Ana Sayfa / Eğitim Haberleri / İlk Ders Konusu Etkinlikleri

İlk Ders Konusu Etkinlikleri

DEMOKRASİ EĞİTİMİ YE DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Etkinliklerin planlanmasında ve uygulanmasında 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ile öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi ve öğrenim seviyeleri dikkate alınacaktır.

 1. Her insanın kendisinin ve başkasının yaşamına ve onuruna saygı duyması gerektiğinin önemi konulu konferans düzenlenmesi,
 2. İnsanın varlığının ve onurunun korunmasında insan haklarının ve demokrasinin önemi konulu araştırma ödevlerinin verilmesi,
 3. Etkin, katılımcı, sorumlu, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş bireylerin hayatıyla ilgili araştırma yapılması, örneklerin sın ¡f/okul panosunda sergilenmesi,
 4. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olumlu örneklerin araştırılarak okul panosunda paylaşılması,
 5. Her türden sorunun çözümünde demokratik tutum ve davranışları benimsemenin önemi ile ilgili olay, haber, söz örneklerinin araştırılması ve sınıfla paylaşılması,
 6. İnsan hakları ile ilgili gelişmelerin takip edilmesinin teşvik edihnesi ve konu ile ilgili gazete/dergi haberlerinin sergilenmesi,
 7. STK’larm demokratik okul kültürü ile ilgili yaptığı çalışmaların araştırılması, olumlu örneklerin paylaşılması,
 8. Ortak yaşam alanlarının ve kamu mallarının korunmasının önemi ile ilgili özlü sözlerin sergilenmesi,
 9. Öğrencilerin engelli bireylerle empati yapabilmesi, onların rahat bir yaşam sürmesi için sorumluluk üstlenmelerini teşvik edici ziyaretlerin sağlanması,
 10. Eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve sosyal faaliyetlerin planlanmasında öğrencilerin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 11. Okulun, bulunduğu çevrenin desteği alınarak bölgesinde bir kültür ve sosyal cazibe merkezi haline getirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 12. Okullardaki mevcut fiziki imkânların öğrenci ve velilerin boş zamanlarını

değerlendirebilecekleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapabilecekleri mekânlar hâline getirmesine yönelik çalışmaların yapılması,

Hakkında Veli Kuzu

3 Yorumlar

 1. yapamıyorum

 2. yapamadım ödevimiiiiiiii

 3. ortak yaşam alanlarımallaranın korunması araştırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir