ANASAYFA / Genel / SİVİL SAVUNMA TEDBİRLER PLANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

SİVİL SAVUNMA TEDBİRLER PLANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

RESMİ/ÖZEL ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL,  HALK EĞİTİM MERKEZLERİ, ÖĞRETMEN EVLERİ, AKŞAM SANAT OKULLARI, MTSK, ETÜT MERKEZLERİ, KURSLAR VE YURTLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN SİVİL SAVUNMA TEDBİRLER PLANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Ana Hususlar;

 1. Sivil Savunma Tedbirler Planı örneğinin tamamı incelenmeli ve Kurumunuzun şartlarına göre planda yapılması gereken düzenlemeler tespit edilmelidir. Ayrıca, planda en çok hata yapılan alanlar kırmızı renk ile işaretlenerek belirgin hale getirilmiş olup bu alanlarda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra siyah renge dönüştürülmelidir.
 2. Planda tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra, yazıcıdan 3 nüsha siyah beyaz çıktı alınır (yazıcıda sorunsuz çıktı alabilmek için, yazdırma ayarlarında “A4” ve “Dar Kenar Boşlukları” seçili olmalıdır). Alınan çıktıların her bir nüshası mavi renkli plastik telli dosya içine konur ve 3 nüsha halinde onaylanmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.
 3. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından plan incelenir. Planda, herhangi bir hata ve eksiklik varsa düzeltilmesi için ilgili Kuruma iade eder, yoksa planı onaylar ve İl Millî Eğitim Müdürlüğüne onaylanmak üzere gönderir.
 4. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan planın 1 nüshası kendi arşivinde kalır. Geriye kalan 2 nüsha ise, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.
 5. İlçe Millî Eğim Müdürlüğü, onaylı planın bir nüshasını kendi arşivinde saklar, diğer nüshasını ise planı hazırlayan Kuruma gönderir.
 6. Planı hazırlayan kurum, onaylı planını her yıl gözden geçirerek güncel halde bulundurması gerekmektedir. Planda güncelleme yapılması gerekiyorsa, güncelleme yapılan sayfalardan 3 nüsha hazırlanır (güncelleme yapılacak sayfanın şeklinde ve içeriğinde bozulmalar ve kaymalar olmadan aslına uygun şekilde güncelleme yapılmalıdır). İlgili Kurum güncellemenin bir nüshasını kendi planını güncellemede kullanacak ve diğer 2 nüshayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, arşivinde saklı plan üzerinden güncelleme sayfalarını kontrol ettikten sonra hatasız ise güncelleme yapacak ve diğer nüshayı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir. Eğer güncelleme hatalı hazırlanmış ise, ilgili kuruma iade edecektir.
 7. Elinde Onaylı Planı olan kurumların, onaylanmak üzere yeniden plan hazırlamasına gerek yoktur. Onaylı Planın güncel halde tutulması yeterlidir.

 

Diğer Hususlar;

 1. Planın her sayfasında sayfa numarası olmalıdır.
 2. Planın her sayfasının sağ alt kısmı mühürlenmeli ve Kurum Müdürü tarafından paraflanmalıdır.
 3. Planın her sayfanın alt ve üst kısmında G İ Z L İ ibaresi olmalıdır.
 4. Planda (sayfa 2’de), Sivil Savunma Komisyonu başkan ve üyelerinin tamamının imzaları olmalı ve başkanın imzası üzerinde mühür olmalıdır.
 5. Planın onay sayfasında (sayfa 5’te), adı ve soyadı, imza-mühür ve tarih kısımları ilgili Makamlar tarafından eksiksiz doldurulmalıdır.
 6. Planda tüm bölümlerin (I.Bölüm, II.Bölüm, III.Bölüm gibi) son sayfalarının yazı sonlarında Kurum Müdürünün adı soyadı,  imzası ve mühürü olmalıdır. Ayrıca, tüm bölümlerin yeni bir sayfanın başında (bir önceki bölümden ayrı bir sayfanın başında) olacak şekilde ayarlanması gerekiyor. Yazıcıdan çıktı almadan önce bu durumu kontrol ediniz. (Plan örneğinde sayfalar bu hususa göre ayarlanmıştır.)
 7. Planda tüm eklerin son sayfalarının yazı sonlarında Kurum Müdürünün adı soyadı, imzası ve mühürü olmalıdır. Ayrıca, tüm eklerin yeni bir sayfanın başında (bir önceki ekten ayrı bir sayfanın başında) olacak şekilde ayarlanması gerekiyor. Yazıcıdan çıktı almadan önce bu durumu kontrol ediniz. (Plan örneğinde sayfalar bu hususa göre ayarlanmıştır.)
 8. Planda kurulacak olan “Sivil Savunma Servisleri”ne (İtfaiye, İlkyardım, Kurtarma, Emniyet ve Kılavuz Servislerine) en fazla 28 kişi görevlendirilecektir. Ayrıca, planda Sığınak Amiri ve Yardımcısı için 2 kişi daha görevlendirilecektir. Böylece, toplamda en fazla 30 kişiye görev verilecektir.
 9. Mevcut personeli 30 kişi ve üzerinde olan kurumlar, (madde 15’te belirtildiği üzere) en fazla 30 kişiye görev verecektir. Ancak mevcut personel sayısı 30 kişinin altında olan kurumlar ise, mevcut tüm personeline görev verecek şekilde planını hazırlayacaktır. Ayrıca, planda yapılacak görevlendirmelerde bir personel sadece bir yerde görevlendirilebilir, aynı personele birden fazla görev verilemez.
 10. Planın I.Bölümün 6. sayfasında bulunan “Çalıştırıldığı Personel Sayısı” kısmında yer alan “TOPLAM”a  mutlaka değeri yazılmalıdır.
 11. Planın II. Bölümünde “Sığınak Yerleri” kısmında inşai yapısında sığınağı olmayan kurumlar, binasında sığınak olmaya en elverişli yerleri tespit ederek planda bu yeri mutlaka belirteceklerdir.
 12. Planın III. Bölümde yer alan Sivil Savunma Servislerine personel dağılımını gösteren tablodaki sayısal değerler, mevcut personeli 30 kişi ve üzerinde olan kurumlar için hazırlanmış olup, ilgili kurumlar bu değerlere göre servislerini kuracaklardır. Ancak, mevcut personeli 30 kişinin altında kalan kurumlar ise, mevcut personel sayıları toplamından Sığınak Amiri ve Yardımcısı için 2 kişiyi düştükten sonra geriye kalan personelini tabloda yer alan dağılım ilişkisine göre tamamını servislerde görevlendirecek ve tabloda kırmızı renk ile gösterilen alanlarda gerekli değişiklikleri yapacaklardır.
 13. IV. Bölümde bulunan “Karşılıklı İşbirliği ve Yardımlaşma Protokolü” kısmında; en yakın yerde bulunan okul veya kurum ile protokol imzalanmalı ve protokol ekinde (Ek-20) kurumların imzaları ve mühürleri kesinlikle eksiksiz olmalıdır.
 14. VI. Bölümde içinde bulunduğumuz yıl baz alınarak; 5 yıllık donatım ve ikmal bilgileri yazılmalıdır. (Başlangıç yılı, planın hazırlandığı yıldır.)
 15. Ek-1 “Bina İçerisinde Kurum Ve Üniteleri Gösterir Bina Yerleşim Planı’nda, binadaki tüm blok ve katlarını (varsa ünitelerini) gösterecek şekilde hazırlanmalı ve Sığınak yeri, Malzeme depoları, arşivler, toplanma yerleri, yangın dolapları, yangın söndürme cihazları, alarm korno butonları, acil durum çıkış yerleri, yangın merdivenleri kesinlikle gösterilmelidir.
 16. Ek-2 “Müessese Çevre Krokisi”nde; Kurum binasının bulunduğu yer, binanın çevre aydınlatması için konulan lambaları, binanın giriş-çıkış yerleri, binanın çevresindeki sokak ve caddeler isimleri kesinlikle gösterilmelidir. Ayrıca, Müessese çevre krokisi, https://maps.google.com/ internet sitesinden çıkarılacak arazi görüntü üzerinden (gereksiz alanlar gösterilmeden anlaşılır olacak şekilde)  ya da el ile çizilerek te hazırlanabilir.
 17. Her personelin sadece bir yerde görevlendirilmesi prensibine dayanılarak “Sığınak Amiri” ve “Sığınak Yardımcısı” olarak görevlendirilecek personelin diğer servislerde görev almaması gerekmektedir. Ek-5’te görevlendirilen “Sığınak Amiri” ve “Sığınak Yardımcısı’nın isimleri belirtilmelidir.
 18. Ek-6 “Sığınak Talimatı” müdür tarafından imzalı ve mühürlü olmalıdır. Bir nüshası da sığınak olarak belirlenen yerde çerçeveli bir şekilde duvara asılmalıdır.
 19. Ek-9 “Yangın Talimatı”nda kısmında yer alan her ekibin altına ekipte görevli personelin adı sırayla yazılmalıdır.
 20. Ek-13 İtfaiye Servisi’nde görevlendirilen personelin adı-soyadı, doğum tarihi, ev adresi, imzası ve tarih eksiksiz bulunmalıdır.
 21. Ek-15 Kurtarma Servisi’nde görevlendirilen personelin adı-soyadı, doğum tarihi, ev adresi, imzası ve tarih eksiksiz bulunmalıdır.
 22. Ek-17 İlkyardım Servisi’nde görevlendirilen personelin adı-soyadı, doğum tarihi, ev adresi, imzası ve tarih eksiksiz bulunmalıdır.
 23. Ek-19 Emniyet ve Klavuz Servisi’nde görevlendirilen personelin adı-soyadı, doğum tarihi, ev adresi, imzası ve tarih eksiksiz bulunmalıdır.

Planın son sayfasında, “Bu plan …… sayfadan ibarettir. Tasdik ederim.”

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Covid-19 Corona Okullara Bilgilendirici Afişler

5 / 100 Altyapı Rank Math SEO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir