Roma Uygarlığı ve Özellikleri

Roma Uygarlığı bugünkü İtalya’da Etrüksler tarafından kurulmuştur. Uygarlığı oluşturan kavimler, Latinler’dir. Romalılar kurdukları çok güçlü ve düzenli ordulara dayanarak kısa zamanda hızlı bir gelişme sağladılar. Kuzeyde Bitinya’dan güneyde bugünkü Somali, doğuda Hazar’dan, batıda Portekiz’e kadar olan bölgeler İmparatorluğun egemenliğine alınmıştır.

Roma Uygarlığı ve Özellikleri
 • Roma siyasi tarihi sırayla krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerine ayrılır.
 •  Roma’da kölecilik yaygındı ve halk sınıflara ayrılmış olup en üst sınıf Patriciler’di. Bunlar Roma’nın yönetici zümresidir. Plebler ise orta sınıfı oluştururdu. Cumhuriyet Dönemi’nde Patrici-Plep mücadelesi önemli bir iç sorun haline gelmiştir.
 • Kralın yanında ona işlerinde yardımcı olan bir Senato vardı. Cumhuriyet devrinde aynı görevi Konsüller üstlenmiştir. Konsüller her yıl Senato tarafından seçilirdi.
 • Roma ile Kartacalılar arasında Batı Akdeniz egemenliği için 100 yıldan fazla süren Pön Savaşları Roma’nın galibiyeti ile bitmiştir. Kartaca Roma’nın siyasi egemenliği altına girmiştir.
 • Bu yüzyılda Roma egemenliğindeki Filistin topraklarındaki Hristiyanlık ortaya çıktı. Önceleri bu dine karşı olan Roma yönetimi, 313 yılında Milano Fermanı ile Hristiyanlığı serbest bıraktı. Augustus döneminde ise Hristiyanlık Roma’nın resmi dini olmuştur.
 •  Kavimler göçü (375)’nden sonra Doğu Roma-Batı Roma olmak üzere ikiye ayrıldı.

 

Batı Roma                                                                                   Doğu Roma

Batı ve güney Avrupa                                                            Balkanlar ve Anadolu

Mezhep Katolik                                                                       Mezhep Ortdoks

Dini lider Papa                                                                        Dini lider  Patrik

476’da yıkıldı.                                                                       1453’te yıkıldı.

Bozdoğan Kemeri(İstanbul), Çemberlitaş(İstanbul), Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı (Ankara), Aspendos tiyatrosu (Antalya) Romalılardan kalan ünlü eserlerdir.

Roma Uygarlığı ve Özellikleri

 •  Roma’da Pleb-Patrici mücadelesini bitirmek için hazırlanan 12 Levha Kanunları bugünkü Avrupa hukukunun temelini oluşturmuştur.
 • İlkçağ’ın en büyük köleci devletidir.
 • Yunan ve Helen Uygarlığı’nı Avrupa’ya yaymıştır.
 • Latin Alfabesi’ni meydana getirmiş güneş takvimini Jülyen Takvimi olarak yeniden düzenlemişlerdir.

Roma Dönemi Siyasi Olarak 3 Ana Döneme Ayrılır

 1. Krallık Dönemi Roma
 2. Cumhuriyet Dönemi Roma
 3. İmparatorluk Dönemi Roma

Roma Uygarlıkları ve Özellikleri

1- Afrika, Avrupa ve Asya kıtasına kadar Roma’nın toprakları vardı.

2- Roma toplumunda halk sosyal sınıflara ayrılmıştı.

3- İlk başlarda Hristiyanlığa karşı tavır alan Roma, daha sonra Hristiyanlığı ülkede serbest bırakmıştır.

4-Roma ordularında Lejyon adını verdikleri paralı asker kullanmışlardı.

5- Sezar’ın ölümü ile birlikte Roma imparatorluk dönemine geçmişti.

6- Roma Uygarlığında kubbe mimarisinin ayrı bir önemi vardır.Hatta Ayasofya’nın kubbesi uzun bir süre geçilememiştir.

7- Roma Uygarlığının Özelliklerinden biri de Fenike Alfabesini geliştirerek günümüz Latin Alfabesini bulmuşlardı.

8-  Roma Uygarlığı Özelliklerinden en önemlisi hakimiyeti altındaki bölgelere kütüphaneler, tiyatro, agoro ve hamamlar yaptırmışlardır.

9- Mimari gelişmiştir. Ticaret hız kazanmıştır.Bütün yollar Romaya çıkmıştır.

10 – 12 levha kanunları meşhurdur.

 

One thought on “Roma Uygarlığı ve Özellikleri”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir