06125628 okulum temiz
Okulum Temiz Belgelendirme

Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

OKULUM TEMİZ BELGELENDİRME YÖNETİM SİSTEMİNE
OKUL/KURUM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR ?

*Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu MUHAKKAK okul idarecileri tarafından ÖZÜMSENMELİDİR.
* Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Özdeğerlendirme Soru Listesi incelenerek okulunuzun koşullarına uygun şekilde doldurarak
VARSA eksiklikler MUTLAKA giderilmelidir. Soru Listesinde okulda bulunmayan alanlar değerlendirmeye alınmaz ÖRNEK; Havuz yok ise açıklama bölümüne KAPSAM DIŞI ‘’KD’’ yazılır.
* Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmalı ve aynı rapor MEBBİS kurumunuzun İSGB MODÜLÜNDE de bulunmalıdır.

06125628 okulum temiz
Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme/Basvuru.aspx adresine giriş yapılır.
1 Kurum Kodu 8 Yönetici Sayısı
2 Şifre Oluşturulur 9 Memur Sayısı
3 Kurum Adresi 10 TYP Hizmetli Sayısı
4 Telefon ve Fax 11 Öğretmen Sayısı
5 E-posta ve web adresi 12 Hizmetli Sayısı
6 Kurum Müdürü ve
Kurum Temsilcisi
13 Öğrenci Sayısı
7 Vergi dairesi ve vergi numarası BİLGİLERİ girilir.
Sisteme Yüklenmesi Gereken Evraklar
NOT: UYARI: İzin verilen dosya uzantıları; .pdf .doc, .docx, .jpeg, jpg, png ve .rtf’dir.
Dosya başına maksimum boyut 4MB olmalıdır.
ÖNEMLİ!!! BÜTÜN DOKÜMANLARA SAYI VERİLİR.

ÖRNEK : PLAN ; PL001 DEN, FORM; FR001 DEN, TALİMAT; TL001 DEN BAŞLAR.
1. Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme
Soru Listesi
2. Risk Değerlendirme Raporu
3. Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
4. Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları//Talimatları
5. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait Kayıtlar
6. Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait Kayıtlar
BU 6 ADET BELGE SİSTEME YÜKLENECEK.
BU BELGELER SİSTEME YÜKLENİR GEREKİYORSA AÇIKLAMA DA YAPILABİLİR.
Kayıt olarak Belgelendirme Sözleşmesini okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Kişisel
verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak lütfen Gizlilik ve Çerez Politikasını inceleyiniz. ÇELTİK
KONUR.
Bu Formda verilen ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder bilgi eksikliği veya yanlış bilgilendirmeden
kaynaklanabilecek her türlü olumsuz duruma ilişkin sorumluluğu kabul ederim. ÇELTİK KONUR.

Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

TETKİKÇİNİN SAHA DENETİMİNDE İSTEYECEĞİ EVRAKLAR

1-Başvuru sırasında sisteme yüklenen evraklar ve ilgili kayıtları,
2-Covid-19 tedbirlerini anlatan afişler ve talimatlar,
3-Öğrenci, Veli ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberleri ilgilerine sosyal mesafe kurallarına
riayet ederek mümkün ise online toplantılar şeklinde anlatılıp, anlatıldığına dair hazırlanan
kayıtlar.

Başvuru için tıklayınız

Kaynak Aydınlıkevler İlkokulu Müdürü

 

Okulum Temiz Belgesi
Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Okulum Temiz Belgesi Kapsamında

Okulların Hazırlığında Dikkat Edecekleri Hususlar Ve Dosyalarda Olması Gereken Evraklar

GÜVENLİK BÖLÜMÜ

 1. Antiseptik solüsyon
 2. Temassız Ateş ölçer
 3. Covid-19 nedeniyle Ziyaret yasak Bilgilendirme yazısı asılacak
 4. 14 kurl Afişia
 5. Yedek maske
 6. Veli Bilgilendirme Formu Taahhütnamesi
 7. Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütname Formu
 8. Salgın Acil Durum İletişim Planı (Okulun her Katında Görünebilir Bir Yere Asılacak)
 9. Güvenlik personeli Taahhütname
 10. Açık alan Taahhütnamesi
 11. Maskesiz Girilemez uyarı yazısı ve afişi

KURUM BAHÇE

 1. Covid-19 bekleme alanı (ateşi 38 derece ve üzeri olan ziyaretçiyi bekletme amaçlı)
 2. Banklar ve Bahçe zeminine sosyal mesafe uyarı stickerları veya yazısı
 3. Yere sabit olan üzeri açık çöp kovalarının üzerine ‘’Elle Temas Etmeden Atınız’’ yazısı yapıştırılacak
 4. Tıbbi Atık Konteyneri bahçede ise çevreden uzak bir alanda olur üzerine ‘’Tıbbi Atık Konteyneri’’ yazısı yapıştırılacak. İçeride ise bağımsız kapalı bir alanda olacak ve kapının dışına ‘’Tıbbi Atık Alanı ‘’ yazısı yazılacak ve Tıbbi Atık Talimatnamesi asılacak.

Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

KURUM GİRİŞİ

 1. Genel Talimatname
 2. Dezenfektanlı Paspas
 3. Antiseptik Solüsyon
 4. 14 kural Afişi
 5. Maske takma ve çıkarma ile ilgili görseller
 6. Yerlerde 1.5 metre mesafe uyarı stickerları veya yazısı
 7. Merdivenler için sağdan çıkış soldan iniş işaretleri

Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

ASANSÖRLER

 1. Dış kısmına Kapasite (1/3 oranına göre) sayısı
 2. Antiseptik Solüsyon (Asansörün her katı için girişlere)
 3. 14 kural Afişi
 4. Maskesiz Girilemez uyarı yazısı ve afişi
 5. Asansör iç kısmına Durulacak yer işaretlemesi
 6. Görgü kuralları görseli(Konuşmayın, Öksürme ve Hapşurma adabı ile ilgili Vs.)

Okulun her katında koridorlarında en az bir tane pedallı çöp kovası üzerine tıbbi atık (maske- eldiven) çöp kovası bulunmalı.

Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

SINIFLAR

 1. Sınıf, idari Oda Temizlik Takip Çizelgesi ve Talimatnamesi
 2. Sınıf içinde Antiseptik Solüsyon (duvara monte)
 3. Pedallı çöp kovası
 4. 14 kural Afişi
 5. Askılar işaretlenecek (mesafe amaçlı)
 6. Sıralar İşaretlenecek (Çapraz olacak şekilde)
 7. Öğretmen masasında Antiseptik Solüsyon
 8. Öğretmen Dolabı mevcutsa Temizlik Talimatı
 9. Okulun sınıf içi için belirlediği Sınıf Kuralları
Okulum Temiz Belgesinde Dikkat Edilmesi gerekenler
Okulum Temiz Belgesinde Dikkat Edilmesi gerekenler

ÖRETMENLER ODASI

 1. Covid-19 nedeniyle Ziyaret yasak yazısı
 2. Kapasite sayısını belirten yazı
 3. Sandalye, Koltuk vb. için ‘’Boş Bırakınız ‘’ işaretlemesi
 4. Öğretmenler Odası Kullanım Talimatnamesi
 5. Öğretmenler Odası Temizlik çizelgesi
 6. Ortak kullanılan (Bilgisayar, mause, masa, fotokopi makinası vb.) temizlik talimatı
 7. Pedallı çöp kovası

İDARİ ODALAR

 1. İdari Odalar Temizlik çizelgesi
 2. İdari Odalar kullanım Talimatı
 3. Kapasite sayısı
 4. 5 metre mesafeye uygun olarak oda düzeni
 5. Pedallı çöp kovası

TUVALETLER

 1. Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
 2. 14 kuralı afişi
 3. Kurutmalık varsa kullanılmayacak şekilde ayarlama yapılacak
 4. El yıkama ile ilgili lavabo üzerlerine görseller
 5. Pedallı çöp kovası
 6. Tuvalet Temizlik çizelgesi
 7. Kapasite sayısı
 8. Tuvalet Lavabo kullanım talimatnamesi

KONFERANS/ TOPLANTI SALONU

 1. Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
 2. Temizlik çizelgesi
 3. Konferans/ Toplantı Salonu kullanım Talimatnamesi
 4. Oturma alanlarını sosyal mesafe kuralına göre ayarlanması (Bir Boş bırakılarak)
 5. Ortak kullanılacak Kitap dergi kalem bulundurulmayacak

İZOLASYON ODASI

 1. Maske, eldiven giyme çıkarma ile ilgili görseller
 2. Yedek KKD ler
 3. Antiseptik Solüsyon
 4. Pedallı çöp kovası
 5. İzolasyon Odası Kullanım Talimatnamesi
 6. İzolasyon Odası Temizlik çizelgesi

Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

MESCİD

 1. Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
 2. 14 kuralı afişi
 3. Kapasite sayısı
 4. Pedallı çöp kovası
 5. İçerisine Kapasite kullanımına göre(Kıble yönünde baş ve ayak bölümünün işaretlenmesi)
 6. Ortak alanda teşbih, seccade, kıyafet, kitap vb. malzemenin bulundurulmaması
 7. Mescit Kullanım Talimatnamesi
 8. Mescit Temizlik Çizelgesi

SPOR SALONU

 1. Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
 2. 14 kuralı afişi
 3. Kapasite sayısı
 4. Pedallı çöp kovası
 5. Spor Salonu Kullanım Talimatnamesi
 6. Spor Salonu Temizlik Çizelgesi

ATÖLYELER

 1. Bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler
 2. 14 kuralı afişi
 3. Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
 4. Kapasite sayısı
 5. Sınıflar bazında kullanım planı
 6. Pedallı çöp kovası
 7. Atölye Kullanım Talimatnamesi
 8. Atölye Temizlik Çizelgesi
 9. Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

KAPATILAN ALANLARLA İLGİLİ

‘’Covid-19 nedeniyle kullanıma kapalıdır ‘’ yazısı yazılıp Okul müdürü tarafından imzalanıp mühürlenip kapı üzerine asılacak ve kapı üzeri şeritle bantlanacak.

DİKKAT

Bütün kapalı alanları içeren Taahhüt yazısı yazılıp Okul müdürü tarafından imzalanıp mühürlenip OKULUM TEMİZ Dosyasına konulacak.

Tüm Alanlara Asılan TAAHHÜTLER, TALİMATLAR, ÇİZELGELER Okul müdürü tarafından imzalı mühürlü olacak

OKULUM TEMİZ Dosyasında tüm FORMLAR TAAHHÜTLER, TALİMATLAR kurum kendine özgü doldurulmuş imzalı mühürlü olacak şekilde bulundurulacak.

NOT: Tüm birimlere ( GÜVENLİK –ÖSINIFLAR-KORİDORLAR –SPOR SALONU vb.)  Covid-19 ile ilgili bilgilendirme afişleri, posterler, görseller asılmalıdır.

Dosyalarda Olması Gereken Evraklar

 1. Hijyen şartlarını içeren risk değerlendirmesi
 2. Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
 3. Hijyen ve sanitasyon planı
 4. Kuruluş Öz Değerlendirme Soru Listesi
 5. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Eylem Planı (SEKÖ)
 6. Bulaş Bazlı Önlem Planı (BBÖ)
 7. Acil Durum Sorumlusu Görevlendirme Yazısı
 8. Salgın Acil Durum İletişim Planı (Okulun her Katında Görünebilir Bir Yere Asılacak)
 9. Covid-19 Bilgilendirme Eğitimi ve Temizlik Personeli Eğitim Planı
 10. Asansör ve Kalorifer Kazanı Periyodik Bakım Evrakları
 11. Su Deposu Temizlik Evrakları ve Biyosidal Ürün Uygulama İşlem Formu
 12. Vaka Bildirim Tutanağı /Vaka Tespit tutanağı
 13. Öğretmenler Odası Kullanım Talimatı
 14. Öğretmenler Odası Girişine “ZİYARETÇİ YASAĞI” Yazısı Yazılması
 15. Güvenlik Talimatı
 16. Genel Talimatname
 17. Kişisel KKD Kullanım Talimatı
 18. El Hijyeni ve El yıkama Talimatı
 19. Salgın Hastalık Dönemlerinde Okul Bahçesi ve Açık Oyun alanları Talimatı
 20. Tek Kullanımlık Maske, Eldiven gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Toplam Talimatı
 21. Mescit ve Abdesthane Kullanım Talimatı
 22. Çok Amaçlı Salon Temizlik ve Kullanım Talimatı
 23. Yemekhane ve/veya Kantin Kullanım Talimatı
 24. Derslik ve İdari Odaların Kullanım Talimatı
 25. Tuvalet ve Lavabo Kullanım Talimatı
 26. Salgın Dönemlerinde Asansör Kullanımı ve Temizlik Talimatları
 27. Veli Bilgilendirme Formu Taahhütnamesi
 28. Temizlik Personeli Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapma Talimatı
 29. Ortak Kullanılacak Malzemelerin Dezenfeksiyon Planı
 30. Tuvalet Temizlik Planı Kontrol Formu (Çizelge)
 31. Sınıf, Oda Temizlik Takip Çizelgesi
 32. Antiseptik Kontrol Formu
 33. Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütname Formu
 34. Güvenlik Görevlisi Taahhütname Formu
 35. Danışma ve Güvenlik Kontrol Formu
 36. Toplantı Katılımcı Taahhütname Formu
 37. Eğitim Planlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Eğitim Formu
 38. Öğrenci/Çalışan Servis Hizmetleri Hijyen ve Sanitasyon Güvence Talimatnamesi
 39. Salgın Takip Formu
 40. Şofben Gibi Cihazlar Var İse Sadece Kullanacak Kişilerin İsmi Cihazın Üzerine Yapıştırılacaktır.
 41. Kapalı Alan (Kullanılmayan Alan) Var İse Kapalı Kalma Taahhütnamesi
 42. Kontrol Hiyerarşi Kontrol Formu
 43. Okul Müdürleri Bütün Formları İmzalayıp, mühürleyerek asılması gereken yerlere asılmasını sağlayacak.

Okulum Temiz Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaynak Azra Geze…

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

sinav ogrenci

Ek-9 Öğrenci Sözleşmesi

Ek-9 öğrenci sözleşmesi ek -9 Öğrenci Sözleşmesini İndirmek İçin Buraya Tıklayınız Ek-9 öğrenci sözleşmesi, Türkiye’de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir