Öğretmenlerin Çevre İncelemesinin Önemi

600413
Yakın çevrenin tanınması, öğrenme sürecini ve dolayısıyla öğrenci başarısını önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir.
Bu nedenle okulun bulunduğu genel ve özel çevrenin her yönü ile tanınması eğitimciler açısından büyük önem
arz etmektedir. Örneğin, çevrede söylenen atasözleri, çevreye özgü yemek çeşitleri, söylenceler, maniler, tekerleme
ve türküler, düğünler, dernekler vb. yani çevrede yaşayanların dünyayı anlama ve anlatma biçimleri çevrenin
kültürel özelliklerinin bilinmesi öğrencileri tanıma ve daha iyi öğrenmelerinin sağlanması açısından önemlidir.
Dünyayı anlama ve anlatma biçimleri insanda öğrenme kolaylığı, öğrenme isteği ve gücü yaratan önemli ögelerden
biridir. Yakın çevresini inceleyen bir öğrenci, çevresini daha iyi anlar ve sever. Bu nedenle okullarımızda çevre
incelemesi gereği gibi yapılırsa, veliyi ve öğrenciyi öğrenme etkinliğine koşan, onun ilgisini uyandıran, araştırma becerisi
kazandıran, ortak çalışma yapabilen, bilimsel bir tutum kazandırmada çevre incelemesi önemli bir öğrenme
stratejisi olarak kullanılabilir.
Çevre incelemesi çalışmasına düzeylerine göre, değişik sınıflarda öğrenciler, veliler de katılarak canlı, heyecan
verici ve tatmin sağlayıcı ortak bir çalışma kültürü olarak gerçekleştirilebilir.
Okullarımızda öğretmenlerimizin çoğu fotokopisi çekile çekile okunmaz duruma gelmiş olan bir sayfalık yazıyı
dosyalarında saklayarak kendilerini çevreyi tanıma, çevre imkânlarından eğitim öğretimde faydalanma görevini
yapmış olarak kabul etmektedir. Oysa çevre incelemesi bilimsel araştırma disiplinine uygun olarak hazırlanmalı, tüm
öğretmenlerce değişiklikler ve gelişmeler her yıl kademeli olarak işlenip ve derslerinde kaynak olarak kullanılmalıdır.
Çevre incelemesi yapan öğretmen; yapacağı incelemeyi okuttuğu ders veya sınıfın konuları düzeyinde yapmalıdır.
Aksi durumda yapılan incelemeden başka bir sınıf veya derslerde yararlanılamaz. Çünkü her sınıf ve ders için
yararlanılması gereken hususların, şekli ve düzeyi farklı, farklıdır. Bu nedenle branş öğretmenleri çevre incelemesi
yaparken kendi branşı ile ilgili konuları daha detaylı şekilde ele alıp araştırmalıdır. Sınıf okutan öğretmenler de; her
yıl okutacakları sınıfların konularını içerecek şekilde çevre incelemelerini geliştirip sınıf düzeylerine uygun hale getirmelidirler.
Çünkü her sınıf ve dersi okuturken çevreden yararlanılması gereken hususlar ve yararlanma şekli ve düzeyi
birbirinden farklıdır.
Çevre incelemesi öğretmenler tarafından derslerde kaynak olarak kullanıldığında konular mahallileştirilerek öğrencilere
yakın çevrelerini bilimsel gözle tanıma imkânı sağlar. Bu durum öğretmene de ders konusunu işlerken
çevreden seçilmiş, gözle görülebilen örneklerle öğrenmenin oluşmasına ve kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin
daha iyi kavranmasına olanak sağlar. Ayrıca öğretmene bulunduğu çevreyi, öğrencilerin yaşadıkları ailevi, sosyal ve
kültürel ortamı tanıma olanağı sağlar. Öğretmen, görev yaptığı yeri her yönü ile tanıyarak çevresiyle diyalog kurma,
uyumlu olma ve davranışlarını buna göre ayarlayarak çevreye iyi örnek olma imkânı da bulmuş olur. Bu sayede
öğrencilerini yakından tanır ve onlara daha bilinçli bir rehberlik hizmeti sunabilir

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

bursluluk sinavi

2023 Bursluluk Sınavı Başvurlarını Nasıl Yapabilirim

2023 BURSLULUK SINAVI 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir