Ana Sayfa / Ders Notları / Demokrasi Yolunda Türkiye

Demokrasi Yolunda Türkiye

DEMOKRASİ YOLUNDA TÜRKİYE

Birleşmiş Milletler (kısaca BM), 24 Ekim 1945’te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini “adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş dünya çapında bir kuruluş” olarak tanımlamaktadır.

Günümüzde, söz konusu faaliyetlerine ilave olarak çocuk gelişimi ve sağlığı, çevre koruma, insan hakları, yoksullukla mücadele ve ekonomik kalkınma, tarımsal kalkınma, eğitim, kadın hakları, doğal afet yardımı, atom enerjisinin barışçıl amaçlar için kullanılması ve iş ve işçi hakları gibi pek çok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Çok Partili Demokratik Hayat Geçiş:
Birleşmiş Milletler teşkilatının kurucu üyesi olan Türkiye’de demokratikleşme çabaları hız kazandı.
Böyle bir ortamda çok partili hayata geçiş döneminin ilk siyasi partisi olan Milli Kalkınma Partisi 1945 yılında Nuri Demirağ tarafından kuruldu.
Bu yıllarda CHP içerisinde ekonomik konularda görüş ayrılığı yaşayan bazı milletvekillerinin partiden ayrılması ile 1946 yılında Demokrat Parti kuruldu. Demokrat Parti, CHP’den ayrılan Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü tarafından kurulmuştur.
1946 yılında yapılan genel seçimleri CHP kazanarak iktidarını devam ettirmiştir. 1950 yılında genel seçimleri kazanan DP 1960 yılına kadar iktidarda kalmıştır.
27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri ile demokratik süreç kesintiye uğramışsa da anayasa değişiklikleri ve yeni siyasi partilerin kurulmasıyla, özgürlüklerin genişletilmeşi ile demokratik süreç devam etmiştir.

ALINTI

Hakkında Sosyal Bilgiler