hint uygarigi kast sistemi
Hint Uygarılı Kast Sistemi

Hint Uygarlığı ve Özellikleri Kast Sistemi

Hint Uygarlığı Kast Sistemi

 •  Hindistan kıta yarımadası birçok nehir ve dağ silsilesi ile birbirinden ayrılması ve tarih boyunca pek çok istilacı kavimlerin yerleştiği bir bölge olması nedeniyle birbirinden bağımsız pek çok kültürün oluşmasına neden olmuştur. Bu yüzden sürekli ve güçlü bir Hint devleti kurulamamıştır.
 •  Hindistan’a yerleşen ari kavimler özlerini yitirmemek için ‘Kast’ sistemini meydana getirmişlerdir. Kast sistemi, zaten aralarında din, dil, ırk bağı olmayan Hint halkı arasında kapanmaz uçurumlar meydana getirmiştir.
 • Hint yarımda adası Asya kıtasının güneyinde yer alan büyük bir kara parçasıdır.
 • Hindistan’da M.Ö 4000 yılında nehir kenarında uygarlık kalıntılarına rastlanmıştır.
 • Hindistan bir çok medeniyet tarafından saldırı yapılmıştır.bunlardan biride Ariler dir. Ariler
  hint uygarigi kast sistemi
  Hint Uygarılı Kast Sistemi

  Hindistan ı işgal etmiş fakat otorite sağlayamamıştır. Hindistan kalabalık olmasından dolayı hakimet sağlanmasında sorunlar çıkmıştır.

 • Hint Uygarlığı Kast sistemini yukarıda bahsettiğimiz Ariler getirmiştir.
 • Hint Uygarlığı Kast Sistemi  meslekleri babadan oğula geçen çeşitli sosyal sınıflardan oluşan sınıflar arası geçisin imkansız olduğu bir sistemdir.
 • Hint Uygarlığı Kast sistemini brahmanlar, din adamlarından; kşatriyalar, raca, asker ve asillerden; vaysiyalar, tüccar ve çiftçilerden; südralar, zanaatkâr ve işçilerden oluşmuş dünyanın en katı sosyal sınıfıdır.
 • Hint Uygarlığı Kast sistemine giremeyenler de vardı. Bu kast sistemine giremeyenlere parya denirdi.
 • Hint uygarlığı kast sistemi ile ilgili bilgiler Veda adı verilen dini içerikli dini metinlerden ele geçirilmiştir.
 • Hindistan günümüze Dünyanın en büyük 7. coğrafi alanı ve en büyük 2. nüfusuna sahip bir ülkedir.
 • Hint uygarlığın ortaya çıkmasında Ganj ve İndus nehirleri kenarında çıkmıştır.
 • Hint Uygarlığında Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizmin gibi dünyada bilinen büyük yapay inançlar bu coğrafyadan çıkmıştır.
 • Dünyaca ünlü Taç Mahal Hint Uygarlığı Tarihi eserlerinden en önemlisidir
 • Hint Uygarlığı Kast sisteminde ancak aynı sınıftan kişiler bir biri ile evlenebilirdi.
 • İndus nehri kenarında kurulan m.ö 2300 yılına rastlayan uygarlıkta planı şehirler, yollar, dükkanlar, ve tarımın etkin kullanımı göze çarpmaktadır.
 • Hint Uygarlığına M.Ö önce Buda şu an ki inanç sistemini Hindistan’a getirmiştir.
 • Hindistan’a Hunlar saldırı düzenlemiştir. Gazneli Mahmut 17 sefer düzenlemiş. Hindistan’nın kuzey kısmını ele geçirmiştir. Şuan o bölgede müslümanların bulunmasının nedeni Gazneli Mahmut’un bölgeye yaptığı seferlerdir.
 • Bölge de daha sonra Babür Devleti kurulmuştur.
 • Hindistan yakın zamana kadar İngilizler’in sömürgesi olarak kalmıştır. İngilizler uzun yıllar Hindistan’ı sömürürler.Bağımsızlık savaşları verilir.Ortaya Gandhi çıkar ve pasif direniş ile bağımsızlık elde edilir.
hint ugarligi kast
Hint Uygarlığı
Kast Sistemi

Babadan oğula geçen bir meslek gruplaşmasıdır. Bu sistemde herkes babasının mesleğini devam ettirmek zorundadır. Daha aşağı kastlarla akrabalık kurulamaz ve evlenilemez.

Kastlar dört gruba ayrılır,

1.Din adamları (Brahmanlar)

2.Soylular ve askerler (Kşatriyalar)

3.Tüccar, çiftçi ve zanaatkârlar (Vaysiyalar)

4. İşçiler (Sudralar)

Kast dışı kabul edilen kölelere Paryalar denilmiştir.

 • Hindistan’da eski inançlar “Veda” denen kitaplarda toplanmıştır. Brahmanizm, Budizm, Taoizm vb. dinler yaygındır. Kast Sistemi Gaznelilerin Hindistan’ı fethetmesi ile son bulmuştur.
 • Din olarak Veda, Brahmanizm, Hinduizm, Budizm, Hristiyanlık ve Müslümanlık yaygındır.
 • Hint kültürü (su=Akua) merkezlidir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

4 Yorumlarınız

 1. Taç mahanasıl hin uygarlığı oluyor. Taj Mahal Babürler’in şahı Cihan’ın, çok sevdiği eşi Ercümend Banu-Begüm Mümtaz Mahal için yaptırmış olduğu bir türbe. Yani Türk lerin eseri.

 2. performans ödevimden 100 aldım

 3. çok işe yaradı

 4. çok işe yaradı ve performans ödevi çok işe yaradı ve 100 aldım…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir