mebbis 1

Müdür Yardımcısı Görevlendirme Belgesi

T.C.
………………………. KAYMAKAMLIĞI
………………………………………………..

Sayı : …………………………….
Konu : Müdür Yardımcısı Görev Dağılımı.

Sayın …………………..
(Müdür Yardımcısı ).

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında, aşağıda başlıklar halinde verilen görevler tarafınızdan yürütülecektir.
Gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

………………………………
Okul Müdürü

GÖREVLERİNİZ:
1. Resmi yazılarla ilgili takibi yaparak cevaplandırılması gerekenleri cevaplamak.
2. Okul personelinin maaş, ek ders, tahakkuk, terfi vb. işlerini yapmak, bunlarla ilgili evrakları hazırlamak, dosyalamak.
3. Personel devam-devamsızlık defterlerini işlemek, puantajanı çıkarmak.
4. E-Okul ile ilgili 3. ve 4. sınıf öğrenci ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek. Bunlarla ilgili belge ve evrakları tutmak muhafaza etmek.
5. 3. ve 4. sınıf öğretmenlerle ilgili gerekli Zümre, veli toplantılarını düzenleyerek gerekli çalışmaları yapmak.
6. Okul servisleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bunlarla ilgili belge ve evrakları düzenleyerek dosyalamak.
7. TİF işlemlerinin kontrolü, kayıtları, sınıf ve oda demirbaşlarının listelerinin hazırlanması, teslim alma teslim etme işlemleri ve TİF ile ilgi her türlü işlemleri yürütmek.
8. Okulla ilgili her türlü istatistikî bilgi çalışmalarını koordine etme ve bunlarla ilgili çalışmaları yürütmek.
9. Beslenme Dostu Okulla ilgili her türlü çalışmaları yürütmek ve bununla ilgili belge ve evrakları düzenleyerek dosyalamak.
10. Beyaz Bayrakla ilgili her türlü çalışmaları yürütmek ve bununla ilgili belge ve evrakları düzenleyerek dosyalamak.
11. Okul Öğrenci Meclisi ile ilgili her türlü çalışmaların yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili iş ve işleri takip ederek ilgili belge ve evrakların düzenli tutulmasını sağlamak.
12. Rehberlik servisiyle birlikte BEP programını hazırlayarak uygulanmasının sağlanması, gerekli evrak ve dosyaların tutulmasının kontrollerinin yapmak.
13. Müdür yardımcıları ve öğretmen nöbet hizmetleri talimatına uygun olarak nöbet listelerini hazırlamak koordineyi sağlayarak takip etmek.
14. Nöbetçi müdür yardımcısı olduğu zamanlarda törenlerin koordine edilmesi, bahçe temizliğinin kontrolünün yapılması, giriş-çıkışlarının kontrol edilmesi, boş geçen derslerin doldurularak gözetim ve denetimlerinin yapılması.
15. Arşivin, Arşiv Yönetmeliği ve usulüne uygun şekilde düzenlenmesi ve düzenli tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
16. Burada belirtilmeyen, ancak okuldaki işleyişin düzenli yürütülmesi için okul müdürü tarafından verilecek diğer görevleri de yapmak ve sonuçlandırmak.
17. Okul müdürünün olmadığı zamanlarda, okul müdürüne vekâlet etmek, müdür adına belge imzalamak.

Bir örneğini aldım.

………………………..

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Türkiye Ücretsiz Online İlkokul Deneme Sınavları

Türkiye Ücretsiz 5 Online İlkokul Deneme Sınavları

Online Deneme Sınavı Türkiye Ücretsiz 5 Online İlkokul Deneme Sınavları. Okulların kapalı olduğu bu dönemler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir