Adı : T.C. İNKILAP TARİHİ VE
Soyadı : ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ
No: II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA

A) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına (D), yanlış olanlarına (Y) yazın. (10 puan)
1. ( ) Halkın yeni alfabeyi öğrenmesi için Halk Evleri açıldı.
2. ( ) Türkçe’nin zenginliğini ortaya koymak ve Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden korumak için Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
3. ( ) Halifeliğin kaldırılmasıyla, lâik düzenin kurulması yolunda önemli bir adım atıldı.
4. ( ) Şeyh Sait İsyanı nedeniyle Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.
5. ( ) Tevhid- i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim birleştirildi.

B) Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerde uygun boşluklara yazınız. (20 puan)

Kabotaj, Menemen Olayı,İzmir,Terakkiperver Cumhuriyet Partisi,Eşitlik,Harf, Cumhuriyet Halk Fırkası, Medeni Kanun,Atatürk Orman Çiftliği,Aşar, Tevhid-i Tedrisat , Cumhuriyet, Miladi,Ankara, Şeyh Sait

1.Ekonominin geliştirilmesi için ……………….de bir iktisat kongresi toplandı
2.Cumhuriyet tarihinde rejime karşı çıkarılan ilk isyan…………………..isyanıdır.
3.Yapılan yenilikler sayesinde eğitim de kadın erkek arasında…………sağlanmıştır.
4.Ülkemizde okur yazar oranının artırılması için ……………… inkılabının yapılması gerekiyordu.
5.Türk denizlerindeki egemenlik hakkı ……………… Kanunu ile Türk milletine geçmiştir.
6.Ülkemizin ilk siyasi partisi…………………………………..dir.
7.Resmi nikah zorunluluğu……………………..ilanı ile gelmiştir.
8. Tarım sektöründe öncülük etmesi için Atatürk …………………………….. açılmıştır.
9. Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak yerine ……………… takvimi kullanıldı.
10.Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla yönetim şekli…………………… oldu.

C) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız (20 puan)

1) Lozan Barış Konferansına katılan Türk Heyetinin başkanlığını kim yapmıştır?
A) Rauf Orbay B) Refet Bele
C) İsmet İnönü D) M. Kemal Atatürk

2) Aşağıdakilerden hangisi Lozan’da çözüme kavuşmamıştır?
A) Borçlar B) Yabancı okullar C) Kapitülasyonlar D) Musul Meselesi

3) Cumhuriyetin ilanı aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A)Demokrasi B) Hukuk C) Ekonomi D) Sosyal

4) TBMM, aldığı kararla 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmıştır.
TBMM’nin böyle bir karar almasının temel sebebi nedir?
A) Padişahın yetkilerini sınırlandırmak
B) Millet egemenliğini sağlamak
C) İstanbul Hükümeti’ni desteklemek
D) Padişahlık ve halifeliğin tek kişide toplanmasını engellemek

5) I. Şeyh Sait İsyanı II. İzmir Suikastı III. Kubilay Olayı
Yukarıda verilen üç olayın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olayların yurt dışı bağlantılarının bulunması
B) M. Kemal taraftarlarının çıkarması
C) Olaylara halkın tepki göstermemesi
D)Cumhuriyete ve inkılaplara karşı olması

Aşağıdaki ifadeleri numaralarına göre eşleştiriniz. (10PUAN)
1. Takrir-i Sükûn ( ) Tarih alanında çalışmalar yapmak için açılan kurumdur.
2. Lozan ( ) Şeyh Sait İsyanından sora çıkarılmış huzur ve güvenlik kanunudur.
3. Türk Tarih Kurumu ( ) Latin alfabesinin kabul edilmesinden sonra açılan mekteptir.
4. Millet ( ) Yeni Türk Devleti’nin uluslararası alanda kabul edildiği antlaşmadır.
5. Cumhuriyet ( ) Yeni Kurulan Türk Devleti’nin yönetim şeklidir.

E) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(40 puan)

1. Siyasal alanda yapılan inkılâpları ve gelişmeleri sırası ile yazınız nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nutuk hangi yıllar arasını anlatmıştır bölümler ile anlatınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu hakkında bilgi veriniz.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Lozan Anlaşmasında Boğazlar ile ilgili hüküm ile Mudanya Ateşkes anlaşmasındaki maddeyi karşılaştırınız?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Başarılar Dilerim..

One thought on “İnkılap II.Dönem I.Yazılı indir”
  1. harika dersler yaptığını bilsem daha önce açardım gerçekten de çok güzelmiş ben çok beğedim
    testler bilinçli ve işe yarayan derslermiş
    artık hep buraya gireceğim

    HARİKA DİYORUM BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir