Cumhuriyetçilik Anahtar Kelimeler, Yapılan İnkılaplar, Özellikleri

cumhuriyetçilikCUMHURİYETÇİLİK

Egemenliğin bir kişi veya bir gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimine “Cumhuriyet” denir.Halk  seçimler sonucu seçtiği temsilcileri aracılığı ile ülke yönetimine katılır. Seçilenler yasalarla belirlenen süre içinde görev yaparlar.

Cumhuriyetçilik,egemenliğin kaynağını ve yönetim şeklini belirleyen temel ilkedir. Devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olmasını ve cumhuriyeti koruma yüceltme ve yaşatma fikrine Cumhuriyetçilik denir.

Cumhuriyetçilik ilkesi diğer ilkelerin uygulanması için ortam oluşturmuştur:

*** Egemenlik hakkını eşit bir şekilde halka tanıdığı için Halkçılık

***Toplumun millet bilincine ulaşması ile oluşan bir yönetim olduğu için Milliyetçilik

***Akıl ve bilimi esas aldığı için Laiklik

***Her alanda yeniliği öngördüğü için İnkılapçılık ilkeleriyle bütünleşmiştir.

Anahtar Kelimeler

Milli egemenlik

Seçim

Demokrasi

Ulusal irade

Çoğunluk

   Çok Partili Hayat

Kadınlara seçme seçilme

Yönetim şekli

Yapılan İnkılaplar

TBMM’nin Açılması

Anayasaların Oluşturulması

Saltanatın Kaldırılması

Cumhuriyetin İlanı

Halifeliğin Kaldırılması

Çok Partili hayata Geçiş Denemeleri

Ordunun Siyasetten Ayrılması

Kadınlara Seçme-Seçilme Hakkının verilmesi

 

Cumhuriyetin Kazandırdıkları

Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesi uygulamasına son verilmiş, vatandaşlar devlet yönetimine eşit olarak katılma imkanı elde etmişlerdir.

Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına alınmıştır.

Herkesin kanun önünde eşitliği sağlanmış, kanunları uygulama görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir.

Kadın ve erkeğin yönetime eşit katılımı sağlanarak geleceğe güvenle bakan bir toplum oluşturulmuştur.

Gelişmemize engel olan unsurlar ortadan kaldırılarak, çağdaş uygarlığa ulaşmayı sağlayacak bir ortam oluşturulmuştur.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.