Bizans – Mezhep karışıklığı ve prensliklerin mücadelesi.

Sasaniler – Taht kavgaları var.

Göktürkler – İkiye bölünmüş durumdadır.

Çin – Hanedanlar arası mücadeleler var.

Japonya – Dini tartışmalar ve hanedanlar arası mücadeleler var.

Hindistan : Kast sistemine göre Hint tolumu 4 tabakaya (sınıf-grup) ayrılmıştır.Bunlar;Brahmanlar (Din adamları),Kşatriyalar (Asiller ve askerler),Vaysiyalar (Tüccarlar, esnaflar ve çiftçiler),Sudralar (İşçiler) olmak üzere dörde ayrılmıştır.Bu 4 grubun dışında “parya adı verilen bir grup daha vardı. Paryalar,sınıflardan atılanların oluşturduğu gruptur.Bunlar hiçbir hakları olmayan kölelerin oluşturduğu gruptur.

Avrupa – Derebeylik(feodalite) sistemiyle yönetilmektedir.Bütün dünya devletleri iç ve dış siyasi yapı itibariyle karışıklık içerisindedirler

Avrupa’da ise halk, farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştı.:1-Soylular (senyörler),2-Rahipler,3-Burjuvalar,4-Köylüler:Bunlar ikiye ayrılırlardı:Özgür köylüler ve Serfler (Köle köylüler)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir