ANASAYFA / Kaynak / İnkılap Tarihi 1.Dönem Son Sınav

İnkılap Tarihi 1.Dönem Son Sınav

SORULAR

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

  1. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşında Atatürk’ün savaştığı cephelerden birisidir?

a)      Galiçya cephesi

b)      Makedonya cephesi

c)       Çanakkale cephesi

d)      Romanya cephesi

 

  1. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya savaşı sonrasında yapılan antlaşmalardan birisi değildir?

a)      Mondros ateşkes antlaşması

b)      Mudanya ateşkes antlaşması

c)       Pasarofça antlaşması

d)      Lozan barış antlaşması

 

  1. Aşağıda verilen batı cephesi savaşlarından hangisinde başarısızlık yaşanmıştır?

a)      I. İnönü

b)      II. İnönü

c)       Kütahya Eskişehir

d)      Sakarya meydan

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya meydan muharebesinin sonuçlarından bir tanesi değildir?

a)      Tekâlifi milliye emirlerinin yayımlanması

b)      Atatürk’ün gazi ve mareşal olması

c)       Kars antlaşmasının yapılması

d)      Ankara antlaşmasının yapılması

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin laiklik ve demokrasi alanında attığı ilk adımdır?

a)      Halifeliğin kaldırılması

b)      Cumhuriyetin ilanı

c)       Medeni kanunu

d)      Saltanatın kaldırılması

  1. Aşağıdaki milletlerden hangisinin lakabı (19. Yüzyıla kadar) milleti sadıkadır?

a)      Kürtler

b)      Rumlar

c)       Ermeniler

d)      Pontuslar

 

  1. İtilaf devletleri neden Londra konferansına hem İstanbul hükümetini hem de TBMM’yi çağırmışlardır?

a)      İki hükümeti barıştırmak için

b)      Aralarında ikilik çıkarmak için

c)       İkisinin de fikrini almak için

d)      Osmanlı devleti imparatorluk olduğu için

 

 

  1. Aşağıda verilen ayaklanmalardan hangisi bizzat İstanbul hükümeti tarafından çıkartılmıştır?

a)      Çerkez Ethem ayaklanması

b)      Demirci Mehmet efe ayaklanması

c)       Kuvayı inzibatiye

d)      Yozgat ayaklanması

 

  1. Hangi kongrede temsil heyetindeki üyelerin sayısı 9dan 15e çıkarılmıştır?

a)      Havza kongresi

b)      Balıkesir kongresi

c)       Amasya kongresi

d)      Sivas kongresi

 

  1. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya savaşı sonucunda imzalanan ateşkes antlaşmalarından birisi değildir?

a)      Sofya

b)      Rethondes

c)       Triyanon

d)      Versay

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına ise Y harfi yazınız.

(…)  Wilson ilkeleri itilaf devletlerinin çıkarlarına kesinlikle uygun düşüyordu.

(…)  Makedonya cephesi müttefiklerimize yardım için açtığımız bir cephedir.

(…)  Osmanlı devleti goben ve breslav isimli gemilerin isimlerini yağız ve misilli olarak değiştirmiştir.

(…)  Atatürk ölen kardeşleri ile birlikte 7 kardeştir.

(…)  vatan ve hürriyet cemiyetinin kurucusu Atatürk’tür

Aşağıdaki klasik soruların cevaplarını altlarına yazınız.

1)      Mustafa kemal ilk olarak hangi kongreye sivil olarak katılmıştır, peki sivil katılmasının sebebi nedir açıklayınız.

 

2)      Atatürk’ün fikir hayatında etkili olan 4 şehri yazınız.

 

3)      I. Dünya savaşının genel sebeplerini yazınız.

 

4)      I. Dünya savaşının özel sebeplerini yazınız.

 

 

5)      İtilaf devletlerinin Yunanistan’dan uzaklaşmasının en önemli sebebi nedir?

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

küresellesmenin turkiyeye etkileri

Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye Üzerine Etkileri

Küreselleşmenin Türkiye Üzerine Etkileri Özet                Küreselleşme günümüz dünyasında en çok konuşulan kavramlardan biri haline …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir