Hz Muhammed Dönemindeki Savaşlar

BEDİR SAVAŞI ( 624):

Sebepleri:

 1. Müslümanların Şam’dan gelmekte olan bir Mekke ticaret kervanına el koymak istemesi.
 2. Mekkelilerin Müslümanları yok etmek istemesi.

 

Müslümanların ilk savaşıdır. Müslümanlar kendilerinden üç kat fazla olan Mekkelilerin ordusunu yenmiştir.

Sonuçları:

 1. Müslümanların kendilerine olan güvenleri arttı.
 2. İslamiyet’in yayılması hız kazandı.
 3. Hz. Muhammed ele geçen savaş ganimetlerinin 1/5’ini Beyt’ül Mal’a ( Devlet Hazinesi ), 4/5’ini ise askerlere dağıttı. Böylece İslam savaş hukuku doğdu.
 4. Esirler, fidye ödemeleri veya 10 Müslüman’a  okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı.

 

UHUT SAVAŞI (625)

Mekkeli Müşrikler Bedir Savaşı’nın intikamını almak ve Müslümanları yok etmek amacıyla Medine üzerine tekrar saldırdılar. Uhut Dağı eteklerinde yapılan savaşı önce Müslümanlar kazanırken, Uhut vadisine yerleştirilen okçuların yerlerinden ayrılmasıyla Müslümanları zor duruma düşürdüler. Müslümanları etkisiz hale getirdiklerini düşünen Mekkeliler kesin bir sonuç alamadan geri döndüler.

HENDEK SAVAŞI (627):

Mekkeliler Uhut Savaşı’nda kesin bir sonuç alamamışlardı. Mekkeliler İslamiyet’i tamamen yok etmek için Arap kabileleri ve Yahudilerin de desteğiyle tekrar Medine’ye saldırdılar.

Müslümanlar İranlı Selman-ı Faris’in önerisiyle Medine’nin etrafına hendek kazdılar. Mekkeliler başarılı olamayınca geri çekildiler.

Sonuçları:

1. Müslümaların Hz. Muhammed dönemindeki son savunma savaşıdır.

HUDEYBİYE ANLAŞMASI (628):

Hz. Muhammed haram aylarından yararlanarak 1500 Müslümanla Hac amacıyla Mekke’ye doğru yola çıktı. Mekke yakınlarına gelindiğinde Hz Osman elçi olarak Mekke’ye gönderilerek izin istenildi. Hz. Osman’ın tutuklanması üzerine savaş çıkma ihtimali ortaya çıktı. Savaşı göze alamayan Mekkelilerin isteğiyle barış yapıldı.

Buna Göre;

 1. Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler, ertesi yıl üç gün süreyle silahsız olarak Hac yapabileceklerdi.
 2. Reşit olmadan Müslüman olan Mekkeliler Medine’ye alınmayacak, ancak Müslümanlığı bırakarak Mekke’ye dönenler geri verilmeyecekti.
 3. Taraflar arasında 10 yıl savaş yapılmayacaktı.
 4. Arap kabileleri arasındaki mücadelelere karışılmayacak, asker ve silah yardımı yapılmayacaktı.

 

Önemi:

 1. Mekkeli Müşrikler, Müslümanları resmen tanımıştır.
 2. Oluşan barış ortamı sayesinde birçok kişi Müslüman olmuş, İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.
 3. Medine’nin güneyi güvence altına alınmış, Kuzeydeki Yahudiler üzerine gidilmesine zemin hazırlanmıştır.

HAYBER KALESİ’NİN FETHİ (629):

Medine’den çıkarılan Yahudiler, Kuzeyde Şam ticaret yolları üzerinde Hayber Kalesi’ne yerleşmişlerdi. Müslüman tüccarlara zarar veriyorlardı. Bundan dolayı kalenin alınmasına karar verildi. On günlük kuşatmadan sonra ele geçirildi.

 

Önemi:

 1. Müslümanların ilk taarruz savaşıdır. İlk kez toprak kazanılmıştır.
 2. Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne geçmiştir.
 3. Hz. Muhammed, isteyen Yahudileri Haraç vergisi ödemek suretiyle İslam Devleti vatandaşı olarak kalabileceklerini belirtmiştir.

MEKKE’NİN FETHİ (630):

Mekkelilerin Arap kabileleri arasındaki mücadelelere karışarak Hudeybiye Anlaşması’nı bozmaları üzerine Mekke’nin fethine karar verilmiştir.

Mekke’ye gelen Müslümanlar önemli bir direnişle karşılaşmadan şehri ele geçirdiler. Genel af ilan edildi. Bir çok Mekkeli Müslüman oldu.

HUNEYN SAVAŞI VE TAİF SEFERİ(630):

Putperest Arap kabileleri ve Mekkeli Müşrikler Mekke’yi geri almak için Huneyn vadisinde toplanmışlardı. Hz. Muhammed bunlar üzerine bir sefere çıktı ve ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu olay Mekke’nin fethini pekiştirdi.

Aynı yıl Taif şehri de kuşatıldı. Ancak alınamadı. Bir süre sonra Taiflilerin İslamiyet’i kabul etmesiyle, Taif’de İslam Devleti’ne katıldı.

 

 

 

TEBÜK SEFERİ (631):

Hz. Muhammed Medine’ye döndükten sonra Bizans İmparatoru Heraklius’un büyük bir ordu ile Müslümanlar üzerine gelmekte olduğunu haber aldı. Bizanslıları uygun bir yerde karşılamak için Suriye’ye doğru sefere çıktı. Haberin asılsız olduğu anlaşılınca geri dönüldü.

 

Önemi:

 1. Hz. Muhammed’in son seferidir.
 2. Bölgedeki birçok Arap kabilesi Müslüman oldu.
 3. Bizanslıları elindeki Şam şehrini almak istedi, fakat veba salgını yüzünden vazgeçti.
 4. Arabistan dışına ilk seferdir.

VEDA HACCI VE HZ. MUHAMMED’İN ÖLÜMÜ:

Hz. Muhammed hac amacıyla tekrar Mekke’ye gitti. Burada 100.000’den fazla Müslüman’a bir konuşma yaptı. Bu konuşmaya VEDA HUTBESİ denir.

Bu Hutbede;

 1. Bütün Müslümanların eşit olduğu
 2. Kur’an’ın tamamlandığı
 3. Kan davalarının sona erdiğini
 4. Faiz ve zinanın haram olduğunu
 5. Irkçılığın yasaklandığını
 6. Kadınlara ve kölelere iyi davranılması gerektiğini belirtmiştir.

 

Medine’ye dönen Hz. Muhammed 632 yılında vefat etmiştir.

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

1 Tanecik Yorum

 1. elif karatas

  dediğim hiçbirşey çıkmıyor arkadaslar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir