mebbis1

MEBBİS Acil Durum İşlemleri Girişi

MEBBİS: Kurum Acil Durum İşlemleri

Acil Durumlar Bilgi Girişleri

Aşağıda sayfalar veMaddeler halinde hazırlanmıştır.

Kopyala yapıştır yöntemi ile ilgili yerlere işleyip okul/Kurumunuza uyarlayınız

DEPREM:Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

İŞKAZASI:Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

PATLAMA:Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

SABOTAJ:Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

SEL:Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

YANGIN:Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

FIRTINA:Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

GIDA ZEHİRLENMESİ:Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

HEYELAN:Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

KBRN: Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

ÇIĞ:Alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,

Uygulanacak Müdahale Yöntemleri,

Uygulanacak Tahliye Yöntemleri,

Acil Toplanma yerine: Belirlediğiniz toplanma alanını yazınız.

Yaptığınız ve yapacağınız tatbikat tarihini giriniz.

 

       DEPREM:ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER:

 1. Depremler hakkında eğitim alarak, kaçıncı derece deprem kuşağında olduğunuz hakkında bilgi edinin.
 2. Güvenli yerler, acil çıkışlar için bir plan ve periyodik toplantılar yapın.
 3. Davranış geliştirmek için zaman zaman tatbikatlar yapın.
 4. Deprem Çantası (su, fener, düdük, çakı, kuru gıda, pilli radyo, İlk yardım malzemesi vs.)hazırlayın.
 5. Raf, Dolap ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitleyin.
 6. Dolapların üzerinde hiçbir şekilde malzeme bulundurmayın.
 7. Termal konfor sağlayan ısıtıcı, klima vb. eşyaları sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitleyin.
 8. Elektrik, su ve gaz bağlantılarını sağlam hale getirin.
 9. Zehirli, patlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeleri fosforlu etiketlerle belirleyip, düşme, kırılma olmayacak şekilde depolayın.
 10. Kaçış yollarını işaretleyip,gereksiz eşya ve malzeme koymayın.
 11. İşyerinin özelliği ve büyüklüğüne göre periyodik bakımı yapılmış, yangın söndürme cihazı bulundurun.
 12. Varsa asansörlerin kapı yanlarına “Deprem Sırasında Kullanılmaz” levhası asın.
 13. Toplanma Yerleri belirleyin.
 14. Deprem sonrası iletişim yollarını belirleyin.
 15. Binanın dayanıklılık testini yaptırarak gerekirse dayanımını arttırın.
 16. Bina yerleşim ve tahliye planı hazırlayın.
 17. Depremden korunma ve bilgilendirme panosu hazırlayın.
 18. Çalışanlara ve öğrencilere acil durum telefon numaralarını öğretin.
 19. Kıymetli evrakların birer kopyasını alarak ve su geçirmez kılıfta saklayın.
 20. Destek elemanlarına yaralıların sedyeye alınma, bağlanma ve ambulansa yüklenme eğitimi alın/aldırın.

DEPREM: UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ:

 1. Deprem sırasındaHızlı ve doğru karar verebilmek için sakin olun.
 2. Deprem sırasında çıkışa yakın iseniz dışarı “Acil Toplanma Alanına” gidin.
 3. Acilen kamu kurumve kuruluşları, AFAD (122) ve Belediyeyi haberdar edin.
 4. Dışarı çıkamıyorsanız, başınızı koyarak çelik dolap önüne veya masa altınaçökün.
 5. “Yat/Çök – Korun/ Kapan – Tutun” hareketini uygulayın.
 6. Pencere ve balkondan atlamayın.
 7. Deprem sırasında cam, ayna, asılı bitki gibi devrilecek ve düşerek cisimlerden uzak durun.
 8. Enkaz altındaysanız, fener, düdük, toz yutmayacaksanız bağırma ile yerinizi bildirmeye çalışın.
 9. Enkaz altında ya da yakınında kibrit/çakmak yakmayın.
 10. Enkaz altında ya da yakınında ağzınızı bir mendil ya da giysi parçasıyla örtün.
 11. Binalardan, ağaçlardan, asılı tabelalardan, köprü, altgeçit ve elektrik direklerinden, uzak durun.

DEPREM:UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMİ:


 1. Sakin olarak, tatbikatlardaki davranış biçimlerini uygulayın.
 2. Destek ekiplerinin talimatlarına uyun.
 3. İşyerinde bulunanların sayımını yapın.
 4. Birimlerde Hasar tespiti yapın.
 5. Önce kendinde sonra da yakınlarındaki kişilerde yaralanma durumunu kontrol edin.
 6. Yanıcı, parlayıcı maddeve gaz kaçağını kontrol edin.
 7. Dozimetre varsa radyasyon (ışınım) ölçümü yapın.
 1. Yaralıların sedyeye alınma, bağlanma ve ambulansa yüklenmesine yardım edin.
 1. Yaralının bulunduğu yerde yaşamsal tehdit varsa sarsmadan güvenli bir yere götürün.
 2. Elektrik sisteminde hasar varsa akımı ana şalterden (sigorta) kapatın.
 3. Elektrikler kesikse, kimyasal ışık çubukları, el feneri ışıldak gibi malzemeler kullanın.
 4. Acil durum ekipleri tarafından yardım istenmemişse hasarlı yerlerden uzak durun.
 5. Acil durum ekipleri tarafından yardım istenmişse enkaz altındakiler ile irtibat kurmaya çalışın.
 6. Gereksiz toz ve ses oluşturacak hareketlerde bulunmayın.
 7. Enkaz altında boru veya duvara taş ya da metalle vurarak yaşayanolup olmadığını belirlemeye çalışın.
 1. Ölü kimlik tespiti, sahiplerine teslim etme, gömme, bıraktıkları eşyaları belirlemeye yardım edin.
 2. Konsantrasyon ve hafıza problemleri, çaresizlik hissi, tedirginlik, kızgınlık, inkâr, kendini veya başkalarını suçlama, belirgin ruh hali değişikliği, tek başına kalma, geri çekilme, olayın tekrar olması korkusu, sersemlik, uyuşukluk, aşırı baskı altında olma hissi taşıyan kişilere yardımcı olmaya çalışın.

İŞ KAZASI: ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER:

 1. İş Kazaları hakkında eğitim alarak bilgi edinin.
 2. Güvensiz durum ve davranışlardan uzak durun.
 3. Risk değerlendirmelerini güncel tutun.
 4. İş sağlığı ve güvenliğine proaktif(ön tedbirli) yaklaşım sağlayın.
 5. İş yeri tehlike sınıfına göre iş sağlığı ve güvenliği eğitimialınmasını sağlayın.
 6. “Ramak Kala” kutusu oluşturarak, kayıt altına alın.
 7. Tehlike anında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabileceğinizi bilin.
 8. İSG panosu hazırlayarak, gerekli yerlere uyarı ve ikaz levhaları asılmasını sağlayın.
 9. İşyerinde düşmeye ve kaymaya karşı gerekli güvenlik önlemlerini alın.
 10. Çalışanlara yönelik hazırlanan talimatlara ve Devletin kanun ile koyduğu kurallara eksiksiz uyun.
 11. İş yerinde temizlik ve düzene özen gösterin.
 12. Çalışma saatlerini, mevzuatta belirtilen süre ile kısıtlayın.
 13. Kaza riskini en aza indirmek için ortam gözetimleri yapın.
 14. Tehlikeden kaynaklanan riskin arttığı durumlarda hemen önlem alın.
 15. Zehirli, patlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeleri yetkiniz dışında kesinlikle kullanmayın.
 16. KKD (eldiven, önlük, gözlük, baret, maske, koruyucu çizme veya ayakkabı vb.) kullanın.
 17. İşyerindekoşma ve şakalaşmaya engel olun.

İŞ KAZASI: UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

 1. Durumu hemen Amire ve İş Güvenliği Uzmanına bildirin.
 2. İlk Yardımcı tarafından iş kazasına uğrayan personele ilk müdahaleyi yaptırın.
 3. Kaza raporu hazırlayın.
 4. Kazayı İşverene hemen, SGK ya ise üç iş günü içinde bildirin.
 5. Kazada ağır yaralanma varsa Acil Servis’e ve kolluk kuvvetlerine bildirin.

İŞ KAZASI:UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ

 1. İş kazasına uğrayan personele ilk müdahaleyi olay yerinde yapılmasını sağlayın.
 2. Yaralının olay yerinde bulunması uygun değilse sarsmadan uzaklaştırın.
 3. Biriken kalabalığı nazikçe uzaklaştırmaya çalışın.
 4. İlk müdahaleden sonra sağlık kontrolü için, hastaneye veya sağlık ocağına götürülmesini sağlayın.
 5. Kazada ağır yaralanma varsa ambulans çağırmak ve kolluk kuvvetlerine haber vermek. 

PATLAMA:ALINACAKÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER

 1. Parlama ve patlama riski taşıyan maddeler hakkında bilgi edinin.
 2. Parlama ve patlama riski taşıyan maddeleri ezilmeyen ve hasara uğramayan depolarda koruyun.
 3. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerindepolandığı yerlerin girişine eğitimli, yetkili kişiler haricinde engel olun.
 4. Parlayıcı ve patlayıcı depoların,çalışma alanından uygun uzaklıkta olmasını sağlayın.
 5. Depoların, yangına en az 120 dakika dayanıklı olacak şekilde yapılmasını sağlayın.
 6. Bina döşemesinin sızdırmaz ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmasını sağlayın.
 7. Yanıcı sıvının atık su çukurlarına, boru ve tesisat kanallarına sızmasını önleyin.
 8. Depo hacimlerinin yeteri kadar havalandırılmasını sağlayın.
 9. Depo aydınlatma tesisatı için elektrik malzemesinin EXPROOF (Kıvılcım çıkarmayan) olmasını sağlayın.
 10. Gaz kaçağı sonucu olası patlama tehlikesini önlemek için bina içinde LPG tüplerini bulundurmayın.
 11. Olası gaz kaçaklarının tespiti için ‘Gaz Alarm Cihazları’ kullanın.
 12. Gaz alarm cihazını, LPG için tabana yakın, doğalgaz için ise tavana yakın noktalara monte edin.
 13. Gaz kaçağında kıvılcıma sebep olacak hareketlerden (elektrik düğmeleri vb.)kaçının.
 14. Gaz kaçağında çakmak, kibrit gibi yanıcı ve yakıcı malzemeleri kesinlikle kullanmayın.
 15. Acil durum gaz vanalarını, emniyet valflerini periyodik kontrol edin.
 16. Bacalı cihazları (şofben ve kombi) banyo ve tuvaletlere kesinlikle monte etmeyin.
 17. Bina kapı, pencere, panjur ve havalandırma kapaklarının basınç ile dışarıya açılması, tehlike anında bina içinde bulunanların kolayca kaçıp, tahliyesi sağlayacak şekilde yapılmasını sağlayın.

PATLAMA:UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

 1. Telaşlanmadan gerekli güvenlik planını izleyin.
 2. Parlama ve patlama olayını ne kadar basit olursa olsun sorumlu kişilere duyurun.
 3. Parlama ve patlama tehlikesinde koşuşturmayı ve paniği engelleyin.
 4. Tahliye planı ile tüm personeli toplanma bölgesinde toplayın.
 5. Gaz vanalarını kapatarak, kapı ve pencereleri açın.
 6. Yanıcı ve patlayıcı maddeleri (LPG tüpü, tiner vs.) uzaklaştırın.
 7. Bunları yaparken tehlike oluşturmayın.
 8. İtfaiye gelinceye kadar Acil Durum Ekipmanlarını kullanma talimatına uygun olarak kullanın.
 9. Önce canlıları, daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarın.
 10. Görevlilerden başka kişilerin olayınolduğu sahaya girmesine engel olun.
 11. Yaralılara tedavi dışında ilkyardım müdahalesini yapın.
 12. Olayın olduğu bölgeye koruma bandı çekerek personelin girişini engelleyin.
 13. Patlama sonrası Acil Durum Ekibinin talimatına göre hareket edin.

PATLAMA:UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ

 1. Sakin olarak, Destek ekiplerinin talimatlarına uyun.
 2. Parlama ve patlama meydana gelen binayı en kısa sürede tahliye planına uygun terk edin.
 3. Tahliye işlemi sırasında ıslak bir bezle solunum yollarınızı kapatın.
 4. Tahliye yapılamıyorsa sağlam bir masanın yanında yere yakın pozisyon alın.
 5. Yaralılara tedavi dışında ilkyardım müdahalesini yapın.
 6. Birimlerde Hasar tespiti yapın.

SABOTAJ: ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER

 1. Terörizm hakkında bilgi edinin.
 2. Patlayıcı ve silahlı saldırılarda kullanılan araçlar konusunda bilgi edinin.
 3. Terörizm olayında diğer kriz alanlarında kullandığınız teknikleri uyarlayın.
 4. Çevreniz hakkında dikkatli olun ve olup bitenlerden haberdar olmaya çalışın.
 5. Göze çarpan ve olağandışı davranışların farkında olun, şüpheli durumu ilgili yerlere iletin.
 6. Acil durum çıkışlarının konumlarının nerede olduğunu öğrenin.
 7. Kalabalık bir alanı, bir binayı hızla nasıl boşaltacağınızı düşünün.
 8. Yakın çevrenizde bir patlama anında kırılabilecek, düşebilecek nesnelere dikkat edin.
 9. Yangın söndürücülerin nerede oldukları ve nasıl kullanıldıklarını öğrenin.
 10. İlkyardım konusunda bilgilenin.
 11. Ana elektrik panosunun bulunduğu bölmenin kapağını kilit altında tutun.
 12. Binada LPG ve patlamaya müsait gaz tüpü bulundurmayın.
 13. Çatı katında, yangına neden olabilecek maddeler bulundurmayın.
 14. Depoların kapısını kilitli tutun.
 15. Girilmesi yasak yerlere, yasağı bildiren levhalar asın.
 16. Çalışan personelin sabıka kaydını yapın.
 17. Hedef teşkil edecek Patlayıcı, parlayıcı yakıtların güvenliğini sağlayın.
 18. Ziyaretçi, iş takipçileri ve personelin arabalarını belirlenen yerlere koymalarını sağlayın.
 19. Sabotajlara karşı makineleri genel kontrolden geçirin,
 20. Koruma ekiplerini, personel arasından seçin.
 21. Binanın bütün birimlerinde, yangına müdahale için gerekli olan alet ve malzemeler bulundurun.
 22. Rahatça görülebilecek yerlere, önemli telefon numaralarını gösterir çizelge hazırlayın.
 23. Yangın söndürme ekibine ve diğer ekiplere bilgi ve uygulamalı eğitim verin.
 24. Mesai sonu nöbetçi veyahizmetlilerin gerekli önlemleri alarak binadan ayrılmasını sağlayın.
 25. Mümkünse gece ve gündüz nöbet sistemi uygulayın.
 26. Ziyaretçi kayıtlarının yazılı olarak tutulmasını sağlayın.
 27. Kritik bölgelere güvenlik kamerası yerleştirin.

SABOTAJ:UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ


 1. Bomba ihbarı alırsanız, arayan kişiden alabileceğiniz kadar çok bilgi alın.
 2. İhbardan Polis ve İşvereni haberdar edin.
 3. Bomba ihbarı aldıktan sonra, şüpheli hiçbir pakete dokunmayın.
 4. Şüpheli paketin etrafını boşaltın ve polise haber verin.
 5. Binayı tahliye ederken pencerelerin önünde durmaktan ve diğer tehlikeli alanlardan kaçının.
 6. Acil durum ekiplerinin caddeleri kullanmalarını engellemeyin.
 7. Dolaplardan ya da tavandan bir şeyler düşüyorsa, sağlam bir masanın altına girin.
 8. Koruma gruplarındaki kişilerin, gerekli tedbirleri almasını sağlayın.
 9. Herhangi bir yere sabotaj yapıldığı takdirde, alarm ziline basılarak gerekli uyarıyı yapın.

 

SABOTAJ:UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ

 1. Binada bir patlama meydana gelmişse, binayı en kısa sürede ve sakin şekilde terk edin.
 2. Eğer bir yangın çıkmışsa; Yere yakın durun ve binayı en hızlı şekilde terk edin.
 3. Tahliye gerçekleşemiyorsa sağlam bir masanın yanında çökün.
 4. Yangın çıkmışsa ıslak bir bezle solunum yollarınızı kapatın.
 5. Tahliye ekiplerince yaralıların tahliyesine yardımcı olun.
 6. Tahliyelerin acil çıkış kapılarından yapılmasını sağlayın.
 7. Yaralılara tedavi dışında ilkyardım müdahalesini yapın.
 8. Birimlerde Hasar tespiti yapın.

SEL: ALINACAKÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER

 1. Sel baskınları hakkında bilgi edinin.
 2. Acil durum ekipleri oluşturun.
 3. Araçlarınızı nehir, kanal kenarlarından uzağa bırakın.
 4. Yerel uyarı almışsanız güç kaynaklarını, gaz vanalarını kapatın.
 5. Araç ve gereçleri hazır bulundurun.
 6. Eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma yapın.
 7. Pilli radyo bulundurun.
 8. Kuru gıda ve içecek depolayın.

SEL: UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

 1. Telaşlanmadanyüksek yerlere tırmanın/çıkın.
 2. Sel veya su baskınını sorumlu kişilere (Amir, İtfaiye, AFAT vb.) haber verin.
 3. Trafodan enerjiyi keserek, gaz vanalarını kapalı duruma getirin.
 4. Açık pencere ve kapıları kapatarak yayılmasını engelleyin.
 5. Önce canlıları, daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarmaya çalışın.
 6. Suyun içinde yürümeye, yüzmeye, araba kullanmaya çalışmayın.
 7. Yükselen suların, pis su çıkışlarının, hendeklerin yanında durmayın.
 8. Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk edin.

SEL:UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ

 1. Acil durum ekiplerinin talimatlarına göre hareket edin.
 2. Toplanma merkezine gidip, sayım yaparak yetkililere bildirin.
 3. Elektrik kaynaklarından uzak durun.
 4. Bakteri içerebileceği için sel suları temas etmiş tüm yiyecekleri atın.
 5. Alçak yerlerde ve köprülerde dikkatli olun.
 6. Destek elemanlarının tahliye çalışmalarına yardımcı olun.
 7. Enfeksiyon riskine karşı en yakın sağlık kuruluşunda muayeneden geçin.
 8. Yaralılara ilkyardım müdahalesisağlayın.
 9. Akan suda asla karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın.
 10. Sel suları ile gelen hayvanlara, özellikle yılanlara dikkat edin

YANGIN: ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER

 1. Yangın çeşitleri, nedenleri, söndürme teknikleri hakkında bilgi edinin.
 2. İş yerinde Acil Durum yol ve kapılarını işaretleyip, engelleri kaldırın.
 3. İş yerine uygun yangın söndürme cihazlarının yerlerini ve kullanmasını bilin.
 4. Işıklı ve sesli yangın ihbar düğmelerinin çalışması ve yerlerini bilin.
 1. İkaz-alarm, irtibat, araç ve gereçlerini göreve her an hazır duruma getirin.
 2. Yangın söndürme cihazlarını çabuk ulaşılabilir, kolay alınabilir durumda tutun.
 1. Yangın Söndürme cihazlarının (max 6 ayda kont, 4 yılda değişim)periyodik bakımını yapıp, kayıt altına alın.
 2. Yangın anında acil ulaşılacak ekip, itfaiye gibi birimleri bilin.
 3. Çatı ve depolarda yangına sebep olacak malzemeler bulundurmayın.
 4. Çatı, depo ve Kazan dairelerine yetkili kişiler haricinde girişe engel olun.
 5. Kazan dairelerinin, bacasının periyodik kontrolünü yapın, kayıt altına alın.
 6. Elektrik tesisatının (max yılda bir) yetkililerce periyodik kontrolünü yaptırıp, kayıt altına alın.
 7. Elektrikli cihazları kullanma talimatlarına uygun kullanın.
 8. Varsa klimaların periyodik kontrolünü yaptırın.
 9. Sigara içilebilen alanların sınırlandırılmasını sağlayarak, işaretleyin.
 10. Gerekli alanlara duman detektörü taktırın.
 11. Acil durum gaz vanalarını, emniyet valflerini periyodik kontrol edin.
 12. Kullanılan kimyasal maddelerin uygun etiketlenmesini ve depolanmasını sağlayın.
 13. Çöplerin sürekli boşaltılmasını sağlayarak, içine yanıcı madde atılmasını engelleyin.
 14. Elektrik tesisatına yangına duyarlı “TMŞ” Termik Manyetik Şalter taktırın.
 15. Destek elemanlarını güncel tutup, görevleri hakkında eğitim almasını sağlayın,
 16. Destek elemanlarının malzeme ve teçhizatlarını her zaman hazır bulundurun.
 17. Hidranta ulaşımı her zaman açık tutun.
 18. İş yerinde dağınık kâğıt, karton, kumaş vs. maddeler bulundurmayın.
 19. Periyodik olarak (min Yılda bir) yangın tatbikatı yapın ve sonuç raporu tutun.

YANGIN:UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ:

 • Yangın durumunda paniğe kapılmadan, çevrenizde bulunanları ve yöneticileri uyarın.
 • Acil durum ikaz sistemine basın. İtfaiye ye haber verin.
 • İtfaiyenin ulaşım yollarının açık tutulmasına yardımcı olun.
 • Kendinizi tehlikeye atmadan, yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yapın.
 • Elektrik ve yağ yangınlarında kesinlikle su kullanmayın.
 • Söndürme ekibine yangının nedeni ve türü hakkında bilgi verin.
 • Islak bezle ağız ve burnunuzu kapayın.
 • Kendinizi tehlikeye atmadan kıymetli evrak ile parlayıcı, patlayıcı maddeleri uzaklaştırın.
 • Söndürme ekibinde değilseniz derhal “toplanma alanına” gidin.
 • Kapalı bir kapıya yaklaşırken elinizin tersi ile ısı kontrolü yapın.
 • Ağır duman ve gazlar tavanda toplanır. Her zaman duman altında kalmayı deneyin.

YANGIN:UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMİ:

 1. Sakin olarak, hızlı ve doğru karar verip yapılan tatbikatlardaki davranış biçimlerini uygulayın.
 2. Verilen talimatlar ve tahliye planı doğrultusunda hareket edin.
 3. Elektrik şalterini ve gaz vanalarını kapatın.
 4. Toplanma alanına giderek sayım yapın.
 5. Önce kendinde daha sonra yakınlarındaki kişilerde yaralanma durumunu kontrol edin.
 6. Can kurtarma faaliyetlerine hasar tespitine ve enkazın kaldırılmasına yardımcı olun.
 7. Ölü kimliklerini tespit etme, gömme ve bıraktıkları eşyaları ayırma işlemine yardım edin.

FIRTINA: ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER:

 1. Fırtına hakkında bilgi edinin.
 2. Meteorolojiden, Belediyeden, İdari Müdürlüklerden gelen fırtına uyarılarını dikkate alın.
 3. Kapı, pencere, panjur, kepenk, tabela gibi serbest nesnelerin bağlantılarını emniyetli hale getirin.
 4. Araçları varsa garaja, yoksa bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta park edin.
 5. Çatı katı/tavan arası kapılarını ya da kapaklarını emniyete alın.
 6. Bacaları sürekli kontrol edip mümkün olduğunca sağlamlaştırın.
 7. Çatı, kiremit ve kaplama elemanlarının bağlantılarını sürekli kontrol edin.
 8. Balkon varsa boşta eşya ve saksı bundurmayın.
 9. Afet ilk yardım çantası hazırlayın.
 1. Enerji hatlarının altında araç bulunmasını engelleyin.

,

FIRTINA:UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ:

 1. Paniğe kapılmadan çevrenizde bulunanları ve yöneticileri uyarın.
 2. Tatbikatlarda önceden belirlenmiş önlemleri uygulayın.
 3. Açıktaki personel, öğrenci ve ziyaretçileri güvenlikli kapalı alana çekin.
 4. Pencere ve kapı önlerinden uzak durun.
 5. Düşme ve çarpmalara karşı kendinizi koruyun.
 6. Duruma göre enerjiyi kesip fırtınanın dinmesini bekleyin.
 7. Çok şiddetli fırtınalarda sığınaklara girin.
 8. Mümkün olduğunca içerde kalın.
 9. Dışarı çıkılması gerekiyorsa bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin.

FIRTINA:UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ:

 1. Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.
 2. Tahliye sırasında acil durum ekiplerinin yönlendirdiği güvenli yolu tercih edin.
 3. Tehlikeden uzaksa toplanma merkezine gidin ve sayım yapın.
 4. Yere düşmüş ya da sallanmakta olan elektrik ve telefon kablolarına dokunmayın.
 5. Fırtınanın zayıflatmış olabileceği duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin.
 6. Can kurtarma faaliyetlerine hasar tespitine ve enkazın kaldırılmasına yardım
 7. GIDA ZEHİRLENMESİ:ALINACAKÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER:
 1. Gıdalar ve zehirlenme vakaları hakkında eğitim alarak bilgi edinin.
 2. Donmuş bile olsa pişmemiş besin ile yan yana olan pişmiş besinleri tüketmeyin.
 3. Hasarlı, tarihi geçmiş hiç bir konserve besinini almayın.
 4. Buzdolabında olmayan hiçbir kırmızı ve beyaz eti almayın.
 5. Et ve balıkların diğer besinlerle temasını plastik kap veya ambalaj kullanarak önleyin.
 6. Bozulabilecek besinlerin alındıktan sonra 1 saat içinde tekrar buzdolabına konmasını sağlayın.
 7. Buzdolabı iç ısısını 0-4 derece, buzluk ısısını ise -18 derecede tutun.
 8. Beyaz ve kırmızı etleri, 48 saat içinde pişirilmeyecek ise dondurmayın.
 9. Yumurtaları buzdolabının kapağında saklamayın.
 10. Pişirilmiş yiyecekleri 2 saat içinde buzdolabına koymayın.
 11. Yemekleri ikinci kez yerken 74 dereceden az ısıtmayın.
 12. Yemek hazırlamadan önce ve çiğ et, balık ve yumurta temasından sonra elleri sabunla yıkayın.
 13. Donmuş et veya balıkları oda sıcaklığı yerine buzdolabında veya mikrodalgada çözdürün.
 14. Marine işlemini oda sıcaklığı yerine buzdolabında yapın.
 15. Çiğ et, balık ve yumurta ile temas eden mutfak gereçlerini çok iyi yıkayın.
 16. Pişmiş ve pişmemiş yiyeceklerin birbirine temasını önleyin.
 17. Taze sebze ve meyvelerin iyi yıkanmasını sağlayın.
 18. Dana ve kuzu etini 63 derecede, beyaz eti ise 77-82 derece iç sıcaklıkta pişirin.
 19. Yumurtaları sarısı katılaşana kadar pişirin.
 20. Gıdaları oda sıcaklığı 32 dereceden yüksek ise 1 saatten fazla açıkta bırakmayın.
 21. Besinlerin güvenilir yerlerden satın alınmasını sağlayın.
 22. Her türlü gıda maddesi satın alırken etiket bilgisini okuyun.
 23. Gıdaların üretim, son kullanma tarihi ve saklama koşullarına dikkat edin.
 24. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini kesinlikle kullanmayın.
 25. İçme sularının güvenilir kaynaklardan satın alınmasını sağlayın.
 26. Tahıl, kurubaklagilvs. gıdaları nemsiz, kuru ve 15°C -20°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edin.
 27. Mutfak yüzeyleri, gıdaların hazırlandığı tezgâh ve depoların temizlik ve düzenine dikkat edin.
 28. Gıdaların hazırlanması ve sunumunda çalışanların, düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmesini sağlayın.
 29. Tarım ilaçları ve temizlik maddelerinin etiketlerini çıkarmadan, yiyeceklerden ayrı depolayın.
 30. Gıda numunelerinin 72 saat saklanmasını sağlayın.

GIDA ZEHİRLENMESİ:UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ:

 1. Kusma, bulantı, ishal gibi belirtileri paniğe kapılmayın.
 2. Öncelikle çevrenize,ilk yardım ekibine ve yöneticilere haber verin.
 3. İki günü aşan kusma ve ishal durumlarında sağlık kuruluşlarına başvurun.
 4. Olayla ilgili bilgileri toplayarak kaydedin.
 5. Kimyasal madde yutulmuşsa zehir danışma merkezini arayıp, kutusunu muhafaza edin.
 6. Zaman kaybetmeden ambulans çağırıp en yakın sağlık kuruluşuna ulaşım sağlayın.

GIDA ZEHİRLENMESİ:UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ

 1. Zehirlenmeye neden olan maddeyi uzaklaştırın.
 2. Hayati fonksiyonların devamını sağlamaya çalışın.
 3. Sağlık kuruluşunu bilgilendirin (112).
 4. Gıda ve içeceklerden numune alıp, analiz kurumlarında test ettirin.
 5. Konu ile ilgili rapor tutun.

HEYELAN-KAYA DÜŞMESİ:ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER:

 1. Heyelan hakkında eğitim alarak bilgi edinin.
 2. Dik yamaç şeklinde olan ve ağaçlandırılmamış alanları ağaçlandırın.
 3. Dik yamaçların eteklerine kalın ve sağlam taş duvar yapılmasını sağlayın.
 4. Akarsu yataklarını duvar örerek ıslah edilmesini sağlayın.
 5. Zeminleri sertleştirerek toprağı sıkıştırılmasını sağlayın.

       HEYELAN-KAYA DÜŞMESİ:UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ:

 1. Paniğe kalmadan, önceden belirlenmiş tedbirleri uygulayın.
 2. Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vakit yoksa içeride kalın.
 3. Sağlam eşyaların altında/yanında hayat üçgeni oluşturarak ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi uygulayın.
 4. Heyelandan etkilenebilecek çevreleri bilgilendirin.
 5. Çamur akıntısından uzak durarak, mümkün olduğu kadar yükseklere uzaklaşın.
 6. İnsanları toprak kaymasına karşı uyarın.
 7. Elektrik, gaz ve su kaynaklarını hemen kapatın.
 8. Ortamı gaz kaçağı olmadığından emin olana kadar kibrit vb. yanıcı maddelerle aydınlatmaya çalışmayın.
 9. Yaralı kişileri yangın, yeni bir heyelan gibi tehlike yoksa yerlerinden oynatmayın.
 10. Tehlikeli duvarlar, çatılar ve bacalara karşı insanları uyarın.
 11. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla yapılacak uyarıları dinleyin.

HEYELAN-KAYA DÜŞMESİ:UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ:

 1. Afat,belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, tahliye işlemlerini sağlatın.
 2. Heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vakit varsa yapıları boşaltın.
 3. Tehlikeden uzaksa toplanma merkezine gidin ve sayım yapın.
 4. Can kurtarma faaliyetlerine hasar tespitine ve enkazın kaldırılmasına yardımcı olun.
 5. Cadde ve sokakların acil yardım araçları için boş bırakılmasına çalışın.
 6. Eşya almak için zarar görmüş binalara girmeyin.
 7. Derhal yerel yönetim ve Yetkililerin talimatlarına uyun.

KBRN:ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER:

 1. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikelerhakkında eğitim alarak bilgi edinin.
 2. Kimyasal maddeleri etiketli kutusunda uygun depolarda saklayın.
 3. Kimyasal maddelerle çalışırken Kişisel Koruyucu Donanım kullanılmasını mutlaka sağlayın.
 4. Kimyasal maddeleri kesinlikle biri biriyle karıştırmayın.
 5. Kimyasal saldırılara karşı sığınak teşkil ederek, iç donanımını eksiksiz sağlayın.
 6. İkaz ve alarm sistemlerini çalışır ve bakımlı olarak hazır bulundurun.
 7. İkaz ve alarm işaretlerini ve yerlerini öğrenin.
 8. İlkyardım esaslarını öğrenin.

KBRN:UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ:

 1. Kimyasal saldırı durumu birbirinden farklı olabilir, verilen talimatlara mutlaka uyun.
 2. Hemen kapalı bir alana, içeri alınabilecek hayvanları da beraberinize alarak girin.
 3. Bütün kapı ve pencereleri sıkıca kapatın.
 4. Klimaları, ısıtıcıları ve tüm havalandırmaları hemen kapatın.
 5. Radyo ve telefonu her an kullanmak üzere hazır bulundurun.
 6. Acil bir durum olmadıkça telefonu kullanmayın.
 7. Sığınma odasında gaz sızıntısı olabilecek bütün aralıkları ve havalandırmaları bantla sıkıca kapatın.
 8. Elektrik prizlerini ve açıklıklarını kapatın.
 9. Dışarı çıkmanın güvenli olduğu talimatı verilene kadar sığınma odasını terk etmeyin.
 10. Bulantı, nefes zorluğu, kusma, kasılma, göz yaşarması, kızarıklık, kanama vb. durumda haber verin.
 11. Alışkın olunmayan kokular duyulduğunda yetkilileri bilgilendirin.
 12. Havada sis ve duman olduğunda,patlama sesi duyulduğunda yetkililere bilgi verin.
 13. Sebebi bilinmeyen hayvan ölüleri görüldüğünde yetkililere bilgi verin.
 14. Şüpheli her durumda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (ALO TAEK 172) arayarak bilgi verin.
 15. Dökülen Kimyasalın talaş ile üzerini örterek yayılmasını önleyin.

KBRN:UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ:

 1. KBRN durumlarında yetkili kişi ve kurumlarca gerekli talimatların verilmesini bekleyin.
 2. Tahliyeleri talimatlar doğrultusunda yapın.
 3. Yetkili kurumlarca verilen bilgi ve uyarıları dikkatle dinleyin.
 4. Tahliye ve kurtarma işlemlerinde destek elemanlarına KKD Kullanımı sağlayın.
 5. Kimyasalı emmesi için dökülenkirli talaşı tehlikeli işareti olan atık konteynerine atılmasını sağlayın.
 6. Kimyasal malzeme dökülen faaliyet noktasındaki çalışmayı durdurun.
 7. Dökülen kimyasalların kanalizasyona gitmesi engelleyin.
 8. Dökülen kimyasalların etrafına ateş ile yaklaşmayın.
 9. Dozimetre varsa radyasyon (ışınım) ölçümü yapın.
 10. Kimyasal ve Biyolojik duruma maruz kalan kişilere ve yaralılara ilkyardım yapılmasını sağlayın.

 1. Yaralıların sedyeye alınma, bağlanma ve ambulansa yüklenmesine yardım edin.
 2. Ölü kimlik tespiti, sahiplerine teslim etme, gömme, bıraktıkları eşyaları belirlemeye yardım edin.

MEBBİS: Kurum Acil Durum İşlemleri

Tatbikat Raporları Bilgi Girişleri

 

Tatbikatın türünü seçiniz: Doğal Afetler,

                                      Deprem,

                                  KBRN,

                                    Yangın,

                                                          Personel Tahliyesi.

 

Tatbikatın Amacı: Aşağıdaki bilgileri örnekleyerek Okul-Kurumunuza uyarlayınız.

(Benzerse kopyala yapıştır yapabilirsiniz.)

Uygulama Şekli: İhbarlı, İhbarsız hangisi ise seçiniz.

Tatbikat tarihi ve saatini giriniz.

Planlanan ve gerçekleşen süre: Dakika olarak belirleyiniz.

Hava Durumu:  (örn) Güneşli

Alarm Şekli: (örn) Sesli

Tatbikata Katılanların Toplam Sayısı: O zamanki Öğrenci dahil Tüm Personel sayısı

Kullanılan Ekipmanlar: Kürek, YSC, Maske, Eldiven, Düdük, Fener, Radyo vb. gibi.

Tatbikat Sonuç Raporu: Belirtilen tarihte yapılan tatbikat olaysız olarak başarı ile sonuçlanmıştır.

Tespit Edilen Eksiklikler: Herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır.

Yapılacak Düzenlemeler: Herhangi bir düzenlemeye gerek yoktur.

Hedeflenen Başarım: Zayıf, Orta, İyi, Çok iyi den uygun olanı seçiniz.

Tatbikatın Değerlendirilmesi:Zayıf, Orta, İyi, Çok iyi den uygun olanı seçiniz.

Aşağıda TATBİKAT RAPORLARIMebbismodül girişine yazılacaklar

Maddeler halinde hazırlanmıştır.

Kopyala yapıştır yöntemi ile ilgili yerlere işleyip okul/Kurumunuza uyarlayınız.

 

Acil Toplanma yerine: Belirlediğiniz toplanma alanını yazınız.

Yaptığınız ve yapacağınız tatbikat tarihini giriniz.

TATBİKATIN AMACI KISMINA:

 1. DOĞAL AFETLER TATBİKATI:

Tatbikatın Amacı:Bilindiği üzere ülkemiz, taşkınlar, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ vb. doğa kaynaklı afetler ile teknolojik ve insan kaynaklı afetler bakımından yüksek derecede risk taşıyan coğrafya üzerinde bulunmaktadır. Bu bakımdan hazırlık ve planlama çalışmaları, doğal felaketlerden en az zararla çıkmak için büyük önem arz etmektedir.

Hazırladığımız bu plan ile doğal afetler karşısında davranış tarzı geliştirmeyi, doğuracağı olumsuz sonuçları göstermeyi ve hazırlıklı olup olmadığımızı ölçmeyi planladık.

Okul/Kurum Afet ve Acil Durum Planı: Kurum çalışanlarını acil durumlarda neler yapabileceği konusunda eğitmek, nerede, nasıl davranacağı konusunda bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. İçinde bulunduğumuz riski anlayarak önceden hazırlıklı olmakla olası can ve mal kaybını en aza indirebiliriz. Bu nedenle yapılacak ilk şey, kurumun tüm iç paydaşlarını (öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği ve veliler, genel idari ve yardımcı hizmetler, kütüphane, revir, yemekhane, kantin) bilgilendirmek, birlikte yapılacak çalışmalarla hem psikolojik, hem de fiziksel olarak hazırlıklı olunmasını sağlamaktır.

 1. DEPREM TATBİKATI

Tatbikatın Amacı:Okul ve kurumlarımızdaki afete hazırlık çalışmalarını geliştirmeye katkı sağlamak; okul ve kurum yönetici, öğretmen, çalışan ve öğrencilerine afet öncesinde, sırasında ve sonrasında afet kültürüne uygun davranışlar kazandırma süreci, bireyin, ailenin ve ilgili tüm resmi ve özel kurumların işbirliği yapmalarını ve sorumluluk almalarını gerektirir. Afet bilinci ve afetlere hazırlık, bireyin güvenli yaşam kültürünün bir parçası olmalıdır. Güvenli yaşam, insan yaşamını tehdit eden tehlikelere karşı bilgi sahibi ve hazırlıklı olmak, her türlü tehlikenin getireceği zararlardan korunarak yaşamaktır. Bu nedenle, her an yaşanabilecek olan deprem tehlikesinden korunmak için gerekli temel bilgileri öğretmek.


 1. KRBN TATBİKATI

Tatbikatın Amacı: Günümüzde gelişen teknoloji, coğrafyada yaşanan iç karışıklıklar ve savaşlar ile birlikte Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) silahlarının teşkil ettiği tehdit ve tehlikeler gün geçtikçe artmaktadır. Bu silahların ve silah yapımında kullanılan malzemelerin kaçakçılık faaliyetleri ile devlet dışı aktörler tarafından elde edilmesi ve bunların belirli hedefler üzerinde kullanılması da artan riskler arasında yer almaktadır. Gelişmekte olan endüstri ile KBRN maddelerinin üretimleri yaygınlaşmakta ve bu maddelerin çevreye yayılarak insan sağlığını ve çevreyi tehdit etme riski de artmaktadır.Bu nedenle yurt içinde veya dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı okul ve kurumlarda tüm çalışanların ve öğrencilerin sağlığının korunması, çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

 1. YANGIN TATBİKATI

Tatbikatın Amacı:Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin; Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut Personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmek.

 1. PERSONEL TAHLİYE TATBİKATI

Tatbikatın Amacı:Olası deprem, yangın ve doğal afet anında personele hizmet binalarında can ve mal kaybının en aza indirilmesi için eğitim verilerek hizmet binalarının planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama yol açmadan toplanmalarını sağlamak.

12
Mebbis Acil Durum Girişi
11
Mebbis Acil Durum Girişi
8
Mebbis Acil Durum Girişi
6
Mebbis Acil Durum Girişi
5
Mebbis Acil Durum Girişi
4
Mebbis Acil Durum Girişi
3
Mebbis Acil Durum Girişi
2
Mebbis Acil Durum Girişi
1
Mebbis Acil Durum Girişi
12
Mebbis Acil Durum Girişi

Kaynak:egitimhane.com-Andeniz

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir