meb yonetmelikler1

Müdür Yetkili Öğretmenin Yapması gerekenleri görevleri nelerdir?

Müdür Yetkili Öğretmenin Yapması gerekenleri görevleri nelerdir?

Müdür Yetkili Öğretmenin Görev Alanları
Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinden biri, sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilmektedir. Müdür yetkili öğretmen, öğretmenlik görevinin yanında müstakil bir okul müdürüne ait görev, yetki ve sorumlulukları üstlenir.

Müdür Yetkili Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları

İlköğretim okulları demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilmektedir. Okul müdürü, ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.
Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.
Bu bağlamda müdür yetkili öğretmenler de yukarıda sayılan görev ve sorumlukları yerine getirmek zorundadırlar.
Müdür yetkili öğretmenlerin köylerde çalışıyor olması köye özgü yönetim tarzını da beraberinde getirmektedir.
Müdür yetkili öğretmenler, okulun köyün bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle her türlü eğitim-öğretim, öğrenci,
güvenlik, personel, taşınır mal, yazışma, eğitici etkinlikler, beslenme, bakım, koruma, temizlik ve düzen gibi yönetsel
etkinliklerini düzenlemelidir.
Yukarıda belirtilen görevlerin öğretmenlik ile birlikte gerçekleştirilmesi zor gibi gözükse de müdür yetkili öğretmenliğin,
özellikle mesleklerinin ilerleyen yıllarında yöneticilik görevlerinde bulunmayı kariyer hedefi olarak gören öğretmenler
için avantajları bulunmaktadır:
Müdür yetkili öğretmenlik Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde C tipi okul müdürlüğü olarak
sayılmaktadır. Bu bağlamda bir öğretmenin B tipi okul müdürlüğüne atanmak için 2 yıl, A tipi okula müdür
olarak atanmak için 3 yıl müdür yetkili öğretmenlik yapması ön şartlardan biridir. Böylelikle müdür yetkili
öğretmenler herhangi bir okulda müdür yardımcılığı yapmadan müdür baş yardımcılığına sınavsız, okul
müdürlüğüne de sınavda başarılı olmak kaydıyla başvuru yapabilmektedirler.
• Müdür Yetkili Öğretmenler yukarıda sayılan sorumluklarından dolayı yarıyıl ve yaz tatillerinde okulda bulunması
hâlinde haftada 12 saat, ders yılı içerisinde ise haftada 15 saatin yanında 3 saat ders niteliğinde
yönetim görevi olarak toplam 18 saat ek ders ücreti almaktadırlar.
Müdür Yetkili Öğretmene Öneriler
Müdür yetkili öğretmenin yıllık çalışma programı olmalıdır.
• Müdür yetkili öğretmen bu görevi kendine verilmiş ek bir görev olarak değil kendisini geliştirmesine yönelik
bir fırsat olarak görmelidMüdür yetkili öğretmenler görev yerlerinde özellikle bayrağımızın korunması/saklanması, Atatürk büstü/köşesi
ve genel temizlik, düzen, bakım, koruma hizmetlerini dikkatle yerine getirmelidirler.
• Müdür yetkili öğretmenler özellikle okulu terk etmeden önce okulun tüm bölümlerini kontrol etmelidir.
• En yakın emniyet birimine yazılmak üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okul güvenliğinin sağlanması ile
ilgili altı ayda bir yazı yazılmalıdır.
• Okulda yapılacak her türlü tadilat ve proje değişikliğinin valilik onayı ile yapılabileceği unutulmamalı ve
yapılması planlanan değişiklikler için gerekli izinler zamanında alınmalıdır.


• Öğrencilerin sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almalıdır.
• Müdür yetkili öğretmenler okulda yapılan eski uygulamaları incelemelidir. Ancak, bir uygulamanın önceden
yapılmış olması onun doğru olduğunu göstermeyebilir. Okulda yapılacak her türlü iş ve işlem için öncelikle
ilgili mevzuata başvurulmalıdır. Özellikle MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin her müdür yetkili
öğretmenin elinin altında olması gerekmektedir. Güncel bilgiler için MEB mevzuat bankası sürekli takip
edilmelidir.
Müdür yetkili öğretmenler bu göreve ilişkin Kaymakamlık/Valilik “Olur”larının bir örneğini personel özlük dosyasına
muhakkak koymalıdırlar. Ayrıca bu görevlendirmenin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bölümü
tarafından İLSİS kayıtlarına işlenip işlenmediğini kontrol etmelidirler (Kitabın MEBBİS bölümüne bakınız). Bu
durum yukarıda belirtilen okul müdürlüğüne başvuru esnasında geçmişe dönük bilgilerin kaybolmasını engelleyecektir.
• Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 Temmuza kadar yapılacak
mesleki çalışmalarını, okul yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri
yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Mesleki çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan
öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül
ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce
saklanmalıdır. Müdür yetkili öğretmenler okulda görev yapan öğretmenler için bu konuda gerekli
kayıtları tutmalıdır.
Müdür yetkili öğretmen okulların açık olduğu dönemde izin kullanırsa başka bir öğretmene vekâlet bırakması
gerekmektedir. Bu durum il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne resmî yazı ile bildirilmelidir.
• Müdür yetkili öğretmen çalıştığı okulda erişim ve devam sorunu var ise, diğer paydaşlarla 222 sayılı İlköğretim
ve Eğitim Kanunu’nun 52 ve 53. maddeleri gereğini yerine getirmelidir.
• Müdür yetkili öğretmen bölge eğitim müfettişleri, il/ilçe eğitim yöneticileri ile işbirliği ve iletişim içerisinde
olmalıdır. Bir önceki eğitim öğretim yılına ait teftiş tebliğini okumalı ve tebliğde belirtilen öneriler doğrultusunda
gerekli önlemleri almalıdır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Öğrenci Hakkında Öğretmen Görüşleri

BU DÖNEM OLDUKÇA İYİYDİN. KARALILIĞIN VE KENDİNE GÜVENİN ÇOK GÜZEL.SENİ TEBRİK EDERİM. YİNE GÜZEL BİR …

5 Yorumlarınız

  1. Daha önce 2.5 yıl müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptım ama bu yıl atandım müdür yardımcılığı sınavına girebilir miyim? Yoksa yine de 2 yıl öğretmenlik yapmam gerekiyor mu?

  2. Mudur yet.ogretmen olarak çalışan biri olarak zor şartlarda bulunuyorum.tek ogretmen ve butun işler uzerinizde olarak. ..

  3. ayynur duraan

    ikiki öğretim olan okullarda müdür yetkili öğretmen okulda tam gün durmak zorunda mı bilen var mı

  4. 1-5 birleştirilmiş sınıfları okutuyorum ve müdür yetkiliyim ne yapacağım bilmiyorum yazışmalar hakkında hiç bilgim yok lütfen yardım edin

  5. köyümde müdür yetkilisiyim.. acaba mevzuatta müdür yetkili 1 ve 5. ınıfı alamaz die bişi var mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir