Soran sorgulayan gençlik için öğretmen eğitimi destek projesi

Seminerin Adı:Soran sorgulayan gençlik için öğretmen eğitimi destek projesi

Amaç:Öğrencilere öğrenci merkezli eğitimde,  yaparak, yaşayarak öğrenme sürecinde,  sorgulayan, kurcalayan, farklı yaklaşımları, bakış açılarını, olası yorumları dikkate alan düşünce biçimi olan sorgulayıcı düşünme(eleştirel düşünme) ile söylenene kayıtsız şartsız inanmayı değil, sorgulamak suretiyle neden ve niçinlerini öğrenmeyi gerektiren düşünme eğitimini vermek.

Günlük ders planları için izlenebilecek metotlar

1.Derse ısınma ile başlanır. Bu konuda drama seminerinde öğrenilen teknikler, üç beş dakikalık oyunlar kullanılabilir. ısınmada amaç motivasyonu sağlamak.

2.Konu belirtildikten sonra, BBB denilen  Beklenti oluşturma, Bilgi inşa etme ve birleştirme yöntemleri ile aktif katılımlı öğrenci merkezli öğretim yapılır.

Beklenti oluşturma aşamasında,

-mevcut bilgilerin farkına varılması

-sohbetle neler bilindiğinin görülmesi

-öğrenme hedeflerini saptamak

-konu üzerinde konsantre sağlamak

-yeni fikirleri anlamak için ortam yaratmak

Bilgi İnşa Etmede,

-beklentilerle öğrenilmekte olanları karşılaştırmak

-beklentileri gözden geçirmek veya yeni beklentiler oluşturmak

-ana temaları tanımlamak

-kişisel düşünceleri görmek

-materyalle ilgili çıkarsamalar yapmak

-dersle kişisel bağlantılar kurmak

-ders hakkında sorular sormak

Birleştirme adımında,

-anafikirleri özetlemek

-fikirleri yorumlamak

-düşünceleri paylaşmak

-kişisel tepkileri dile getirmek

-fikirleri sınamak

-öğrenmenin değerlendirmesini yapmak

-ek sorular sormak

Dersin değerlendirmesi ile dersi bitiriyoruz.

-neler biliyorduk, ne yaptık, hangi adımları izledik, ne öğrendik, beklentilerimizi karşıladık mı, dersi sevdik mi, siz olsaydınız ne yapardınız soruları ile dersi bitiriyoruz.

Düşünen sınıf için öğretme ve öğrenme yöntemleri(Teaching and Learning strategies for the thinking classroom) adlı kitabın çeviri ve Türkiye koşullarına uyarlaması yapılmış kırmızı kitap verildi.

Öğretme hedeflerine göre kullanılabilecek örnek  yöntemler anlatılıyor.

Kitapta anlatılan yöntemler şu konuları öğretmede verilmiş.

A.Yazılı metinden öğrenme

B.Öykü metnini anlama

C.İşbirliği ile öğrenme

D.Tartışma yöntemi

E.Yazma, sorma ve araştırma

F.İknaya yönelik yazma yöntemleri

G.Savların anlaşılması

H.Eleştirel dinleme

Kitapta anlatılan yöntemleri şu metotla incelettiler:

Beş grup oluşturuldu, her kişiye bir yöntem verildi, her grup yöntemlerini birbirine anlattı, en iyisi seçildi, ve her grubun en iyisi sınıfla paylaşıldı.

Seminerin diğer günlerinde gruplar seçtikleri konular ile aktif öğrenme ve sorgulayıcı (eleştirel) düşünmeyi sağlayacak planlı ders sunumları yaptılar. Her branş kendine göre uyarladı. Bu arada sunumlarda kırmızı kitaptaki yöntemler kullanıldı.

Öğretmen dersin öğrenilmesini kolaylaştırdığı için, kolaylaştırıcı adı ile anılıyor.

Sunumlardan örnekler:

Matematik dersi

Isınma:Post-it dağıtıldı, sınıfın bilmediği yeteneğinizi yazın denildi, kağıtlar toplandı ve karışık dağıtıldı, okundu, kim olduğu tahmin edildi.

Konu:Çokgenlerin iç açılarının bulunması.

Fotokopi dağıtıldı, fotokopide saat, nakış, fayans gibi çokgen şekilleri vardı. sınıfta ongen bulabilir miyiz sorusu soruldu. Sınıf beş gruba ayrıldı.

Ne biliyoruz sorusu ile bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğu, dörtgenin iç açılarının toplamının 360 derece olduğu cevapları verildi.

Kolaylaştırıcı 50 genin iç açılarının toplamının kaç olduğunu sordu?

İkinci bir fotokopi dağıtıldı.5 soru sorulmuş,  Çokgenler üçgenlere bölünerek iç açıların toplamının bulunduğu ( n-2*180)  n:çokgen kenar sayısı, formülü gruplarca keşfedildi. Bu formülle elligenin iç açıları toplamı kolaylıkla bulundu.

Dersi değerlendirme aşamasında,

Sunumdaki sıralama neydi, kolaylaştırıcıyı nasıl buldunuz, eleştirdiğiniz noktalar neler soruları sorularak sunum bitirildi.

25/12/2009-Time:80 dakika

2009-2010 Öğretim Yılı, 1.Dönem, 8/A-C sınıfları

İngilizce Ders Planı Örneği

Unit:7           Personal Experiences

Places

Beyin fırtınası metodu kullanılarak, başlıktan faydalanma ile amaçları bulmaya, bu ünitede ne öğreneceklerinin beklentisi ve ısınma gerçekleştirme ile giriş yapılacak.(5 min)

Bu çalışma ile amacımızın kişisel tecrübeleri sormak ve anlatmak olduğu öğrencilere buldurulur.(3 min)

Amacımızı gerçekleştirmek için okuma pasajından faydalanacağız. Okuma kısmına geçmeden

Do you write your experiences and feelings in your diary? Sorusu ile okuma kısmına ön hazırlık yapıyoruz, bu soru ikili çalışma ile incelendirilerek, okuma kısmında tecrübe aktarıldığı ve günlük ile karşılaşacağı öğrencilere buldurulur.

Have you got a diary? Sorusu ile günlük tutmaya ısındırılır, yes cevabı verildiyse, Do you write your experiences and feelings in your diary? Sorusunu soruyoruz. No cevabı verildiyse, How do you express feelings? For example,  Do you write peoms? Do you sing? Do you draw? Etc soruları soruyoruz. (5 min)

Karşılaşacağımız konuya yatkınlık olacak hem de günlük hayatta kullanımı için pratik yapılmış olacak.

Okuma kısmında, Tessa Carole teyzesinin günlüğüne bakarken, bir magazin dergisinden bir parçanın günlüğe iliştirildiğini bulur, başlığının The Adventurer 15 June 1995 görür.

4 kişilik gruplar oluşturulur, okuma kısmında, ne hakkında olduğu sorulur?

What is it/text/interview about? (10 min)

Konuyu daha iyi kavramaları için

Topic sentence ve supporting sentences(ana fikir-destekleyici cümleler) ile ilgili alıştırma yapılır.(10 min)

Burada yapılan çalışmada tecrübenin nasıl anlatıldığı-sorulduğu cümleleri buldurulur, cümlelerin incelenmesi istenir.(5 min)

Grupta yapılan çalışmada aynı zamanda language spot kısmında bu okuma parçasından alınan cümlelerin bulunması sağlanır, nasıl cümle kurulduğu incelendirilir, gruplarda bir kişi kalır, diğerleri diğer gruplara dağılır. Onların çalışmaları incelenir, paylaşılır. Herkes grubuna döner.

Grupların tecrübelerin nasıl anlatıldığı ve sorulduğu ile ilgili bilgileri tahtaya yazılır. (15 min)

Birleştirme kısmında ise, ikili çalışma ile, verilen Türkiye haritasında bir şehir seçilip boyanır, öğrenciler birbirlerine kişisel tecrübeleri ile ilgili sorular sorar, cevaplar verir.

Öğrenciler sınıf ile tecrübelerini paylaşır.(12 min)

Değerlendirme kısmında, bugünkü çalışmada tecrübelerimizi nasıl anlattığımızı öğrendiğimizi, gerçek hayatta başka cümlelerle farklı tecrübelerimiz ile ilgili örnekler buldurarak ders bitirilir. Öğrencilere ders hakkındaki düşünceleri, öğretim metodu ve çalışma hakkında yorumları sorulur.(10 min)

3.Sunum örneği

Türkçe dersi, bir şairin tanıtımı ve şiiri

ısınma:Post it ile,hayatın öğrettiği iki olumlu bir olumsuz şeyi yazdık, okuduk, derse motivasyon-ısınma sağladık.

Ataol Behramoğlu adlı şairin yaşam öyküsü okundu, şairin şiirleri hakkında konuşularak beklenti, merak oluşturuldu. Müzik eşliğinde bir şiiri okundu, şiir üzerinde yorumlar yaptırıldı, hangi noktaların bizleri etkilediği soruldu, konuşuldu.

Birleştirme aşamasında şiiri yaşantımızla, duygularımızla birleştirdik.

Değerlendirme aşamasında, dersi sevdik mi, amaca uygun muydu, eksik kısım varmıydı, kolaylaştırıcıyı nasıl buldunuz, siz olsaydınız ne yapardınız gibi sorulara cevaplar arandı. Şiir tekrar müzik eşliğinde okunarak bitirildi.

4.Sunum

Konu şiddet idi,

Sıra ile isimleri akılda tutma aktivitesi ile ısınma yapıldı.

Her gruba 4 sayfalık fotokopi dağıtıldı. kadına-erkeğe-çocuğa ve mesleki şiddet ile ilgili konular dörtlü gruptaki kişilere paylaştırıldı. Her birey kendi konusundaki en önemli kısımları not etti, gruplar kendi içinde konuları birbirlerine anlattı. Not edilen önemli kısımlar sınıfla paylaşıldı, mobbing kavramı öğrenildi. Yapılan çalışma ile empati, bilinç, eğitimin çok önemli olduğu kavrandı.

Değerlendirme kısmında, dersi nasıl bulduğumuz, konu nasıldı, neler öğrendik, nasıl bir yol izledik soruları soruldu. kolaylaştırıcıları nasıl bulduğumuz soruldu. Yapılan çalışma öğrenci merkezli oldu, kolaylaştırıcılar sadece yönlendirme yaptılar. Şiddet konusunu grupların açıklamaları ve tartışmaları ile öğrendik.

5.Sunum örneği

Konu:Çevre

Kolaylaştırıcı 1*2 m beyaz kağıdı 4 gruba verdi. 1.Grup:afiş, 2.Grup:slogan, 3.Grup:resim, 4.Grup:hikayeleştirme ile çevre konusunu kağıdın üzerine tahta kalemi ile yazdılar, gruplar yer değiştirerek diğerlerine ilavelerde bulundular. Yapılan çalışmalar asıldı, okundu, çevre ile ilgili bilgiler tartışılarak öğrenildi.

Birleştirme kısmında, hayatta uygulamada yapılması gerekenler ile anlamlandırıldı. Değerlendirme aşamasında, dersin işleniş sırası anlattırıldı, neler öğrenildiği, faydalı olup olmadığı, eski bilgilerin üzerine yenilerinin eklenip eklenmediği gibi sorular soruldu, ders işleniş, kolaylaştırıcı, dersin sevilmesi gibi sorularla ve cevaplarla ders bitirildi.

6.Sunum örneği

Konu:kültür

kültürel miras, çevre, ayrımcılık, küreselleşme ile ilgili 4 fotokopi beş gruba dağıtıldı.

Gruplarda her kişi bir konuyu çalıştı ve grupla paylaştı, kolaylaştırıcı kontrolünde beyin fırtınası yapılarak tahtaya yazıldı, okundu, anlamlandırıldı.

Birleştirme aşamasında kültürün ve ortaya çıkan fikirlerin hayatımızı nasıl etkilediği, neler öğrendiğimizi, nasıl uygulayabileceğimizi tartışması yapıldı.

Değerlendirme aşamasında, derste hangi adımları izledik, ne öğrendik, dersi nasıl bulduk, kolaylaştırıcı nasıldı sorularına cevaplar verilerek bitirildi.

7.Sunum örneği

konu:Şehrimizdeki turistik yerler

Beklenti aşamasında, şehrimizdeki turistik yerler hakkında resimler kullanıldı, tanıyormuyuz, nerelerde, ne biliyoruz soruları soruldu,

Bilgi inşa etme aşamasında verilen cevapları tahtaya yazıldı. Herkes bir turistik yeri seçti, onunla ilgili anısını, düşüncesini yazdı, anlattı.

Birleştirme aşamasında, Ne zaman gidilebilir, neler öğrenilebilir, kiminle gitmek isterdiniz, ne tür bilgiler öğreniriz ve nasıl hayatta kullanırız soruları soruldu.

Değerlendirme aşamaında, neler öğrendik, hangi adımları izledik, arkadaşlarımızın en ilginç düşüncesi, cümlesi ne idi soruları soruldu ve ders bitirildi.

Diğer sunum örnekleri, giyim, kağıt tüketimi, beş duyu organı kulak, sözlük kullanımı gibi sunumlarda kavram haritası, istasyon metotları gibi metotlar kullanılarak çalışmalara devam edildi.

Seminer sonunda anket ile değerlendirme yapıldı.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

3 Yorumlarınız

  1. bekliyorum ödevime yardım nedin üüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüühhhhhhüüüüüühhhhhhhhhüüüüüüüüüü

  2. gamzeyle aynı konudayım öretmen çokgenlerle ilgili 1 ödev verdi adı:dogadaki çokgen modellerine örnekler verme resim halinde gösterim lütfen yardım edin ooooooooooooooooooofffffffffffffffffffff çççoookkk zzzooorrr yardım edin

  3. ooooooooofffffffff aradıgımı bulamıyorum lütfen yardım edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir