NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISININ BAŞLICA GÖREVLERİ:

1- Okulda nöbet birinci dersten 15 dakika önce başlar, aralıksız olarak devam eder. Son dersten 10 dakika sonra biter.
2- Olağanüstü hallerde okul müdüründen izin almak suretiyle nöbetçi müdür yardımcıları nöbet günlerinde değişim yapabilirler.
3- Nöbetçi müdür yardımcısı, okul müdüründen habersiz asla nöbetine geç gelmez, nöbeti erken terk etmez.
4- Nöbetçi müdür yardımcısı günlük zaman çizelgesini uygular.
5- Nöbetçi müdür yardımcısı nöbeti süresince okulun eğitim, öğretim, disiplin gibi çeşitli işleri takip eder bu hususlarda gerekli tedbirleri alır.

müdür

6- Nöbeti esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almak, durumu ilgililere bildirmek.
7- Öğrenci güvenliği ile ilgili uyarılarda bulunur, güvensiz ortam ve durumları gözlemler, iyileştirmeye çalışır, mümkün değilse bu ortam ve durumları ve kendisine bildirilenleri (nöbetçi öğretmen, öğretmen, çalışan,veli, öğrenci vb.) öncelikle okul müdürüne bildirir.
8- Nöbetçi müdür yardımcısı nöbet heyetine başkanlık eder. Öğretmenlere nöbet görevlerini odasında başlatır. Gerekli görevleri verir.
9- Nöbet heyetiyle ısıtma, elektrik ve sıhhî sistemlerin çalışıp çalışmadığını, temizliğin yapılıp yapılmadığını, her türlü yangın tehlikesini önleyici tedbirin alınıp alınmadığını kontrol eder.
10- Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymak, personel ve öğrencilerin de uymasını sağlamak.
11- Öğrencileri sınıflara almak ve burada nöbetçi öğretmenlerle birlikte sükûneti sağlamak.
12- Nöbetçi müdür yardımcısı nöbetçi öğretmenlerin nöbet görevlerini kontrol eder.
13- Öğretmenlerin zamanında derse girmelerini sağlamak için nezaket kuralları içerisinde gerekli uyarıları yapar.
14- İzinli ve raporlu öğretmenler, nöbet defterine yazılacaktır. Bu durum sınıf defterine yazılıp, imzalanacak. Kırmızı kalemle örneğin görevli izinli diye yazılır.
15- Boş geçen derslerin sessiz ve öğrencilere yararlı olması için tedbirler alır. Dersi olmayan nöbetçi öğretmen varsa ilgili sınıfa görevlendirir. Dersi yoksa veya yapılması gereken acil bir idari iş ve işlem yoksa öğretmeni gelmeyen sınıfta bulunmakla yükümlüdür. Sınıfta bulunmak mümkün olmuyorsa boş derslerde öğrencileri ödevlendirir veya gözetimi altına alır
16- Gerek veli ve gerekse başka kişilerle ilgili bir sorun hasıl olursa nöbetçi müdür yardımcısı öncelikle usulüne göre sorunu çözmeye çalışır, eğer sorun ciddi ise mutlak surette derhal okul müdürüne iletir, sorunun karşı tarafları ile kuruma zarar verecek gereksiz tartışma ve/veya nazik olmayan bir davranışların içine girmez.
17- Nöbetçi müdür yardımcısı okuluna gelen resmi görevlileri, resmi protokol kurallarına uygun bir şekilde karşılar.
18- Okula gelen ziyaretçilerle ilgilenir, ilişiği olmayan kişileri okul dışına çıkarır.
19- Nöbetçi öğretmenlerle birlikte düzenli olarak nöbet defterini yazmak, imzalamak, nöbet defterinde veya nöbet raporunda nöbetçi öğretmenlerce görülen noksanlıklara derhal müdahale etmek, nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri nöbet defterine yazarak imza altına almak. Çözemediği konuları okul müdürüne bildirir.
20- Nöbetçi müdür yardımcısı nöbeti sırasında gelen telefonlara bakılmasını sağlar, kurumnetten gelen yazıları kontrol eder, okul müdürünün bilgisi dahilinde cevaplanması gereken yazıları cevaplar, kendisine havale edilen iş ve işlemleri usulune göre yapar.
21- Nöbetçi müdür yardımcısı okul hizmetlisini kontrol eder, okulun iş ve işlemlerinin aksamaması için gerekli uyarıları yapar.
22- Kurs ve egzersiz ders saatlerinde(8. ve 9.dersler) öğrencilerin derslere zamanında girip çıkmalarını sağlar. Okulu izinsiz terk etmelerine engel olur ve gerekli tedbirleri alır.

21/12/2015

………………………..
Okul Müdürü

Kaynak:egitimhane-alihoca

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir