Öğretmenler İşlevi

Öğretmen

Günümüzde öğretmen yalnız ders veren, bilgi dağıtan, değerlendiren birer pasif birey olmaktan çıkmıştır. Modern eğitim anlayışının öğretmeni, çocuğun toplum içinde özgürce yetişebilmesi için, duyan, düşünen, uygula yan ve araştıran bir insan olması yolunda çeşitli deneyimleri kazanmasıyla yakından ilgilenir. Öğretmen, çocuğu geleceğe hazırlayan, öğretilen bilginin faydaya dönüşmesinde önemli bir rehberliği üstlenen kişi olmalıdır. Farklı bireylere ve ortamlara uyum sağlaması yolunda öğretmenin sarf ettiği çaba önemli bir görevdir.

Eğitim dünyamızın temel kaynağı olan öğretmen, iyi bir modeldir. Öğretmenler öğretmeyenim durumuna düşmemelidir. Öğrencilerin hayatı sevmesi, belirli alışkanlıkları elde etmesi, kişilik ve karakterlerinin gelişimi öğretmeninin ve onun sürdürdüğü çabasına bağlıdır. Öğretmen adaletiyle, sırdaşlığıyla, sevecenliğiyle, çalışkan, üretken, sevimli tavırlarıyla öğrenci dün yasının önemli bir kahramanıdır.

Öğrencide düşünce yumağını oluşturan, onun hayaller kurup gerçekleştirmesinde katkıda bulunan, ufku geniş ve zengin, değişimi arzulayan tüm başarılı öğrencilerin gizli kahramanları öğretmenlerdir. İzzet ve ikbal kazanmak isteyenler çocuklarının öğretmenini yakından tanımak zorundadırlar; çünkü her öğretmen, okuldaki kültürün öncüsüdür. Beğenilmiş değerler, normlar, sevgi ve başarı azıkları onlarındır.

Günümüzde de ileriyi gören, çevreyi tanıyan iç düzenlemeyi tahlil eden yetenekli öğretmenlere ihtiyaç vardır, iyi bir öğretmen sesini değil, sözünü yükselten olmalıdır; çünkü zambakları büyümesine vesile olan yağmurlardır, gök gürültüsü değil. Öğrenme ihtiyacını gideren yeni kuşaklara bu konuda özgün bir fedakârlıkla çalışan öğretmen, okulunda ve sınıfında gelişmenin öncüsüdür.

Öğretmen, namludan çıkan kurşun veya gönül bahçelerini serinleten yağmur olduğu gibi şefkatli bahçıvan özelliğiyle özenle rengarenk güller yetiştiren ender kişiliğe sahip bir varlıktır. O ümitsiz, sebatsız, intihara, inançsızlığa koşan bir neslin bir hayale bin gün veren Don Kişot taklitçilerinin yetiştiricisi olmayacaktır. Güllerin yetiştirilmesini bildiği gibi nasıl korunup koklanacağını da bilen kişidir. Öğretmen, öğrencilerine söylediği saadet türkülerinin, zafer şarkılarının mesut ve başarılı bestecisi, mutluluk gözyaşlarıyla da dinleyicisidir.

Öğretmen ile ilgili ne kadar konuşulsa, ne kadar edeb cümleler sarf edilse azdır. Öğretmen, yitikleri düşünen, çabaların israfını önleyip geleceğe hazırlık yapan bir gönül işçisidir. Kirlenmiş dünyanın, kıyılmış doğamızın, bozulmuş havamızın umut, sevinç, mutluluk kurtarıcısı olmaya aday kişidir. Sevgiyi körükleyen, ümitlerimizi alevlendiren örnek bir kişiliktir. O çok konu şan değil, çok konuşturandır. O çok soru soran değil, çok soru sordurandır. O karamsarlığın, ümitsizliğin baş düşmanıdır.

Ülkeler, yönetimler, öğretmen yetiştiren kurumlarda bu mesleği seçen insanlara gereken eğitimi vermekle okullar kaliteli öğretmenlerle çalıştıkça ve veliler de kaliteli öğretmen tercihinde duyarlı davrandıkça güzel günler ve güzel gelecek pek uzak sayılmaz. Öğretmenlerin özelliklerini iyi bilmek için de öğretmenlerle ilgili özellikleri yakından bilmek gerekir.

Kalem, insanoğluna Allah tarafından verilen etkili bir silahtır. Bu silahla haksızlığa, yanlışlığa karşı konulur. Karşılaşılabilecek kötülükler def edilir. Kalem çok güçlü ve tesiri büyük bir silahtır. O silahı yerinde ve zamanında kullanmak önemli bir yetenektir. Bu nedenle sorumluluğu büyüktür. Bu silahla öğretmenler karşılaşabilecekleri tüm yanlışlıkları ve olumsuzlukları gi derebilirler. Bu özelliklerde kullanılmayan bir kalem kötülüğü açıklamak ve yaymak için bölücülüğün önemli bir parçası olur. Kuran-ı Kerim’de kalem dört yerde geçmektedir. (Al-i imran 44, Lokman 27, Alâk 4, El-Kalem 1)

Kalem sahibi öğretmenlerin unutmamaları ve önemsemeleri gereken hususlar vardır

–              Elindeki kalemle doğruyu, iyiliği ve güzelliği tavsiye etmelidir.

–              Güzel ahlâkı övmelidir.

–              Mazlumu koruyup, haksıza karşı durabilmelidir.

–              Sevgi ve saygıyı yaygınlaştırıp, ahlâksızlığı reddetmelidir.

–              Allah’ın verdiği nimete şükredip, yüz çevirenlere tanıtmalıdır.

–              Hiçbir zaman hiçbir şekilde inançsızlarla beraber olmamalıdır.

–              Önderlerini, örnek şahsiyetlerini tanıtmalı, ahlâklarıyla ahlaklanmalıdır.

–              Düşman kalemleri çok iyi tanımalıdır.

–              Irkçılık yapmadan, milli duyguları tahrik etmeden, uyumuş fitneyi uyandırmadan mevcut parçaları birleştirmeye özen ve gayret göstermelidir.

–              Temiz bir niyetle hakka hizmeti ilke edinmelidir.

–              Doğruları, aleyhine olsa bile gündeme getirmekten korkmamalıdır.

–              Öğretici, açıklayıcı ve onarıcı bir özellik taşımalıdır.

–              Aykırı düşünceler karşısında sabırlı olmalıdır.

Edepli tavrını ihmal etmemeli, edepsizlerin durumuna düşmemelidir.

Kalemiyle yersiz övgülerde bulunmamalıdır.

Kalemini belli dönemler ve kişiler için kiralamamalıdır.

Birlik ve beraberliği ön planda tutarak kalemini kullanmalıdır. Kalem sahibi olmakla toplumun aydın öncüleri olduklarını ve sorumluluklarını unutmamalıdırlar.

Hakkımızda Kızıl Elma

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir