ANASAYFA / Kaynak / Ortaokul 1.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Son Yazılı Yoklama

Ortaokul 1.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Son Yazılı Yoklama

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

Adı:                                                                     

Soyadı:                                                             No:                                                

                Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri  yazınız.   (10 puan)

                         bozkır    –     Marmara        –      ova        –    karasal       –    Karadeniz  

1.Çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere  ………………………………denir.

2.………………………………………………..ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır..

3.Nüfusun en fazla olduğu bölgemiz………………………………………..Bölgesi’dir.

4.Kızılırmak ve Yeşilırmak…………………………………………….. dökülen akarsularımızdır.

5.İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan ot topluluğuna……………………..denir.

 

         Aşağıda verilen tarihi ve kültürel yerleri  bulundukları şehir  ile eşleştiriniz.( 10 puan)

 

6.İshak Paşa Sarayı                                             (      ) Denizli

7.Cennet-Cehennem Mağaraları                         (      ) İstanbul

8.Peri bacaları                                                     (      ) Ağrı

9.Pamukkale                                                        (      ) Mersin

10.Rumeli Hisarı                                                 (      ) Nevşehir

 

TEST SORULARI 4’ER PUANDIR.                                                                                                        

                                       

 11-Sınıfta yaşadığı bölgenin özelliklerini anlatan Seyit, yaşadığı bölgede yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı geçtiğini, bozkır alanların geniş yer kapladığını söylemiştir.

            

Buna göre. Seyit’in yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A)Ege Bölgesi                B) Akdeniz Bölgesi             C) İç Anadolu Bölgesi          D) Karadeniz Bölgesi

 

12 –  Türkiye’deki yeryüzü şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceği söylenebilir?

 

A)Ege Denizi’nin                  B) Erciyes Dağı’nın             C) Haymana Ovası’nın           D) Kızılırmak Nehri’nin

 

13  “Doğu Anadolu Bölgesi dağlık olması nedeniyle tarımsal topraklar yeterli değildir. Buna karşılık bu bölgede yaz ayları yağışlı geçtiği için çayır ve otlaklar boldur.” Bu durum bölgede hangi ekonomik faliyetin gelişmesini sağlar?

A) ormancılık                                    B) sanayi                                   C) tarım                                               D) hayvancılık

 14 – Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun en dağlık bölgesidir?         

 

A)Doğu Anadolu                B) Güneydoğu Anadolu             C) İç Anadolu              D) Marmara

15 – Aşağıdakilerden hangileri yurdumuzda doğup yabancı ülkelerden denize dökülen akarsularımızdır?

A) Yeşilırmak- Kızılırmak       B) Göksu- Ceyhan                             C) Fırat- Dicle            D) Büyük ve Küçük Menderes

16 – İklimin aşağıdaki özelliklerden hangisine etkisi azdır?

A)Ulaşıma                                 B)  Yer altı kaynaklarına                      C) Tarıma                 D) Giyim şekline

 

 17 – Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının sebebi nedir?

                A)Dağların denize dik uzanması                                 B) Adını Ege Denizi’nden alması

 C) Binaların çok oluşu                                                   D) Sıcaklığın çok olması

 

 

  18-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A)  Balıkçılık                       Karadeniz Bölgesi                      C) Sebze                        Ege Bölgesi

B)Turunçgiller                 Doğu AnadoluBölgesi                 D) Ormancılık              Karadeniz Bölgesi

                              

 19- I. Yazları sıcak ve kurak geçer.        II. Kışları ılık ve yağışlıdır.       III. Bitki örtüsü makidir.

Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz iklimi                  B) Karadeniz iklimi                  C) Karasal iklim                   D) Çöl iklimi

 

20- Keban,Karakaya ve Atatürk Barajları  hangi Nehrimiz üzerinde kurulmuştur?

A-) Dicle                                     B-) Yeşilırmak                                  C-) Murat                          D-) Fırat

 

21-İç Anadolu Bölgesi’nin hangi bölge ile sınırı yoktur?

   A) Marmara Bölgesi                B) Akdeniz Bölgesi                   C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi             D) Ege Bölgesi

 

22-Heyelan (Toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür.

     Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kaymasına daha çok rastlanır?

A) Ege                            B) Akdeniz                           C) Güneydoğu Anadolu                      D) Karadeniz

 

23-  I. Gediz            II. Yeşilırmak           III. Kızılırmak             IV. Sakarya                     V. Göksu

Karadeniz’e dökülen akarsular aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I – II – III                     B) II – III – IV                  C) I – III – V                                         D) II – IV – V

 

24-“Yurdumuzda bazı ürünler yetiştirildikleri şehirlerle özdeşleşmiştir.”Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır?

A) Rize – çay                 B) Adana – pamuk                 C) Malatya – kayısı                               D) Samsun – ayçiçeği

25- Hangi bölgede üç iklim bir arada görülür?

 

A) Marmara Bölgesi              B) Akdeniz Bölgesi                    C) Karadeniz Bölgesi                  D) Ege Bölgesi

 

26- Akarsuların getirdiği alüvyonların deniz veya göl kıyılarında birikmesiyle oluşan ovalara ne denir?

   A) Körfez                                B) Plato                                                C)Nehir                          D)Delta

27-“Atatürk’ün ilkelerine bağlı olarak çağdaş uygarlığın üzerine çıkma yolunda yürümek, ülkemizi yükseltmek idealine ………………..denir.”Yukarıdaki ifadede noktalı yere, aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yazılmalıdır?

A) halkçılık                                 B) Atatürkçülük                          C) milliyetçilik                         D) devletçilik

28-Sümerbank’ın kurulması Atatürk’ün hangi ilkesiyle ilişiklendirilebilir?

A) halkçılık                        B) Atatürkçülük                          C) milliyetçilik                         D) devletçilik

 

29-Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi tahılın bolluğu nedeniyle “tahıl ambarı” olarak adlandırılır?

A) Doğu Anadolu Bölgesi                                          B) İç Anadolu Bölgesi

C) Ege Bölgesi                                                              D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 

30- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklerden biridir?

A) Halifeliğin kaldırılması                           B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması            D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün kurulması

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

küresellesmenin turkiyeye etkileri

Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye Üzerine Etkileri

Küreselleşmenin Türkiye Üzerine Etkileri Özet                Küreselleşme günümüz dünyasında en çok konuşulan kavramlardan biri haline …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir