Meb Yönetici atama yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği 24 Nisan 2008 tarihinde Resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten tam iki ay bir gün sonra yani 25 Haziran da Milli Eğitim Bankalığı 2008/50 nolu genelgeyi yayınlayarak Yönetici atama yönetmeliğinin uygulanmasını istedi.

Milli Eğitim Bankalığı genelge çıkarmak için neden 25 Haziran tarihini bekledi? Çünkü yönetmeliğe dava açma süresi 24 Haziran 2008 doluyordu. Milli Eğitim Bankalığı bilinçli bir şekilde bekledi ve yönetmeliğe dava açılıp açılmadığına baktı. Bu iki aylık süreç içerisinde Eğitim İş sendikasının açtığı davaya da savunma yazarak verdi. Bu süreç içerisinde Danıştay tarafından yönetmeliğe yürütmeyi durdurma kararı da verilmedi. Eğitim İş sendikası dava açarken acele etti dava dilekçesinde bazı hükümleri gözden kaçırdı. Gözden kaçırılan en önemli konu duyuru konusuydu. Milli Eğitim Bankalığı yönetmeliğe açılan davaları inceleyerek duyuru başlıklı yönetmeliğin 9. maddesinin 1. Fıkrasına dava açılmadığını gördü ve bu maddeden hareketle genelge hazırlayarak duyuruların yapılmasını istedi.

Yönetici Atama Yönetmeliğinin 9.maddesindeki; Atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine; valiliklerce il genelinde ve her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır. Hükümlerinde bulunan “Atama yapılması planlanan” ifadesi idareye sınırsız yetki tanımanın yanı sıra Usulsüz uygulamalara yol açabilecek bir hüküm içermektedir. Bu husus Danıştay 2.dairesince 2007/1114 esas nolu dosyada belirttiği “…her yetkide olduğu takdir yetkisi de belli sınırlar içinde vardır ve bu yetki, asla bir keyfilik aracı değildir.” Hükmüne de aykırıdır. Bu aykırılığa rağmen bunu göremeyen sendikalardan ne Eğitim-İş ne de diğer sendikalar dava açmadı. Milli Eğitim Bankalığı sendikaları genelge hamlesiyle saf dışı bıraktı şimdi dava açma süresi dolduğu için yönetmeliğe dava açılamayacak, genelge zaten yönetmeliği açıklayıcı nitelikte olduğundan duyuru kısmına dava açmanın da bir anlamı olmayacaktır.

O halde Milli Eğitim Bankalığı uyguladığı bu planla amacına ulaştı. Şimdi sınavı kazananları kıyı kenar semt diye ayrım yaptığı 3-5 okula gönderecek ve merkez okullara atama yapmayacak. İllerin duyuruları açtığı şu günlerde bir çok ilimizde merkezi yerler açılmamıştır. Örneğin Ankara, başkentte bile tüm münhallar ilan edilmeyerek diğer illere de bir mesaj gönderilmiştir.2006 Sınavını kazananları MEB bu şekilde oyuna getirmiştir.Ayrıca Genelgede geçici 2 maddeye atıfta bulunulmuş ve 2005 sınavını kazananlara hiç değinilmemiştir.İki yılın altındaki müdür yetkililere başvuru hakkı verilmemiş ve son genelgede de müdür yetkililerin durumu açıklığa kavuşturulmamıştır.

 Bu dakikadan sonra sendikaların yapacağı bir şey kalmamıştır dua edelimde bu yönetmeliği 24 Haziran’dan önce dava eden birileri çıksın ve bu oyunu birileri görmüş olsun.

www.egitimciyim.net

Mehmet YILMAZ
Egitim Uzmanı

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Anadoludaki 1.Beylikler Dönemi 1

Anadolu’da Kurulmuş Bazı Medeniyetler

Anadolu’da Kurulmuş Bazı Medeniyetler Anadolu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler arasında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir