ogretmenler kurulu toplantisi

Ortaokul Stratejik Plan Yıl Sonu Faaliyet Raporu

Ortaokul Stratejik Plan Yıl Sonu Faaliyet Raporu

Faaliyet no: 1

Faaliyetin Adı: OKUL KAYIT BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ –ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ÖĞRENCİLER

Kapsamı: Kayıt bölgesinde  yer alan öğrencilerin tespiti için çalışmalar yapıldı.Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik RAM dan destek alındı.

Faaliyet kapsamında yapılan çalışmalar:  okul kayıt bölgesinde bulunan öğrenciler tespit edildi.  Öğrenci sayısına göre şubeler oluşturuldu.okul kayıt bölgesinde bulunmayıp e-okul kayıt nedenlerinden herhangi birini taşıyan öğrencilerin kaydı alındı.Kayıt bölgesinde olup başka okullara gitmek isteyen öğrencilerin ( özel  veya resmi kurumlar , ikametgah değişikliği vb sebeplerden ötürü  ) nakilleri yapıldı.özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için şubeler fiziki şartlar engelli wc , rampalar gözden geçirildi.Ram dan destek alındı.

İçeriği: 5.sınıf  öğrencileri için uyum programı yapıldı.

Amacı: öğrencilerin  okul kültürüne uyumunu sağlamak

Hedef kitlesi: 5.sınıf öğrencileri  – öğrenci velileri –öğretmenler

Katılımcı sayısı535  öğrenci 89  öğretmen 6 idareci ve 7 rehber öğretmeni

Faaliyetin ilişkili olduğu Stratejik Plan hedefi: . okul kayıt bölgesinde bulunan öğrencilerin okula  kayıtlarını yapmalarını ve devamlarını sağlamak .özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere sosyal yaşam becerileri kazandırmak

toplantı tutanağı
Toplantı Tutanağı

Faaliyet No : 2

Faaliyetin Adı : Kayıt bölgesindeki okullaşma oranının artırılması

Tema 1: Eğitim ve Öğretime Erişim

Stratejik Amaç 1.: Kayıt bölgemizde yer alan tüm ortaokul  kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranlarını artıran, uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren, onlara katılım ve tamamlama imkânı sunan etkin bir eğitim öğretime erişim süreci hakim kılınacaktır.

Stratejik Hedef 1.2.: Kayıt bölgemizde yer alan ortaokul  kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranları artırılacak, uyum, devamsızlık, katılım ve tamamlama sorunları giderilecektir.

Eylem İfadesi 12.1.: Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti için çalışmalar yapıldı.

Eylem ifadesi 1.2.2 :  5.sınıf öğrencilerine okul kültürüne uyum programı yapıldı.

Eylem İfadesei 1.2.3. Öğrenci velileri ile uyum  toplantılar yapıldı.

 

Faaliyet No:3

Faaliyetin Adı : Öğrenci devamsızlığının önlenmesi

Tema 3: Eğitim ve Öğretime Erişim

Stratejik Amaç 3: Kayıt bölgemizde yer alan tüm  ortaokul  kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranlarını artıran, uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren, onlara katılım ve tamamlama imkânı sunan etkin bir eğitim öğretime erişim süreci hakim kılınacaktır.

Stratejik Hedef 1.3.: Kayıt bölgemizde yer alan lise kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranları artırılacak, uyum, devamsızlık, katılım ve tamamlama sorunları giderilecektir.

Eylem İfadesi 1.3.1.: Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi için çalışmalar yapıldı öğrenci velilerine devamsızlık mektupları gönderildi..

Eylem İfadesi 1.3.2.: Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel toplantı ve görüşmeler yapıldı.

Eylem ifadesi 1.3.3 Yabancı uyruklu öğrencilerin adres tespitleri yapıldı. Okula devam etmeleri için çaba sarfedildi.

Eylem İfadesi 1.3.4  Okul rehberlik servisi ve sınıf rehber öğretmenleri eşliğinde ev ziyaretleri yapıldı

Durum: Sonuçlandı

Sonuç:   2138 öğrenci sayısına sahip olan okulumuzda öğrencilerin okula devamı sağlanmıştır. Bunlar arasında 93 öğrenci sürekli devamsız öğrenci bulunduğu tespit edilmiştir.

planlar
Ortaokul Stratejik Plan Yıl Sonu Faaliyet Raporu

Faaliyet No:4

Faaliyetin  Adı :Performans Göstergesi

Tema 4 : Bu tema altında akademik başarı , sınav kaygıları , sınıf tekrarı , ders başarıları ve kazanımları ,öğrencilerin bilimsel ,sanatsal kültürel ve sportif faaliyetleri yer almaktadır.

Stratejik Amaç 4 : Öğrencilerimizin gelişen dünyaya uyum sağlayacak şekilde bilişsel , duyuşsal  fiziksel bakımdan donanımlı bireyler olmalarını sağlamak .

Stratejik Hedef 4.1. : Öğrenme kazanımlarını takip eden ve başta veli okul ve öğrencilerimizin yakın çevresi olmak üzere tüm paydaşları sürece dahil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin başarıları arttırılacaktır.

Eylem İfadesi 1.4.1.:Yıl  Bir önceki yılsonu başarı puanlarının değerlendirmesi yapıldı.

Eylem İfadesi 1.4.2:Rehberlik servisi etkilik göstergeleri yorumlandı ve değerlendirildi.

Eylem İfadesi 1.4.3  Sanatsal , bilimsel , kültürel  ve sportif alanlarda öğrencinin en az bir faaliyete katılımı sağlandı.

 

Faaliyet No: 5

Faaliyet Adı : Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması

Tema 5 : Bu tema altında eğitim ve öğretimde kalitenin  hedeflenen seviyelere taşınması amaçlanmıştır.

Stratejik Amaç 5 :Öğrencilerin gelişen dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak yeteneklerini ortaya çıkarıp o yolda ilerlemesini sağlamak

Stratejik Hedef 5.1: Eğitim ve öğretim materyallerini kullanarak öğrencinin sahip olduğu yetenekleri yönetmek ve o konuda başarıya taşımak

ogretmenler kurulu toplantisi 1
Ortaokul Stratejik Plan Yıl Sonu Faaliyet Raporu

 

Eylem İfadesi 1.5.1:Dyk  ile ders tekrarları , kazanımlar yapıldı.

Eylem İfadesi 1.5.2: Destek eğitimi sınıflarında bireysel eğitime ihtiyaç duyulan öğrencilere bire bir ders verildi.

Eylem İfadesi 1.5.3.: Değerler eğitimi çalışmaları yapıldı.

Eylem İfadesi 1.5.4.:Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirildi. Öğretmen veli görüşmeleri sık sık yapıldı.

Eylem İfadesi 1.5.5.:Sportif faaliyetlere öğrenciler yönlendirildi. Öğrenci kabiliyetine uygun spor dallarında il  ilçe ve ülke dereceleri elde edildi.

 

                     Remzi ………….                                                                                                           YASİN ……….

              MÜDÜR  YARDIMCISI                                                                                                    MÜDÜR V.

Kaynak:egitimhane.com

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.