21 Eylül 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanunun 1. maddesinin (f) bendi şu şekildedir:

“MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun;
f) 209 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmı ve buna ilişkin esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir. ”

İşte bu hükme dayanılarak, bütçe uygulama tebliğlerine ve tedavi yardımı uygulama tebliğlerine, ödenecek ücretlere ilişkin sınırı getirilmiştir. Örneğin 90 gün sonra özele diş için sevk edilen memurlara, sadece tebliğde yazılı olan miktar kadar ödeme yapılmaktaydı. Yine sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmına sınır getirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir