Sosyal 4.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Sınav

4.  SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

       Adı  Soyadı:……………………….          Tarih : …/04/2012        Aldığı Not:……………….

A)   Aşağıda verilenlerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına  ( Y )

harflerini koyunuz. Yanlış olan cümlelerin doğrularını cümlenin altına yazınız.

(10 Puan)

(   ) 1. Resmi kurumlar sivil toplum kuruluşları tarafından kurulur.

……………………………………………………………………………………………………………

(   ) 2. Sivil toplum kuruluşları gönüllülük ilkesine göre hareket eder.

………………………………………………………………………………………………………

(   ) 3. Sosyal bir grup en az bir kişiden oluşur.

………………………………………………………………………………………………………

(   ) 4. Hastaneler hem devlet hem de özel sektör tarafından açılabilir.

…………………………………………………………………………………………………………………

(   ) 5. Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünün başlangıç kabul edildiği takvim miladi

takvimdir.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B)  Aşağıdaki tabloda verilen kelime ve ifadeleri noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız. ( 10 Puan)

 

aile müzik tüketici kızılay bilinçli tüketici
eğitim sosyal örgüt son kullanma tarihi asır kütüphanecilik kulübü

1.Toplumda ………………….. hizmeti veren kurumlar okullardır.

2.Sel, deprem ve yangınlarda insanlara yardım eden kurum …………………………………dır.

3.Toplumun temelini oluşturan ………………………………… toplumumuzdaki en küçük kurumdur.

4. Bir besin maddesi alırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta …………………………………dir.

5. Mal ve hizmetleri satın alıp kullanan, tüketen kimselere ……………………… denir.

6. …………………………………………………….satın aldığı dayanıklı tüketim mallarının garanti belgesini alır.

7. Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla insanların bir araya gelerek kurdukları kuru-

luşlara ……………………………………………………denir.

8.  Sesi çok güzel olan Damla……………………………… kulübüne üye olmalıdır.

9.  Yüzyıllık zaman dilimine………………………..denir.

10.  Okullardaki ………………………………………………okul kütüphanesini geliştirmeye çalışır.

 

      C)   Aşağıdaki soruları okuyunuz doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

 

       1.) “İnsanlar doğal çevreyi korumak için yeterince duyarlı davranmıyorlar.”

 

Yukarıdaki düşünceyi ifade eden Batuhan hangi duyguyu yaşıyor olabilir.

 

A)   Heyecan          B) Cesaret                 C) Sevinç                  D) Endişe

      

 

 

       2.) Nüfus cüzdanı kişiye özel bir kimliktir. Ancak adı, soyadı, baba adı, doğum yeri gibi

bilgiler başkalarıyla aynı olabilir.

 

Yukarıdaki açıklamaya göre nüfus cüzdanında başkalarıyla aynı olmayacak bölüm

hangisidir?

 

A)     Doğum günü ve ayı                     B) Nüfusa kayıtlı olduğu yer

C)    T.C kimlik numarası                    D) Verildiği nüfus idaresi

 

       3.) Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yurdumuzda yaşanan aşağıdaki bazı olayları, oluş

sırasına göre sıralarsak nasıl bir sıralama olur?

 

  1. Atatürk’ün samsun’ a çıkışı.

          II.  Sakarya Meydan savaşı.

III. Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan savaşı

          IV. TBMM’nin açılması.

 

A)    I,II,III,IV                    B) I,IV,II,III           C) I,IV,III,II           D) I,III,IV,II

 

 

       4.) Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrasında yapmamız gerekenlerden biridir?

 

    A) Telefonları meşgul etmemek              B) Deprem sigortası yapmak

C) Aile afet planı hazırlamak                   D) Deprem çantası hazırlamak

5.)  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Dağ – doğal unsur         B) Vadi – doğal unsur
C) Kaleler – doğal unsur    D) Denizler – doğal unsur
       6.) Bir haftalık harçlığı 20 TL olan Dilara. Bir hafta boyunca hangi sıralamaya göre harcama

yapmalıdır?

 

  A) Temel ihtiyaçlar-ihtiyaçlar- istekler

B) İstekler-ihtiyaçlar-temel ihtiyaçlar

C) İhtiyaçlar-temel ihtiyaçlar- istekler

D) İstekler-temel ihtiyaçlar-ihtiyaçlar

 

 

7.) “Bir ürün biz tüketicilere ulaşıncaya kadar birçok aşamadan geçer.”

 

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu aşamalardan değildir?

            A) Üretim               B) Geri dönüşüm                 C) Dağıtım                   D) Tüketim

      

 

 

      

       8.) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin zararlarından biri değildir?

      

         A) İnsan sağlığını olumsuz etkiler.   B) Çevre kirliliği yaratır.                                

C) Gürültü kirliliği yaratır.             D) Hızlı iletişim kurma sağlar.

 

       9.) Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimselere mucit denir.

 

           Aşağıdakilerden hangisi mucitler için söylenemez?

    

         A) Buluşlardan sadece kendileri yararlanmıştır.

B) Buluşları insanların hayatını kolaylaştırmıştır.

C) Buluşları yeni buluşlara basamak olmuştur.

D) Deneyler sonucu başarıya ulaşmışlardır

 

 

       10. ) Buluş yapma sırasında izlenecek ilk yol hangisidir?

A) Fikirler üretmek
B) İhtiyacı belirlemek
C) Tasarım yapmak
D) Afiş hazırlamak.

 

 

       11.) Aşağıdakilerden hangisi Eğitsel kulüplerin faydalarından değildir?

 

A) Kendine ve başkalarına güven sağlar

B) Planlı çalışma alışkanlığı kazandırır

C) Boş zamanları değerlendirmeyi sağlar.

D) Öğrencilerin derslerini zorlaştırır.

 

 

       12.) Aşağıdakilerden hangisi Kızılay kulübünün faaliyetleri arasında yer almaz? 

      

A) Doğal afetlerde zarar görenlere çadır, battaniye giysi, yiyecek yardımı yapar.

B) Kızılay’ı tanıtıcı faaliyetlerde bulunur.

C) Yoksul ve kimsesizler için aşevleri açar.

D) Okulda yangın ve deprem tatbikatı yaptırır.

      

13.) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Gönüllü kişilerden oluşmaktadır.

B) Yöneticileri devlet tarafından atanmaktadır.

C) Toplumun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuşlardır.

D) Yardımlaşma ve dayanışma temelinde kurulmuşlardır.

 

 

14.) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) eğitim-okul                              B)sağlık-hastane

C) ağaçlandırma-Yeşilay               D) iletişim-PTT

 

 

       15.) Arama Kurtarma çalışmaları yapan, doğal afetlerde resmi kuruluşlara yardım eden

kuruluş hangisidir?

A) TEV                       B)TEMA                       C)THK                         D) AKUT

 

 

       16.) Aşağıdakilerden hangisi TEMA’nın yaptığı faaliyetlerdendir?

A) Sağlık alanındaki eksiklikleri gidermek

B) Kendi bünyesinde yardım çadırı toplamak

C) Toprakları ağaçlandırmak yeşillendirmek

D) İçki ve sigaranın kötülüklerini anlatmak

 

 

17.) Miladi takvimin başlangıcı hangi olaydır?

A) Hz.İsa’nın doğumu                                                  B) Atatürk’ün doğumu

   C) Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti       D) İstanbul’un fethi

18.) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?

A) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu                     C)  AKUT

B)  Eğitim Gönüllüleri Derneği                                            D) LÖSEV

 

19.) Aşağıdaki olaylardan hangisinde bir sosyal grup meydana gelmektedir?

A) Furkan ve Tuğba okula farklı yollardan gittiler.

B) Zeynep mahallede arkadaşları ile yakan top oynuyor.

C)  Ahmet Bey evinin bahçesinde arabasını yıkıyor.

D)  Ayşe Hanım, Bakkal Rüstem Efendi ile konuşuyor.

       20.) Aşağıdakilerden hangisi yeni teknolojik ürünler yapılmasının nedeni olamaz?

A) Enerjinin daha verimli kullanılmak istenmesi.

B)  Zamanla toplum ihtiyaçlarının değişmesi.

C)  Genç nüfusun sürekli artması.

D) Zamandan tasarruf sağlanmak istenmesi.

Yahya OCAK

                                                                          4-C Sınıf Öğretmen

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

2 Yorumlarınız

  1. işallah iyi alırım amin

  2. çok teşekkürler ben zaten okulda birinciyim dahada yardımcı oldunuz saolun :D

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir