OSMANLI DEVLETİ’NİN BÜYÜMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER

1.Bizans fit, Balkanlar’da var var olan prenslikler dövüş halindeydiler.
2.Osmanlılar Bizans sınırındadırlar. Bizans içlerine yapılmış var olan gaza ve cihat seferlerine öbür Türk beylikleri de ordu yollamıştır.
3.Bizans’taki taht kavgalarından yararlanmışlardır. Bununla Birlikte Osman Beyefendi tekfurların kavgalarından da yararlanıp Bilecik, İnegöl, Yarhisar, Yunthisar ve Yenişehir’i fethetmiştir.
4.Osmanoğulları tek uç beylikken Moğollar ve Ülkemiz Selçuklu Devleti ile sürtüşmemişlerdir.
5.I. Murat, erkek çocuğu Bayezıt’ı Germiyan Beyi’nin kızıyla evlendirmiştir. Germiyan Beyi-olarak Kütahya ve etrafını Osmanlılara vermiştir. Hamitoğulları’ndan toprak satın alınmıştır. Gerek Duyulduğunda Osmanlılar askerlerini de faydalanarak otoritesini güçlendirmiştir.
6.Merkezi tek idare anlayışı göstermişlerdir. I. Murat ( 1362-1389) “ülke hanedanın partner malıdır” anlayışını değiştirip “ülke hükümdar ve erkek çocuklarının partner malıdır” değişikliğini gerçekleştirmiştir.
7. Kabiliyetli ve teşkilatçı padişahlar ülkeyi yönetmiştir.
8.İngiltere ve Fransa, bizzat arasında YY Savaşları (1337-1453) ile uğraşmıştır.
9.Osmanlı’nın gaza ve cihat fetihleri istilacı, yağmacı,-edici nitelikte değildir. Fethedilen topraklardaki Hıristiyan halka dini serbestlik verilmiştir.
10.Fethedilen yerlerde tımar ve iskân politikası uygulanmıştır.
Soru:
Yanda yer alan haritaya yönelik Orhan Beyefendi dönemiyle alakalı olarak aşağıda verilen hata verileri düzeltiniz:
Orhan Beyefendi çağında Balıkesir, Çanakkale civarındaki Karamanoğulları Beyliği Osmanlılara dahil olmuştur. Anadolu Türk politik birliği bu olaydan etkilenmemiştir. Osmanlı Devleti Avrupa’ya geçmiştir. Gelibolu Yarımadası fethedilmiştir.

 

Soru:
Ankara Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti

Ankara Savaşı’nda (1402) doğudan iştirak eden Timur ve kuvvetleri-Bayezıt’ın Osmanlı kuvvetlerini dağıtmıştır.

Ankara Savaşı’ndan ardından Osmanlı Devleti

Ankara Savaşı’ndan ardından tekrar müstakil var olan Türk beyliklerini haritaya yönelik-mısınız?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir