Anasayfa / Eğitim Haberleri / MEB'in Yeni Personel Disiplin İşlemleri Düzenlemesi

MEB'in Yeni Personel Disiplin İşlemleri Düzenlemesi

GENELGE 2012

1-11/04/2012    tarihli ve 28621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 7 nci maddesinin, “İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört vıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.” şeklinde değiştirilmesi sonrasında ilkokul, ortaokul ve lise yöneticileri, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ile okul öncesi yönetici ve öğretmenlerinin disiplin işlemlerinde özel kanunlar olan 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun ile 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanundan hangisinde yer alan hükümlerin uygulanacağı,

2-    Soruşturmalar sonucu düzenlenen raporlarda 1702 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince getirilen ‘Maaş kesilmesi’ cezası verilmesi tekliflerinin bazı illerde disiplin amiri bazı illerde ise disiplin kurulunca uygulanması nedeniyle, bu ceza tekliflerinin hangi makamca uygulanacağı,

3-    Danıştay Onikinci Dairesinin, 26.’ 12/2006 tarihli* ve Esas No: 2003/3266, Karar N<r 2006’6688 sayılı karannda belirtilen soruşturmalar sonucu düzenlenen raporlarda yer alan işlenen fiillerin tamamen birbirinden farklı hükümler içeren 657 ve 1702 sayılı Kanunda savılan eylemlere uyarlanarak •tevhiden’ teklif getirilmesinde ve getirilen teklif doğrultusunda ceza verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı,

04/11/2009 tarihli ve Esas No: 2009/1099, Karar No: 2009/5957 sayılı karannda ise, işlenen fiillerin 657 sayılı Kanunda sayılan eylemlere uyarlanarak ‘tevhiden’ teklif getirilmesinde ve getirilen teklif doğrultusunda ceza verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığının belirtilmesi nedeniyle, ‘tevhiden cezalandırma’ yönteminin uygulanıp uygulanamayacağı,

hususlarında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 nci maddesi, 4357 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ve 1702 sayılı Kanunun 19, 32, 36, 38 ve 40 ıncı maddelerindeki hükümlerin ve Danıştay kararlarının incelenmesi sonucunda uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- İlkokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler ile okul öncesi öğretmenlerinin disiplin işlemlerinde 4357 sayılı Kanunun uygulanması,

Ortaokul ve liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenler ile okul öncesi öğretmenlerinin disiplin işlemlerinde 1702 sayılı Kanunun uygulanması,

3-    1 ve 2 nci maddelerde belirtilen personel hakkında 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda hüküm bulunmaması hallerinde doğrudan 657 sayılı Kanunun uygulanması,

4-    Bağımsız okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin disiplin işlemlerinde doğrudan 657 sayılı Kanunun uygulanması,

5-    ‘Maaş kesilmesi’ cezasının İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından verilmesi,

6-    Soruşturmalar sonucu düzenlenen raporlarda işlenen fiillerin yalnızca aynı kanunda yer alan eylemlere uyarlanarak ‘tevhiden1 teklif getirilebileceği ve disiplin amirince de yalnızca aynı kanunda yer alan fiiller nedeniyle ‘tevhiden cezalandırma1 yönteminin uygulanabileceği, farklı kanunlarda düzenlenen fiiller için bu yollara başvurul amaya cağı,

7-    15/09/2004 tarihli ve 71134 sayılı (2004/70) Genelge ile 29/04/2008 tarihli ve 2845 sayılı (2008/24) Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı,

 

 

 

1- İlkokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler ile okul öncesi öğretmenlerinin disiplin işlemlerinde 4357 sayılı Kanunun uygulanması,

2- Ortaokul ve liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenler ile okul öncesi öğretmenlerinin disiplin işlemlerinde 1702 sayılı Kanunun uygulanması,

3- 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen personel hakkında 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda hüküm bulunmaması hallerinde doğrudan 657 sayılı Kanunun uygulanması,

4- Bağımsız okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin disiplin işlemlerinde doğrudan 657 sayılı Kanunun uygulanması,

5- ‘Maaş kesilmesi’ cezasının İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından verilmesi,

6- Soruşturmalar sonucu düzenlenen raporlarda işlenen fiillerin yalnızca aynı kanunda yer alan eylemlere uyarlanarak ‘tevhiden’ teklif getirilebileceği ve disiplin amirince de yalnızca aynı kanunda yer alan fiiller nedeniyle ‘tevhiden cezalandırma’ yönteminin uygulanabileceği, farklı kanunlarda düzenlenen fiiller için bu yollara başvurulamayacağı,

7- 15.09.2004 tarihli ve 71134 sayılı (2004/70) Genelge ile 29.04.2008 tarihli ve 2845 sayılı (2008/24) Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir.

kaynak: memurlar.net

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

2024 Yaz Döneminde Öğretmen Seminer Dönemi

Öğretmenler, 20-28 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma programlarını kendi illerinde gerçekleştirebilecekler. Bu 7 günlük yüz ...