilmiştir.

RTÜK’ün televizyon programlarında akıllı işaretlere yer vermesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?(5puan)

A) Televizyon seyredilmesini sınırlandırmak

B) Basın özğürlüğünü ön plana çıkartmak

C) Her yaştaki insanın her programı seyredebileceğini göstermek

D) Çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olumsuz etkisinden korumak

S-16)Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?

Nüfus sayımlarının ne gibi faydaları vardır, niçin nüfus sayımı yapılır? (10 puan)

BAŞARILAR.

Hakkında Sosyal Bilgiler

14 Yorumlar

 1. cevap anahtarı nerede

 2. soru bankası nerde

 3. bune lan herkes 500 alıo banada verin biraz 500

 4. çq saolun çrşmba gnü yazılı wr tşk ederim ve dewamını diliyorum

 5. cok sıkıcı

 6. sen 500 puanı bok alırsın anca rüyanda alırsın :::::)

 7. bende 500 tam puan adım buse sende bendensin :D

 8. bende 500 aldım buda hepinize kapak olsun

 9. cok güzl soru

 10. allalah sen kim oluyorsun lan yani ben senin adını göremedim ama kendini hawalı sananlar uçmak isteyenler diyesim geliyor söle bakalım kaç yanlısın war benim sadece bir yanlışım var ve 496 puan aldım sen 498 alamassın buda sana kapak olsun

 11. sen 453 puan aldıysan cok az almısın ben 498 puan aldm hawa atma boyle sondururler hawanı …..

 12. çok kolay ama cevaplar nerede

 13. süper yha çok saqolun qrçkdn çoq kolydııııııııı ;)

 14. çoook kolay sorular yani kşke sbsde çıksa bn mesela 453 puan almama rağmen güzl sorular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir