Sakalar İskitler Uygarlığı ve Özellikleri

SAKALAR(İSKİTLER)

 • İskitlerin Özellikleri Orta Asya’da, Altay Dağlarının doğusunda göçebe olarak yaşayan Sakalar, M.Ö. VII. yüzyılda batıya göç edip Hazar Denizi’nin kuzey kıyıları ve Tuna boylarına kadar yerleşmişlerdir.
 •  İranlıların Saka dediği bu kavime Yunanlılar İskit, Asurlular ise Aşguza demişlerdir.
 • Sakalar yani İskitler, Mısırlılar, Kimmerler, Urartular, Asurlular ve Medlerle mücadele etmişlerdir.
 • M.S. II. yüzyılda Rusya’nın güneyini hâkimiyeti altına alan İskitler bölge için İranlılarla mücadele etmişlerdir.
 • İskitlerin özelliklerinden biri de Şamanizm inancı yaygındır. Yunanlılarla ticaret yapmaları nedeniyle Yunan tanrılarını da tanrı olarak kabul etmişlerdir.
iskitler ozellikeri
iskitlerin özellikleri
 • Etnik yapısı karışık olan İskitlerde yönetici tabaka Türktür. Göçebe bir topluluktur. Atlı ve savaşçı özellikleri sayesinde bölgelerinde adlarından söz ettirmişlerdir
 • Âdet ve töreleri diğer Türk âdet ve töreleri ile aynıdır. Özellikle Hunların etkileri görülür. Kullandıkları silahları, kemer ve tokalar, at koşumları, vazo, kazan ve diğer süs eşyalarında bunu görmek mümkündür.
 • Tarihçi Herodot’un bahsettiği “Amazon Kadınları” İskit kadınlarıdır. İranlılarla yapılan uzun savaşlar sonunda erkeklerinin ölmesi nedeniyle İranlılarla savaşmışlardır.
 • İskilerin özellikleri yarı göçebe halde yaşan topluluk olmasıdır.
 • İskitlerin özellikleri olarak yarı göçebe bir topluluk olduğu da söylenebilir.
 • İskitlerin özellikleri arasında kölelik sistemi yoktur.Fakat zamanla çiftçiliğin gelişmesi ile beraber yunanlılardan köle alınmaya başlanmıştır.
 • İskitler yurt adını verdikleri çadırlarda kalırlardı.
 • İskitlerin özellikleri olarak pişmiş topraktan kaç kacak yapmayı biliyorlardı.
 • İskitler maden işçiliği gayet iyidir.
 • İskitlerin özellikleri olarak savaşta atlı okçuları çok iyidilir.

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.