Mimar SİNAN

mimar-sinanMimar SİNAN

(1490-1588). Klasik Osmanlı mimarlığının sonraki dönemlere de ışık tutan, aynı zamanda dünyanın en büyük mimarlarından sayılan ustası. Kayseri’nin 9Ski bir Ermeni köyü olan ve halkı sonradan İslamlığı kabul eden Ağırnas köyünde doğdu. Babası ve dedesi dülgerdi. Yirmi iki yaşındayken devşirterek Yeniçeri Ocağı’na alındı. Bir süre Enderun’da neccarlık (dülgerlik) öğrenimi gördü. Acemi oğlanlık döneminde I. Selim’in (Yavuz) İran ve Mısır seferlerine katıldı. Kapıya çıkıp Yeniçeriliğe geçince, I. Süleyman’ın (Kanuni) ordularıyla birlikte Belgrad (1521), Rodos (1522) savaşlarına girdi. Becerikli ustaların yanında cami, han, hamam, çeşme vb. yapımında mesleğinin her kademesinde çalıştı. Mo haç Savaşı’nın (1526) ardından Zemberekçibaşılığa getirildi. 1529 Viyana ve 1532 Alman seferlerine de katıldıktan sonra I. Süleyman’ın Bağdat seferi sırasında yeteneğini göstererek Hasekiliğe, 1537’deki Korfu seferinden sonra da Subaşılığa yükseltildi. 1539’da Hassa Sermimarlığına (mimarbaşılığa) atandı ve kendisine arpalık olarak Vize sancağı verildi. Mimarbaşı olduktan sonra ilk olarak İstanbul’daki Ayas Paşa Türbesi’ni yaptı. Arada kimi seferlere katılmakla birlikte, imparatorluğun en ileri sınırlarına ulaştığı, en büyük gücü elde ettiği bir çağda, en büyük yapıtlarını gerçekleştirme olanağı buldu. İmparatorluğun bütün mimarlık işleriyle yetenekli mimarlar ve kalfalar ona bağlı olduğu gibi, süsleme sanatlarında başarı kazanmış nakkaş, hattat, oymacı vb.den de yararlanıyordu. İlk önemli yapıtları Şehzade Camii (154348) ile aynı yıl açılan Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camii oldu. 1549’da I.Süleyman’ın buyruğuyla yapımına başladığı en büyük ve en önemli yapıtı Süleymaniye Camii’ni yedi yılda tamamladı. 156874’te II. Selim adına yaptığı Edirne’deki Selimiye Camii de en görkemli yapıtlarındandır. Sair Çelebi tarafından yazıya geçirilmiş olan, öz yaşam öyküsü niteliğindeki Tezkiretü’l Bünyan’da Şehzade Camii’ni çıraklık, Süleymaniye’yi kalfalık, Selimiye’yi ustalık dönemi yapıtı olarak nitelemektedir. Burada yapıtlarının dökümü de vardır 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 su kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 7 darülkurra, 17 imaret, 3 darüşşifa, 8 mahzen, 35 saray, 41 hamam, 17 türbe ile birçok çeşme ve sebil. Yapıtlarının kentlere göre dağılımında İstanbul ilk sırayı alır. Ayrıca, imparatorluğun bir bölümü bugün Türkiye sınırları içinde bulunmayan pek çok yerinde yapıtlar kurmuştur. Mimar Sinan, yaşadığı dönemin görkemini yansıtan mimarlık anlayışı, sağlam vapı tekniğiyle, yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nun değil, dünyanın yetiştirdiği en büyük mimarlardan biri sayılmaktadır.

Hakkımızda Kızıl Elma

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ziya selcuk team 2

MEB Bakanı Ziya Selçuk Kimdir

Bir dönem Talim Terbiye Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Çoklu zeka kuramı üzerine kitaplar yazmıştır. Maya okulları …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir