Kuvay-ı Milliye ve Cemiyetler

*** Kuvay-ı Milliye: Türk halkının işgallere karşı kendi imkanlarıyla kendi bölgelerini korumak için kurdukları silahlı direniş örgütleridir. Türk halkının bağımsızlık istek ve arzusuna da Kuvay-ı Milliye ruhu denilmiştir. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ile bu bağımsızlık ateşi daha da alevlenmiştir.

Kuvay-ı Milliye birliklerinin olumlu yönleri: – Milli bilincin oluşması ve bağımsızlık fikrinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. – Düşman ilerleyişini yavaşlatarak Düzenli Ordu’nun kurulmasına zaman kazandırmıştır. –Düşmana önemli kayıplar verdirmiştir. –TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmıştır. Olumsuz Yönleri: – Sadece kendi bölgelerini kurtarmak amacıyla kuruldukları için düşmanı yurttan tamamen atmak için yeterli değillerdir (bu yüzden düzenli orduya geçme kararı alınıyor) – Düzensiz birliklerdir emir komuta zinciri yoktur başlarına buyruk hareket ederler. –İhtiyaçlarını halktan bazen zor kullanarak karşılarlar. Dikkat: Ali Fuat Paşa komutasında birleştirilen Kuvay-ı Milliye birlikleri Gediz Muharebesinde Yunanlılara yenilince düzenli orduya geçiş hızlanmıştır.

*** İşgallerle birlikte Türk halkı kendi bölgelerini azınlıkların zararlı faaliyetlerine ve itilaf kuvvetlerinin haksız işgallerine karşı korumak amacıyla Milli(Yararlı) Cemiyetler kurmuşlardır. Bunlar;

Doğu Anadolu MHC : Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasını önlemek, taşnak ve hınçak gibi zararlı ermeni cemiyetlerinin faaliyetlerine engel olmak için kurulmuştur.(Merkezi Erzurum.Erzurum Kong.toplamıştır)

Trabzon MHC: Rumların kurduğu Pontus cemiyetinin zararlı faaliyetlerini ve bir Pontus rum imparatorluğu kurulmasını önlemek amacıyla kurulmuştur.

Trakya-Paşaeli MHC: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da Rumlara ve Yunan işgaline karşı kuruldu.

İzmir Redd-i İlhak : Yunan işgaline ve Mavri Mira-Etniki Eterya gibi zararlı cemiyetlere karşı kuruldu

Kilikyalılar: Adana (Çukurova) dolayları Fransız ve Ermeni işgaline karşı korumak için kuruldu.

Milli Kongre Cemiyeti: Basın yayın yoluyla işgallerin haksızlığını dünyaya duyurmaya çalıştı. ( Bunu Unutma )

Yararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri: –İzmir,in işgali üzerine kuruldular. –Düşman işgalini önlemek için kurulmuşlar. –Önceleri basın yayın yoluyla haklarını aramışlar, sonraları silahlı mücadeleye dönmüşlerdir. –Milliyetçilik ve bağımsızlık fikri ile kurulmuşladır.

Önemli hatırlatma: M.Kemal birleştirici ve bütünleştirici gücünü kullanarak bu cemiyetleri Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirdi. (böylece Kurtuluş Savaşı tek bir merkezden yönetildi)

Zararlı Cemiyetler 2’ye ayrılıyor.

  1. Azınlıkların Kurdukları: Rumlar: Mavri Mira-Etniki Eterya-Rum Pontus cemiyeti. Ermeniler: Taşnak ve Hınçak ( amaçları kuruldukları yerlerde devletler kurmaktı)
  2. Türklerin kurdukları: Hürriyet ve İtilaf Fırkası-Kürt Teali(doğuda kürt devleti kurmayı amaçlıyor ) -İngiliz Muhipleri( mandacı) İslam Teali (İslamı görünce yararlı sanmayın, saltanat ve hilafet yanlısı) Amaçları ve faaliyetleri: Amaçları saltanatın ve hilafetin devamını sağlamaktı, İtilaf devletleri ile iş birliği içindeydiler…

Salih KAPLAN

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir